Ανέκδοτα έγγραφα αφορώντα εις τας Ιεράς Μονάς Τιμίου Προδρόμου (Σκήτη Βεροίας) και Μουτσιάλης. by Πυρινός, Παύλος Δ. Publication: Θεσσαλονίκη: Ιερά Μητρόπολη Βεροίας και Ναούσης, 1975 . 63 σ.: Date:1975 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Studies in byzantine sigillography. by Οικονομίδης, Νικόλαος Publication: Harvard: Dumbarton Oaks Research Library and Collection, 1987 . (6)+119 σ.: Date:1987 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η βυζαντινή Θεσσαλονίκη μέσα από σιγγιλογραφική μαρτυρία (8ος-10ος αι.) / by Κολτσίδα-Μακρή, Ιωάννα Publication: Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2000 . 27 σ.: , Δημοσιευμένο στο: "Το νόμισμα στο μακεδονικό χώρο. Πρακτικά Β΄ επιστημονικής συνάντησης", σ.243-268. Date:2000 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Δύο Πατριαρχικά Σιγίλλια Διονυσίου του Δ΄ και Γρηγορίου του Ε΄ / by Δελιαλής, Νικόλαος Π. Publication: Θεσσαλονίκη: Μακεδονικά, 1940 . 15 σ. , Τόμος 1 (1940) 108-122 Date:1940 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πατριαρχικόν Σιγίλλιον περί κελλιωτικού ζητήματος εκδοθέν επί Πατριαρχίας του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου κυρίου κυρίου Ιωακείμ Γ΄ του από Θεσσαλονίκης.   Publication: Αθήνα: Χιώτης, Νικόλαος, 1913 . 16 σ. Date:1913 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το πρωτότυπον της διαθήκης του Οσίου Νικάνορος του Θεσσαλονικέως και τέσσερα άλλα ανέκδοτα έγγραφα / by Δελιαλής, Νικόλαος Π. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1969 . 23 σ.: , Ανάτυπο από τα "Μακεδονικά", τόμος 9 (1969) 243-265 | Περίληψη στα γαλλικά. Date:1969 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Un acte officiel du despote Alexis Sthlavos au sujet du couvent de Spéléotissa près de Μélénicon. by Παπαδόπουλος, Ιωάννης Β. Publication: Sofija: Spisanie na Balgarska Akademija na Naukite, 1933 . 6 σ.: , Τόμος XLV (1933) | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1933 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ανέκδοτο αρχεικό υλικό για τη Μονή Τιμίου Προδρόμου (Σκήτη) Βεροίας / by Παπάζης, Δημήτριος Αγ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1998 . 20 σ.: , Ανάτυπο από τα "Μακεδονικά", τόμος 31 (1997-98) 259-280 | Περίληψη στα αγγλικά. Date:1998 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ενα σιγίλιο της Μονής Αγ. Τριάδος Σπαρμού (1766). by Μπούμπας, Θωμάς Ι. Publication: Λάρισα: Θεσσαλικό Ημερολόγιο, 2009 . 8 σ. , Τόμος 56ος 257-264 Date:2009 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σχόλια σε ένα σιγίλλιο του Ιωάννου Απόκαυκου, Μητροπολίτη Ναυπάκτου / by Κίσσας, Σωτήριος Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1983 . 30 σ. , Τόμος Αφιέρωμα στη μνήμη Στυλιανού Πελεκανίδη, σ. 167-196 | Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο. Date:1983 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Deux sigillia du patriarche Antoine pour le prote de l'Athos / by Darrouzes, Jean Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1958 . 11 σ. ; , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 16 (1958-59) 137-148 24x17 εκ. Date:1958 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πατριαρχικά σιγίλλια της μονής "Βλαχέραινας" Ηλείας / by Ψυχογιός, Κώστας Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1958 . 15 σ. ; , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 16 (1958-59) 203-218 24x17 εκ. Date:1958 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πατριαρχικά γράμματα εκ της μονής Αγίων Πάντων Πατρών / by Τσελίκας, Αγαμέμνων Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1973 . 24 σ. ; , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 26 (1973) 72-96 24x17 εκ. Date:1973 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Anne Comnène, protectrice du couvent de Patmos : a propos d'un sigillion inedit / by Νυσταζοπούλου-Πελεκίδου, Μαρία Publication: Venezia : Ελληνικόν Ινστιτούτο Βενετίας, 1973 . 11 σ. ; , Ανάτυπο από το "Μνημόσυνον Σοφίας Αντωνιάδη", (1973) Date:1973 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Δύο πατριαρχικά και συνοδικά σιγίλλια περί των νεοσύστατων Κοινών Σχολών Καγιατασίου Νίγδης (1845) και Φερτεκίου (1847) της επαρχίας Ικονίου της Μ. Ασίας / by Βαλαής, Διονύσιος Δ. Publication: Σέρρες : χ.ε., 2016 . 20 σ. , Άρθρο από την "Μικρασιατική σπίθα", τ.20(2016) 9-28 Date:2016 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το πατριαρχικόν σιγίλλιον του 1889 / by Μπέλλος, Αναστάσιος Publication: Θεσσαλονίκη: Γιάννης Σφενδόνης, 1991 . 8 σ. , Άρθρο από το "Μακεδονικό Ημερολόγιο / Σφενδόνη", (1991), σ.105-112 Date:1991 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σιγίλλιο του Πατριάρχου Αγαθάγγελου για την μονή του Αγ. Προδρόμου (1828) / by Πυρινός, Παύλος Δ. Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1982 . 6 σ. , Άρθρο από το "Μακεδονικό Ημερολόγιο /Σφενδόνη", (1982) σ.251-256 Date:1982 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εν πατριαρχικόν σιγίλλιον της δημοτικής βιβλιοθήκης Κοζάνης / by Δελιαλής, Νικόλαος Π. Publication: Κοζάνη : χ.ε., 1938 . 4 σ. , Άρθρο από το "Ημερολόγιον Δυτικής Μακεδονίας", (1938) σ.23-26 Date:1938 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Les bulles métriques dans la sigillographie byzantine / by Laurent, V. Publication: Εν Αθήναις: Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων, 1934 . 22 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Ελληνικά", 7/2 (1934) 277-300 Date:1934 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Les bulles métriques dans la sigillographie byzantine / by Laurent, V. Publication: Εν Αθήναις: Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων, 1932 . 32 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Ελληνικά", 5/2 (1932) 389-420 Date:1932 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha