Εξελίξεις του πληθυσμού των αγροτικών περιοχών της Ελλάδος, 1920-1981. by Χουλιαράκης, Μιχαήλ Publication: Αθήνα: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, 1988 . ιδ΄+576 σ. Date:1988 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Greece before the conference / by Πολύβιος (ψευδ.) Publication: London: Methuen & Co, . xxvi+120 σ.: , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη 18x12 εκ. Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Étude sur l'avenir économique de l'Asie Mineure.   Publication: Paris: Union Micrasiatique de Smyrne, 1919 . 68+(2) σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1919 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Edirne vilayetinin salnamesi   Publication: Αδριανούπολη: χ.ε., 1901 . 534 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1901 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Στατιστική του ειδικού εμπορίου των νέων επαρχιών της Ελλάδος μετά των ξένων επικρατειών κατά τα έτη 1914-1915=Statistique du commerce special des nouvaux provinces de la Grece avec les pays étrangers pendant l'année 1914-1915 by Χρυσανθόπουλος, Πέτρος Publication: Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο, 1916 . 2 τ. Date:1916 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Στατιστική του ειδικού εμπορίου της Ελλάδος μετά του εξωτερικού κατα τα έτη 1905-1915=statistique du commerce spécial de la Grece avec l'étranger nouvement de la navication en 1905-1915   Publication: Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο, 1907 . 11 τ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1907 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (11),

Actions: Add to cart
Εμπόριον της Ελλάδος μετά των ξένων επικρατειών κατά το έτος 1888-1959=Commerce de la Grece avec les pays étrangers pendant l'annee 1888-1959   Publication: Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο, 1889 . 27 τ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1889 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (27),

Actions: Add to cart
Η εγκληματικότης των ανηλίκων κατά τα στατιστικά δεδομένα by Χριστοδούλου, Ανδρέας Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Προστασίας Αποφυλακιζομένων Θεσσαλονίκης, 1951 . viii+68 σ. Date:1951 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
La Macédoine et sa population chrétienne : by Brancoff, D.Μ. Publication: Paris: Librairie Plon, 1905 . 270+2χάρτ.; , Περιέχει δύο αναδιπλούμενους εθνογραφικούς χάρτες του 1902 και 1904 Date:1905 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Προς μίαν ελληνικήν κοινωνιολογίαν της παιδείας : Έλληνες φοιτηταί: by Λαμπίρη-Δημάκη, Ιωάννα Publication: Αθήνα: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, 1974 . 309 σ. Date:1974 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ερευνα αποφοίτων γυμνασίου by Παπαγεωργίου, Κωσταντίνος Publication: Αθήνα: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, 1979 . 168 σ. Date:1979 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εξέλιξη των δεικτών γεννητικότητος και γονιμότητος στην Θράκη:   Publication: Κομοτηνή: Υπουργείο Συντονισμού, 1979 . 59 σ. Date:1979 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
La morphologie sociale du Pirée a travers son évolution by Σορώκος, Ευστάθιος Publication: Αθήνα: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, 1985 . 277 σ. Date:1985 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Απασχόληση και γονιμότητα των γυναικών στην περιοχή της πρωτευούσης by Συμεωνίδης, Χαράλαμπος Publication: Αθήνα: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, 1990 . 287 σ. Date:1990 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Στατιστικαί μελέται 1821-1971: by Χουλιαράκης, Μιχαήλ Publication: Αθήνα: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, 1972 . 351 σ. Date:1972 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Γεωγραφική, διοικητική και πληθυσμιακή εξέλιξις της Ελλάδος, 1821-1971 by Χουλιαράκης, Μιχαήλ Publication: Αθήνα: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, 1973 . 3 τ. , Οι 3 τόμοι δεμένοι σε 4 Date:1973 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (4),

Actions: Add to cart
Εξελίξεις και προοπτικαί του πληθυσμού της Ελλάδος, 1920-1985 by Δημητράς, Ηλίας Publication: Αθήνα: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, 1973 . τ.; Date:1973 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πολιτιστικές στατιστικές:   Publication: Αθήνα: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, 1978 . 76 σ. Date:1978 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο οικονομικά ενεργός πληθυσμός της Ελλάδος: by Φράγκος, Διονύσιος Publication: Αθήνα: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, 1980 . 216 σ. Date:1980 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μέγεθος και σύνθεση του πληθυσμού της πρωτεύουσας by Πανταζίδης, Νίκος Publication: Αθήνα: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, 1984 . 126 σ. Date:1984 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha