Στατιστικαί πληροφορίαι περί της εν Ελλάδι τηλεγραφικής υπηρεσίας 1879-1882   Publication: Αθήνα: Υπουργείο Εσωτερικών, 1883 . 64 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1883 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Στατιστική του εξωτερικού εμπορίου Κρήτης : έτη 1909, 1910, 1911=Statistique du commerce extérieur de lΊle de Crete:   Publication: Χανιά: Εθνικό Τυπογραφείο, 1910 . 3 τ. , Τόμος 1-3 Date:1910 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3),

Actions: Add to cart
Στατιστική του ελληνικού τύπου κατά τους εξ πρώτους μήνας το έτους 1892 =   Publication: Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο, 1892 . 44 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1892 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Στατιστική της ναυτιλιακής κινήσεως κατά τα έτη 1926-1933, 1935-1937   Publication: Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο, 1928 . 11 τ. , Τόμος 1-11 Date:1928 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (11),

Actions: Add to cart
Γενική στατιστική της ταχυδρομικής και τηλεγραφικής υπηρεσίας κατά τα έτη 1911, 1912   Publication: Αθήνα: Ταχυδρομική και Τηλεγραφική Διεύθυνσις Κρήτης, 1913 . 2 τ. , Οι δύο τόμοι ομού δεμένοι | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1913 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Στατιστική κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών:   Publication: Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο, 1915 . 61 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1915 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εγχειρίδιον διεθνούς στατιστικής ταξινομήσεως των νόσων, των κακώσεων και των αιτιών θανάτου   Publication: Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο, 1960 . xxiii+462 σ. Date:1960 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Στατιστικοί πίνακες των ελών και της συχνότητος της ελονοσίας εν Ελλάδι by Καρδαμάτης, Ιωάννης Π. Publication: Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο, 1924 . 268 σ. Date:1924 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Στατιστική των ελληνικών σιδηροδρόμων διά τα έτη 1898-1902, 1929-1932, 1934-1937 by Καρδαμάτης, Ιωάννης Π. Publication: Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο, 1902 . 11 τ. , Οι 11 τόμοι ομού δεμένοι σε 9. | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1902 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (9),

Actions: Add to cart
Στατιστική 1930-1933   Publication: Αθήνα: Συνοδινός & Καβαλλιεράτος, 1932 . 2 τ. , Τόμοι 1-2 Date:1932 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Στατιστικά αποτελέσματα της γενικής απογραφής του πληθυσμού κατά την 27 Οκτωβρίου 1907 / by Χωματιανός, Γεώργιος Publication: Αθήνα: Συνοδινός & Καβαλλιεράτος, 1909 . 2 τ. , Τόμοι 1-2 | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1909 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Στατιστική της Ελλάδος : κίνησις του πληθυσμού κατά τα έτη 1870-1884=Statistique de la Grece:   Publication: Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο, 1876 . 4 τ. , Τόμος 1-4 Date:1876 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (4),

Actions: Add to cart
Πληθυσμός του Βασιλείου της Ελλάδος κατά την απογραφήν της 19ης Δεκεμβρίου 1920=Population du royaume de Grece d'apres le recensement du 19 Décembre 1920   Publication: Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο, 1921 . 464 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1921 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Απογραφή του πληθυσμού της Ελλάδος κατά την 19 Δεκεμβρίου 1920:   Publication: Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο, 1928 , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1928 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Απογραφή του πληθυσμού της Ελλάδος κατά την 19 Δεκεμβρίου 1920:   Publication: Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο, 1927 . ρμγ'+727 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1927 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Απογραφή του πληθυσμού της Ελλάδος κατά την 19 Δεκεμβρίου 1920:   Publication: Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο, 1924 . ρζ΄'+384 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1924 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Απογραφή του πληθυσμού της Ελλάδος κατά την 19 Δεκεμβρίου 1920:   Publication: Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο, 1923 . ογ'+187 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1923 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Απογραφή του πληθυσμού της Ελλάδος κατά την απογραφή της 15-16 Μαίου 1928=Population de la Grece   Publication: Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο, 1929 . ιη'+476 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1929 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Απογραφή του πληθυσμού της Ελλάδος κατά την απογραφή της 15-16 Μαίου 1928:   Publication: Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο, 1929 . 435 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1929 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Στατιστικά αποτελέσματα της απογραφής του πληθυσμού της Ελλάδος της 15-16 Μαίου 1928 :   Publication: Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο, 1935 . ρμθ'+611 σ. Date:1935 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart

Refine your search

Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha