Τοιχογραφίες στη Σιάτιστα / by Ξυγγόπουλος, Ανδρέας Publication: Θεσσαλονίκη: Γιάννης Σφενδόνης, 1964 . 5 σ. : , Άρθρο από το "Μακεδονικό Ημερολόγιο /Σφενδόνη", (1964) σ.33-37 Date:1964 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι αντάρται στη Σιάτιστα / by Μπόντας, Γεώργιος Μ. Publication: Θεσσαλονίκη: Γιάννης Σφενδόνης, 1967 . 3 σ. : , Άρθρο από το "Μακεδονικό Ημερολόγιο /Σφενδόνη", (1967) σ.349-352 Date:1967 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μία διαθήκη του 1870 : λαογραφικά / by Τζώνος, Προκόπης Publication: Θεσσαλονίκη: Γιάννης Σφενδόνης, 1970 . 3 σ. , Άρθρο από το "Μακεδονικό Ημερολόγιο /Σφενδόνη", (1970) σ.321-323 Date:1970 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Nobilis Γεώργιος Νιόπλιος : από την ιστορίαν της τουρκοκρατίας / by Μπόντας, Γεώργιος Μ. Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1971 . 5 σ. , Άρθρο από το "Μακεδονικό Ημερολόγιο /Σφενδόνη", (1971) σ.249-253 Date:1971 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σιατιστινή γοητεία / by Τσοπανάκης, Αγαπητός Γ. Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1972 . 4 σ. : , Άρθρο από το "Μακεδονικό Ημερολόγιο /Σφενδόνη", (1972) σ.103-106 Date:1972 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιατροί και λογοτέχναι Σιατίστης : πολύτιμη κοινωνική προσφορά της Μακεδονικής πολιτείας / by Μπόντας, Γεώργιος Μ. Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1972 . 3 σ. , Άρθρο από το "Μακεδονικό Ημερολόγιο /Σφενδόνη", (1972) σ.225-227 Date:1972 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι γιορτές στην Σιάτιστα για τα 150 χρόνια της παλιγγενεσίας / by Σφενδόνης, Γιάννης Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1972 . 4 σ. : , Άρθρο από το "Μακεδονικό Ημερολόγιο /Σφενδόνη", (1972) σ.331-334 Date:1972 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η δράσις της Σιατίστης κατά τα έτη 1876-1878 : by Μπόντας, Γεώργιος Μ. Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1973 . 7 σ. , Άρθρο από το "Μακεδονικό Ημερολόγιο /Σφενδόνη", (1973) σ.339-345 Date:1973 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η απελευθέρωσις της Σιατίστης / by Μπόντας, Γεώργιος Μ. Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1974 . 6 σ. : , Άρθρο από το "Μακεδονικό Ημερολόγιο /Σφενδόνη", (1974) σ.229-234 Date:1974 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η γιορτή της Παναγίας σαν έθιμο στην Σιάτιστα : λαογραφικά Δυτ. Μακεδονίας / by Μπόντας, Γεώργιος Μ. Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1978 . 4 σ. , Άρθρο από το "Μακεδονικό Ημερολόγιο/Σφενδόνη", (1978) σ.301-304 Date:1978 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η γούνα της Καστοριάς και της Σιατίστης / by Οικονομόπουλος, Κλεομένης Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1979 . 4 σ. , Άρθρο από το "Μακεδονικό Ημερολόγιο/Σφενδόνη", (1979) σ.153-156 Date:1979 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αποκριά στη Σιάτιστα : λαογραφικά μελετήματα / by Μπόντας, Γεώργιος Μ. Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1979 . 4 σ. , Άρθρο από το "Μακεδονικό Ημερολόγιο/Σφενδόνη", (1979) σ.241-244 Date:1979 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η αιώνια ζωντάνια της Σιάτιστας : Μακεδονικές πατρίδες / by Δάνας, Κωνσταντίνος Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1979 . 3 σ. , Άρθρο από το "Μακεδονικό Ημερολόγιο/Σφενδόνη", (1979) σ.257-259 Date:1979 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σιατιστινά : λαογραφικές μελέτες / by Μπόντας, Γεώργιος Μ. Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1980 . 7 σ. , Άρθρο από το "Μακεδονικό Ημερολόγιο/Σφενδόνη", (1980) σ.233-238 Date:1980 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο σιατιστινός Ιωάννης Τραμπαντζής : Έλληνες ευεργέτες / by Μπόντας, Γεώργιος Μ. Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1981 . 4 σ. , Άρθρο από το "Μακεδονικό Ημερολόγιο/Σφενδόνη", (1981) σ.269-272 Date:1981 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Θεόδωρος Μανούσης : ο Σιατιστινός λόγιος-ευεργέτης / by Μπόντας, Γεώργιος Μ. Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1982 . 4 σ. , Άρθρο από το "Μακεδονικό Ημερολόγιο/Σφενδόνη", (1982) σ.125-128 Date:1982 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αναστάσιος Θ. Τσίπος (1900-1981) : μεγάλος ευεργέτης της Σιάτιστας / by Μπόντας, Γεώργιος Μ. Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1983 . 4 σ. , Άρθρο από το "Μακεδονικό Ημερολόγιο/Σφενδόνη", (1983) σ.257-260 Date:1983 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα "Κόλιαντα" : δωδεκαήμερο στη Σιάτιστα / by Μπόντας, Γεώργιος Μ. Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1984 . 5 σ. , Άρθρο από το "Μακεδονικό Ημερολόγιο/Σφενδόνη", (1984) σ.219-224 Date:1984 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Θάλεια Φλωρά-Καραβία : η Σιατιστινή Ελληνίδα ζωγράφος / by Μπόντας, Γεώργιος Μ. Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1987 . 6 σ. : , Άρθρο από το "Μακεδονικό Ημερολόγιο/Σφενδόνη", (1987) σ.105-110 Date:1987 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σιατιστινοί ευεργέτες / by Δάρδας, Αναστάσιος Ν. Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1987 . 6 σ. , Άρθρο από το "Μακεδονικό Ημερολόγιο/Σφενδόνη", (1987) σ.139-144 Date:1987 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha