Εκπαίδευση. Τα αντίστοιχα στοιχεία κατά το σχολικόν έτος 1961-1962 /   Publication: Ξάνθη: Τύποις Μ. Τριανταφύλλου Υιοί, 1963 . 1 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό : Θρακικά Χρονικά, τόμ. 3, τχ. 9 (Ιανουάριος 1963), σ. 33 Date:1963 Availability: No items available:

Actions: Add to cart
Εκπαίδευση. Τα αντίστοιχα στοιχεία κατά το σχολικόν έτος 1961-1962 /   Publication: Ξάνθη: Τύποις Μ. Τριανταφύλλου Υιοί, 1963 . 1 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό : Θρακικά Χρονικά, τόμ. 3, τχ. 9 (Ιανουάριος 1963), σ. 33 Date:1963 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Δύο ανέκδοτα κείμενα από τη νεότερη ιστορία της Θεσσαλονίκης: Τα παραλειπόμενα της απογραφής του 1913 / by Χεκίμογλου, Ευάγγελος Α. Publication: Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 1995 . 16 σ.: , Δημοσιευμένο στο βιβλίο: "Θεσσαλονίκη: Τουρκοκρατία & μεσοπόλεμος", σ. 330-345. Πρωτοδημοσιεύτηκε στην εφ. "Μακεδονία", 17.5.1992 και 24.5.1992, στις σ. 26. Date:1995 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο συνοικισμός σύγκειται εκ θαλάμων: Ο Συνοικισμός 151 πριν από την Κατοχή / by Χεκίμογλου, Ευάγγελος Α. Publication: Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 1995 . 10 σ.: , Δημοσιευμένο στο βιβλίο: "Θεσσαλονίκη: Τουρκοκρατία & μεσοπόλεμος", σ. 419-428. Πρωτοδημοσιεύτηκε στην εφ. "Θ' 97", 5 (Μάρτ.1992)15-18. Date:1995 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
1928. Το στίγμα μιας εποχής. Απ' αφορμή ένα γραφικό στατιστικό πίνακα / by Ιωαννίδης, Στέφανος Publication: Ξάνθη: χ.ε., 1978 . 1 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό : Θρακικά Χρονικά, τχ. 34 (1978), σ. 13 Date:1978 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Δημογραφικές, οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες του Δήμου Ξάνθης στο τέλος της δεκαετίας του 1920 / by Φουντανόπουλος, Κώστας Publication: Θεσσαλονίκη : Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 2020 . 28 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό "Βαλκανικά Σύμμεικτα", 19 (2019-2020) 165-192. Date:2020 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Demographic trends among the orthodox Bulgarians of Istanbul / by Elchinova, Magdalena Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 2017 . 30 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό "Balkan Studies", 52 (2017) 5-19 Date:2017 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μία στατιστική των μονών του Αγίου Όρους του τέλους του 19ου αιώνος / by Διαμάντης, Κωνσταντίνος Αθ. Publication: Αθήνα : χ.ε., 1964 . 16 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό "Δελτίον της Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρείας της Ελλάδος", τ.17(1964) σ.156-172 Date:1964 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εθνολογική προϊστορία και σημερινή πραγματικότης εν Μακεδονία, 1871-1971: Αι στατιστικαί του Μιχαήλωφ-Μπράγκωφ / by Τσούρκας, Κλεόβουλος Publication: Θεσσαλονίκη: Μακεδονική Ζωή, 1971 . 3 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό "Μακεδονική Ζωή", 60 (Μάιος 1971) 4-6 Date:1971 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εθνολογική προϊστορία και σημερινή πραγματικότης εν Μακεδονία, 1871-1971: Β΄. Αι αμερόληπτοι ξέναι στατιστικαί / by Τσούρκας, Κλεόβουλος Publication: Θεσσαλονίκη: Μακεδονική Ζωή, 1971 . 2 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό "Μακεδονική Ζωή", 61 (Ιούν.1971) 5-6 Date:1971 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εθνολογική προϊστορία και σημερινή πραγματικότης εν Μακεδονία, 1871-1971: Νέα κοσμογονία εν Μακεδονία. Γ΄ / by Τσούρκας, Κλεόβουλος Publication: Θεσσαλονίκη: Μακεδονική Ζωή, 1971 . 3 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό "Μακεδονική Ζωή", 62 (Ιούλ.1971) 4-6 Date:1971 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Στατιστική της Ελλάδος : κίνησις του πληθυσμού κατά τα έτη 1878, 1879, 1880, 1881, 1882 και 1883 =   Publication: Εν Αθήναις: Εκ του τυπογραφείου των Αδελφών Περρή, 1886 . (4)+96+96+96+96+96+96; 27x21 εκ. Date:1886 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha