"Πουθενά σε κανένα σημείο δεν συναντώνται Έλληνες και Σλαύοι": Φ. Ντοστογέφσκι / by Σνωκ, Κωνσταντίνος Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1947 . 24 σ. ; 23x16 εκ. Date:1947 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Διατί οι Σλαύοι ίδρυσαν το δήθεν Μακεδονικόν κράτος των Σκοπίων--Η θέσις της ηγεσίας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος έναντι του δήθεν Μακεδονικού ζητήματος και ο πολιτικός της χώρας μας κόσμος by Βαφειάδης, Θωμάς Ι. Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1965 . 20 σ. , Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο Date:1965 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Μία θλιβερά διαπίστωσις by Βαφειάδης, Θωμάς Ι. Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1967 . 16 σ. , Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο Date:1967 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εκφάνσεις της ελληνο-σλαβικής καθημερινότητας κατά τον μεσαίωνα by Μαλιγκούδης, Φαίδων Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1990 . 27 σ. , Δωρεά Γεωργίου Κιουτούτσκα Date:1990 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το πρόβλημα της ειρηνικής διεισδύσεως των Σλάβων στην Ελλάδα / by Παπούλια, Βασιλική Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1995 . 11 σ. , Τόμος "Βυζαντινή Μακεδονία 324-1430 μ. Χ.: Διεθνές Συμπόσιο", σ. 255-265 Date:1995 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ein weiterer Beitrag zur Frage der Abstammung der Slawenapostel Kyrillos und Methodios. by Μπόνης, Κωνσταντίνος Γ. Publication: Αθήνα: Byzantion: Revue International des Études Byzantines, 1986 . 20 σ. , Τόμος Ι (1986), σ. 41-57 Date:1986 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το Άγιο Όρος ανάμεσα στο Βυζάντιο και στους Σλάβους / by Ταρνανίδης, Ιωάννης Χ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1996 . 10 σ. , Πρακτικά: "Το Άγιον Όρος χθές-σήμερα-αύριο: διεθνές συμπόσιο, Θεσσαλονίκη 29 Οκτωβρίου-1 Νοεμβρίου 1993", σ.337-346. | Περιέχει περίληψη στα αγγλικά. Date:1996 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η πολεμική ισχύς των "Σκλαβίνων" στην "5η πολιορκία" της Θεσσαλονίκης και οι σχέσεις τους με το βυζαντινό κράτος στην ίδια περίοδο / by Ζαχόπουλος, Χρήστος Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 1992 . 25 σ. , Τόμος: "ΙΒ' Πανελλήνιο Ιστορικό Συνέδριο (Μάιος 1991)", σ. 41-63. Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι πηγές της μεσοβυζαντινής περιόδου και η νεοπλασία "Σλάβοι-Μακεδόνες" / by Ζαχόπουλος, Χρήστος Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 1994 . 28 σ. , Δημοσιευμένο στο: "ΙΔ΄ Πανελλήνιο Ιστορικό Συνέδριο, (28-30 Μαΐου 1993)", σ. 173-200. Date:1994 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ανάλεκτα φιλολογικά: by Φάβης, Βασίλειος Publication: Θεσσαλονίκη: Επιστημονική Επετηρίδα Φιλοσοφικής Σχολής, 1941 . 32 σ. , Τόμος Ε'(1940) 51-80 | Δωρεά Γεωργίου Σαγιαξή Date:1941 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
La fraternité Grecque de Venise et ses relations avec la Russie et le monde Slave (1500-1840). by Καραθανάσης, Αθανάσιος Ε. Publication: Sofija: χ.ε., 1978 . 6 σ. , Τόμος «Les cultures Slaves et les Balkans», 2: σ. 42-65 Date:1978 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η διάδοσις της Εξαβίβλου του Αρμενοπούλου εις τον σλαβικόν κόσμον / by Παπαστάθης, Χαράλαμπος Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1975 . 12 σ. , "Μακεδονικά", 15 (1975) 16-27. Δημοσιεύτηκε και στον τόμο: «Θεσσαλονίκεια και Μακεδονικά Ανάλεκτα» σ. 97-109, βλ. Ταξ. Αρ. Ι-14-181. | Περιέχει περίληψη στα γαλλικά. Date:1975 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Συμβολή εις την χρονολόγησιν των αβαρικών και σλαβικών επιδρομών επί Μαυρικίου (582-602) by Νυσταζοπούλου-Πελεκίδου, Μαρία Publication: Αθήνα: Σύμμεικτα, 1970 . 64 σ.; , Τόμος Β' 145-208 Date:1970 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα βιβλία των θαυμάτων του Αγίου Δημητρίου, το χρονικόν της Μονεμβασιάς και αι Σλαβικαί επιδρομαί εις την Ελλάδα: by Χρυσανθόπουλος, Επαμεινώνδας Publication: Αθήνα: Θεολογία, 1954 . 157 σ. , Τόμος ΚΔ'-ΚΕ' (1954) | Δωρεά Γ. Θεοχαρίδη Date:1954 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η σλαβική εποίκηση στην Πελοπόννησο με βάση τα σλαβικά τοπωνύμια by Κορδώσης, Μιχάλης Σ. Publication: Ιωάννινα: Δωδώνη (Η): Μέγα Πανηπειρωτικόν Εγκυκλοπαιδικόν Περιοδικόν Σύγγραμμα, 1981 . 63 σ.; , Τόμος Ι' (1981) 381-444 | Δωρεά Γεωργίου Κιουτούτσκα Date:1981 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πού βρίσκονταν οι Σμολιάνοι by Τέγου-Στεργιάδου, Ευανθία Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 1991 . 13 σ. , Τόμος "ΙΑ' Πανελλήνιο Ιστορικό Συνέδριο", σσ. 35-45 | Δωρεά Γεωργίου Κιουτούτσκα Date:1991 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Συμβολή εις την εκκλησιαστικήν ιστορίαν των Σλαύων: by Τούλιας, Γεώργιος Β. Publication: Αθήνα: Θεολογία, 1951 . 12 σ. , Τόμος ΚΒ΄ (1951) | Υπάρχει αφιέρωση του συγγραφέα Date:1951 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
L'Apocalypse d'Abraham en Slave. by Turdeanu, Emile Publication: Leyden: Journal for the Study of Judaism, 1973 . 28 σ. , Τόμος ΙΙΙ (1973) 153-180 Date:1973 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το Πολυθεϊστικόν θρήσκευμα των Αρχαίων Σλαύων. by Αγγελόπουλος, Αθανάσιος Α. Publication: Θεσσαλονίκη: Γρηγόριος ο Παλαμάς, 1967 . 23 σ. , Τόμος (1967) Date:1967 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
The legacy of Saints Cyril and Methodius to Kiev and Moscow: by Ταχιάος, Αντώνιος-Αιμίλιος Ν. Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Εταιρεία Σλαβικών Μελετών, 1992 . 624 σ.: Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha