Ιστορικαί πραγματείαι: by Παπαρρηγόπουλος, Κωνσταντίνος Publication: Αθήνα: Βιλαράς, Λάζαρος Δ., 1858 . ε'+372 σ. , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1858 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
L'appartenance ethnique de la population Slave en Macédoine, reflétée dans la littérature Française. by Traïkov, Vesselin Publication: Sofija: Macedonian Scientific Institute, 1999 . 48 σ. Date:1999 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι "Κατά Μακεδονίαν Σκλαβήνοι": by Ταρνανίδης, Ιωάννης Χ. Publication: Θεσσαλονίκη: Κυριακίδη Αφοί, 2011 . xi+205 σ.: , Στη σ.189 περίληψη στα αγγλικά. Υπάρχει αφιέρωση του συγγραφέα. Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο Date:2011 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Διαβαλκανικά ιστορικά δοκίμια. Τόμος πρώτος: Οι βαλκανικοί λαοί. Από την κάθοδο των Σλάβων ως την εμφάνιση των Οθωμανών (7ος-μέσα 14ου αι.). by Παπαδριανός, Ιωάννης Α. Publication: Θεσσαλονίκη: Κυριακίδη Αφοί, 1998 . 197 σ.: Date:1998 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εγκατάσταση και παρουσία Σλάβων στη βυζαντινή Μ. Ασία: by Ηλιάδη, Αμαλία Κ. Publication: Τρίκαλα: χ.ε., 2003 . 147 σ. Date:2003 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα "θαύματα" του Αγίου Δημητρίου ως ιστορικές πηγές: by Ηλιάδη, Αμαλία Κ. Publication: Τρίκαλα: χ.ε., 2003 . 165 σ.; Date:2003 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι Έλληνες και οι βόρειοι γείτονες. by Κεραμόπουλος, Αντώνιος Δ. Publication: Αθήνα: χ.ε., 1945 . 208+4 σ.; , Το 2ο και 3ο αντίτυπο αποσυρμένα Date:1945 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3),

Actions: Add to cart
Η Θεσσαλονίκη και ο κόσμος των Σλάβων: by Μαλιγκούδης, Φαίδων Publication: Θεσσαλονίκη: Βάνιας, 1991 . 155 σ.: Date:1991 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τί πράγματι ήσαν οι Σκλαβήνοι έποικοι του Θέματος Θεσσαλονίκης: by Λιάκου, Σωκράτης Publication: Χ.τ.: Σφακιανάκης, Εμμ. και Υιοί, 1971 . 192 σ. Date:1971 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα ελληνοσλαυικά σύνορα: by Νάλτσας, Χριστόφορος Α. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1946 . 88 σ.; , To 2o αντίτυπο αποσυρμένο Date:1946 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3),

Actions: Add to cart
Slavisticni proucvanija: (Sbornik v cest na ΙΧ mezdunaroden slavisticen kongres)=Etudes Slaves:   Publication: Sofija: Nauka i izkustvo, 1983 . 203 σ.: Date:1983 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σλαβοβουλγαρική ιστορία by Παΐσιος Χιλανδαρινός Publication: Θεσσαλονίκη: Κυριακίδη Αφοί, 2013 . 207 σ. Date:2013 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ελληνισμός και σλαβικός κόσμος / by Μαλιγκούδης, Φαίδων Publication: Θεσσαλονίκη: Βάνιας, 2006 . 248 σ. ; 24x16 εκ. Date:2006 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Medioevo bizantino-slavo. Volume IV -ΙΙ-. by Dujcev, Ivan. Publication: Sofija: Universitet «Sv.Kliment Ohridski», 2007 . [732] σ. Date:2007 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι Σλάβοι εν Ελλάδι: by Hopf, Karl Publication: Venezia: Il Tempo, 1872 . στ'+110 σ. , Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο. Date:1872 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Forging unity: The south Slavs between East and West:   Publication: Beograd: Institute of History, 2008 . xxxiv+350 σ. Date:2008 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Βυζαντιναί μελέται: by Διομήδης, Αλέξανδρος Ν. Publication: Αθήνα: Παπαζήσης, 1946 . 2 τ. , Τόμος Α΄: 2η έκδοση. Αθήνα, Ίκαρος, 1950, σσ. ιστ΄+347. Τόμος Β΄: Αι σλαβικαί επιδρομαί εις την Ελλάδα και η πολιτική του Βυζαντίου. Αθήνα, Αργύρης Παπαζήσης, 1946, σσ. (8)+252. | Δωρεά Αλεξάνδρας Παραφεντίδου Date:1946 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Οι Σλάβοι των Βαλκανίων: by Κατσόβσκα-Μαλιγκούδη, Γιάννα Publication: Αθήνα: Gutenberg, 2007 . 407 σ. Date:2007 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Turski dokumenti za oruzenite borbi vo Makedonia 1903-1908=Documents turcs: by Gjorgiev, Draghi Publication: Skopje: Archives de Macedoine (Republic), 2007 . 413 σ. Date:2007 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Από τις Κλεισούρες στα Δερβένια : η σύζευξη της σλαβοφωνίας και του Ισλάμ στους πομάκους της Ροδόπης: by Παπαδημητρίου, Παναγιώτης Publication: Θεσσαλονίκη: Κυριακίδη Αφοί, 2008 . 375 σ.: Date:2008 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha