Σλαβικές εγκαταστάσεις στη Μακεδονία από τον 7ο εως και τον 9ο αιώνα / by Δαπέργολας, Νεκτάριος Publication: Θεσσαλονίκη: Βάνιας, 2009 . 212 σ. Date:2009 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο βυζαντινός πολιτισμός και οι Σλάβοι: by Avenarius, Alexander Publication: Αθήνα: Παπαδήμας, 2008 . 479 σ.: , Τίτλος Πρωτοτύπου: Die byzantinische kultur und die Slawen Date:2008 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Recherches historiques et statistiques sur les peuples d'origine Slave, Magyare et Roumaine. by Kubalski, Ν. Α. Publication: Paris: Delarue-Sorin, 1852 . viii+339+1 χάρτ.; Date:1852 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Βυζάντιο και Σλάβοι -Ελλάδα και Βαλκάνια (6ος-20ος αι.) by Νυσταζοπούλου-Πελεκίδου, Μαρία Publication: Θεσσαλονίκη: Βάνιας, 2011 . 432 σ.; Date:2011 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Migrations and invasions in Greece and adjacent areas / by Hammond, Ν. G. L. Publication: New Jersey: Noyes Press, 1976 . xiv+187 σ.: , Δωρεά Ιωάννη Βασδραβέλλη Date:1976 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Byzanz und die welt der slawen: by Ostrogorsky, Georgije Publication: Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1974 . x+193 σ.; Date:1974 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Byzance et les Slaves:   Publication: Paris: Association des Amis des Etudes Archeologiques des Mondes Byzantino-Slaves, 1979 . xx+460 σ.: Date:1979 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μανιάτικα και πανελλήνια: by Δημάγγελος, Νίκωνας Publication: Μάνη: Μουσείο Μάνης, 2010 . 95 σ. Date:2010 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Βυζαντιναί μελέται VI: by Κυριακίδης, Στίλπων Π. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1947 . 108 σ. , Ι)Κωνσταντίνος ο Πορφυρογέννητος. Πατριάρχης Νικόλαος ΙΙ) Χρονικόν της Μονεμβασιάς Αρεθας. Τα πολλαπλά αντίτυπα είναι αποσυρμένα Date:1947 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3),

Actions: Add to cart
Byzantium and the Slavs: by Obolensky, Dimitri Publication: London: Variorum Reprints, 1971 . 408 σ.: Date:1971 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Byzantine missions among the Slavs by Dvornik, Francis Publication: New Jersey: Rutgers University Press, 1970 . xviii+485 σ. Date:1970 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σλάβοι στη μεσαιωνική Ελλάδα by Μαλιγκούδης, Φαίδων Publication: Θεσσαλονίκη: Βάνιας, 1988 . 132 σ. Date:1988 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Cronaca di Monemvasia: by Dujcev, Ivan. Publication: Palermo: Istituto Siciliano di Studi Bizantini e Neoellenici "Bruno Lavagnini", 1976 . xlvii+39 σ. Date:1976 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αυτοί είναι οι Σλαύοι by Κοτσιφάκος, Λεωνίδας Publication: Αθήνα: χ.ε., 1948 . 140 σ. Date:1948 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Βούλγαροι και Σλάβοι εις την ελληνικήν ιστορίαν / by Κυριακίδης, Στίλπων Π. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1946 . 50 σ. ; 24x17 εκ. Date:1946 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Germains et slaves: by Lefevre, André Publication: Paris: Schleicher Freres, 1903 . 320 σ.; Date:1903 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Coup d'oeil sur quelques points l'histoire générale des peuples slaves et de leurs voisins les Turcs et les Finnois by Viquesnel, Auguste Publication: Lyon: Imprimerie et Lithographie de pinier, 1865 . 94 σ. Date:1865 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Das Slawenthum by Heffter, Moritz Wilhelm Publication: Leipzig: Brockhaus, F. Α., 1852 . 66 σ. Date:1852 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Slaves du sud ou le peuple Serbe avec les Croates et les Bulgares by Iankovitch Publication: Paris: Librairie de Α.Franck, 1853 . 155 σ. , Δεμένο μαζί με άλλα | Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1853 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Istorija Vostocno-slavenskog bogosluzenija i Kyrillskog knizestba kod slavena zapadne cpkve by Stojackovic, Aleksander Publication: Χ.τ.: χ.ε., 1847 . 14+82 σ. , Δεμένο μαζί με άλλα | Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1847 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha