Ιστορικαί έρευναι επί των τοπωνυμίων του Πηλίου / by Χατζηκώστας, Γεώργιος Publication: Αθήνα: Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία των Θεσσαλών εν Αθήναις, 1959 . 36 σ.: Date:1959 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τοπωνύμια της Λάκκας Σουλίου: by Μουσελίμης, Σπύρος Γ. Publication: Ιωάννινα: Ηπειρωτική Εστία: Διμηνιαία επιθεώρησις εν Ιωαννίνης, 1976 . 84 σ.: , Δωρεά Ρούλας Παπαδημητρίου Date:1976 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τοπωνύμια Σελίου Βεροίας / by Παπαδόπουλος, Νίκος Α. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1973 . 12 σ. , Ανάτυπο από τα "Μακεδονικά", τόμος ΙΓ' (1973) 365-376 | Περιέχει περίληψη στα αγγλικά. Date:1973 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Place and other names of various Balkan Origins. by Γεωργακάς, Δημήτριος Ιω. Publication: Wiesbaden: Zeitschrift für Balkanologie, 1964 . 4 τχ. σ. , Τόμος ΙΙ (1964) 38-76, ΙΙΙ (1965) 77-100, IV (1966) 26-56, V2 (1967) 167-185 Date:1964 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (4),

Actions: Add to cart
Διάφορα περί Θεσσαλονίκης σημειώματα: Η Μονή Βλαταίων και τα εν αυτή έγγραφα, Μητροπολίται Θεσσαλονίκης, επισκοπαί, εκκλησίαι, τοπογραφικά / by Μυστακίδης, Βασίλειος Α. Publication: Εν Κωνσταντινουπόλει: Τύποις Αδελφών Γεράρδων, 1900 . 20 σ.: , Δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως", ΚΖ΄ (1900) 369-388. | Στη σελίδα τίτλου υπάρχει αφιέρωση του συγγραφέα προς τον Μητροπολίτη Αδριανουπόλεως Κύριλλο καθώς και η σφραγίδα «Βιβλιοθήκη Ανταλαξίμων». Date:1900 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Περί το τοπωνύμιον Τσεγκέλκιοϊ και την κεντητήν Ωραίαν Πύλην του εν αυτώ Ι. Ναού Αγ. Γεωργίου. by Παπάς, Αθανάσιος Μητροπολίτης Ηλιουπόλεως και Θείρων Publication: Αθήνα: Θεολογία, 1976 . 23 σ.: , Τόμος ΜΖ' (1976) 659-673 Date:1976 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τοπογραφική εντόπισις βυζαντινού ναού εις Λογγά Μεσσηνίας αρκαδικαί τοπωνυμίαι. by Βελισσαρίου, Παναγιώτης Publication: Αθήνα: Πελοποννησιακά: Εκδίδονται υπό της εν Αθήναις Εταιρείας Πελοποννησιακών Σπουδών, 1981 . 8 σ.: , Τόμος ΙΔ (1981) 319-323 Date:1981 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το βυζαντινό τοπωνύμιο Γαβαλιώτισσα στην Έδεσσα: by Σταλίδης, Κώστας Γ. Publication: Θεσσαλονίκη: Βυζαντιακά, 2010 . 42 σ. , Τόμος 20 (2000) 363-402 Date:2010 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ε.κρητικόν το εν Κεφαλληνία τοπωνύμιον Δίας; by Προμπονάς, Ιωάννης Κ. Publication: Αθήνα: Παρνασσός, 1972 . 3 σ. , Τόμος ΙΔ' (1972), 609-611 Date:1972 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Απόπειρα ετυμολογίας της τοπωνυμίας Κερπινή by Φωτόπουλος, Αθανάσιος Θ. Publication: Αθήνα: χ.ε., 1974 . 13 σ. , Τόμος "Πρακτικά Α' τοπικού συνεδρίου Αχαικών σπουδών, 181-193 Date:1974 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κοινά τοπωνύμια Φάριδος Λακεδαίμονος και Πετραλώνων Ολυμπίας / by Μανουσόπουλος, Γεώργιος Publication: Αθήνα: Φάρις, 1994 . 15 σ. Date:1994 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Δύο αρχαιοπινη τοπωνύμια των Πετραλώνων Ολυμπίας by Μανουσόπουλος, Γεώργιος Publication: Αθήνα: Πλάτων. Δελτίον της Εταιρείας Ελλήνων Φιλολόγων, 2012 . 11 σ. , Τόμος 52 (2001-2002) 223-231 Date:2012 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η σλαβική εποίκηση στην Πελοπόννησο με βάση τα σλαβικά τοπωνύμια by Κορδώσης, Μιχάλης Σ. Publication: Ιωάννινα: Δωδώνη (Η): Μέγα Πανηπειρωτικόν Εγκυκλοπαιδικόν Περιοδικόν Σύγγραμμα, 1981 . 63 σ.; , Τόμος Ι' (1981) 381-444 | Δωρεά Γεωργίου Κιουτούτσκα Date:1981 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τοπωνυμικά Ι by Κατσάνης, Νίκος Α. Publication: Θεσσαλονίκη: Επιστημονική Επετηρίδα Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ, 1979 . 8 σ. , Τόμος ΙΕ' (1979)117-124 | Δωρεά Γεωργίου Κιουτούτσκα Date:1979 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Παρατηρήσεις πάνω στο ζήτημα του εξελληνισμού των σλαβικών τοπωνυμίων της Μακεδονίας κατά τη μέση και ύστερη βυζαντινή περίοδο by Δαπέργολας, Νεκτάριος Publication: Θεσσαλονίκη: Βυζαντινός Δόμος: Περιοδικό Μεσαιωνικής Ελληνικής Ιστορίας και Πολιτισμού, 2010 . 8 σ. , Τόμος 17-18 (2009-2010) 89-96 Date:2010 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αρχαία Μακεδονία VI:   Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1999 . 2 τ.: , Τόμος 1, σ.x+(6)+704. Τόμος 2, σ. x+[705-1397]. Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο. Date:1999 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (4),

Actions: Add to cart
La toponymie antique:   Publication: Strasbourg: Université des Sciences Humaines de Strasbourg, 1977 . 264 σ.: Date:1977 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Salonika. Κλίμαξ 1: 250000   Publication: London : War Office : Geographical Section General Staff, 1908 . 1 σ. , Το Σαντζάκι της Θεσσαλονίκης κατά την οθωμανική περίοδο. Date:1908 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μοναστήριον : Κλίμαξ 1:   Publication: Αθήνα: Κοντογόνης, Γ., 1910 . 1 σ. Date:1910 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εδεσσα (Βοδενά) : Κλίμαξ 1:   Publication: Αθήνα: Κοντογόνης, Γ., 1909 . 1 σ. Date:1909 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha