Δημοτικά τραγούδια (αδόμενα εν Σιατίστη της Μακεδονίας) / by Γκανούλης, Γεώργιος Publication: Θεσσαλονίκη: Γιάννης Σφενδόνης, 1929 . 3 σ. , Άρθρο από το "Μακεδονικό Ημερολόγιο /Σφενδόνη", (1929), σ.89-91 Date:1929 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα κατά τον γάμον ήθη και έθιμα εν Σιατίστη / by Γκανούλης, Γεώργιος Publication: Θεσσαλονίκη: Γιάννης Σφενδόνης, 1930 . 12 σ. , Άρθρο από το "Μακεδονικό Ημερολόγιο /Σφενδόνη", (1930), σ.177-188 Date:1930 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μακεδόνες ήρωες του δεκάτου εννάτου αιώνος 1800-1830 : by Κώτσιος, Θεόδωρος Publication: Θεσσαλονίκη: Γιάννης Σφενδόνης, 1931 . 7 σ. , Άρθρο από το "Μακεδονικό Ημερολόγιο /Σφενδόνη", (1931), σ.111-117 Date:1931 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα μπουμπουσιάρια : η εορτή της πρωτοχρονιάς εν Σιατίστη / by Γκανούλης, Γεωρ. Publication: Θεσσαλονίκη: Γιάννης Σφενδόνης, 1931 . 9 σ. , Άρθρο από το "Μακεδονικό Ημερολόγιο /Σφενδόνη", (1931), σ.222-233 Date:1931 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα έθιμα των απόκρεω εν Σιατίστη / by Γκανούλης, Γεώργιος Publication: Θεσσαλονίκη: Γιάννης Σφενδόνης, 1932 . 5 σ. , Άρθρο από το "Μακεδονικό Ημερολόγιο /Σφενδόνη", (1932), σ.152-156 Date:1932 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι αρραβώνες εν Σιατίστη / by Γκανούλης, Γεώργιος Publication: Θεσσαλονίκη: Γιάννης Σφενδόνης, 1933 . 7 σ. , Άρθρο από το "Μακεδονικό Ημερολόγιο /Σφενδόνη", (1933), σ.129-135 Date:1933 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα κόλιαντα : πως εορτάζονται τα Χριστούγεννα εις την Σιάτισταν / by Γκανούλης, Γεώργιος Publication: Θεσσαλονίκη: Γιάννης Σφενδόνης, 1934 . 5 σ. , Άρθρο από το "Μακεδονικό Ημερολόγιο /Σφενδόνη", (1934), σ.223-227 Date:1934 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι μουσικοί της Σιάτιστας / by Μπόντα, Καλλιόπη Publication: Σιάτιστα : χ.ε., 2017 . 78 σ. : 24x17 εκ. Date:2017 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η πρωτομαγιά : εκ των εθίμων της Σιατίστης / by Γκανούλης, Γεώργιος Publication: Θεσσαλονίκη: Γιάννης Σφενδόνης, 1937 . 4 σ. , Άρθρο από το "Μακεδονικό Ημερολόγιο /Σφενδόνη", (1937), σ.93-96 Date:1937 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εκ των εθίμων της Σιατίστης : θρησκευτικαί εορταί και πανηγύρεις / by Γκανούλης, Γεώργιος Publication: Θεσσαλονίκη: Γιάννης Σφενδόνης, 1936 . 6 σ. , Άρθρο από το "Μακεδονικό Ημερολόγιο /Σφενδόνη", (1936), σ.97-102 Date:1936 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ρούχινα προσκεφάλια αλλφουρσινά / by Ζάχος, Αριστοτέλης Publication: Θεσσαλονίκη: Γιάννης Σφενδόνης, 1935 . 4 σ. , Άρθρο από το "Μακεδονικό Ημερολόγιο /Σφενδόνη", (1935), σ.159-161 Date:1935 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Σιάτιστα και τα τέκνα της : οι ευεργέται της γενέτειράς των   Publication: Θεσσαλονίκη: Γιάννης Σφενδόνης, 1938 . 2 σ. ; , Άρθρο από το "Μακεδονικό Ημερολόγιο /Σφενδόνη", (1938), σ.221-222 Date:1938 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα αρχοντικά σπίτια της Σιατίστης του ΙΣΤ' και ΙΖ' μ.Χ. αιώνος / by Γκανούλης, Γεώργιος Publication: Θεσσαλονίκη: Γιάννης Σφενδόνης, 1939 . 7 σ. ; , Άρθρο από το "Μακεδονικό Ημερολόγιο /Σφενδόνη", (1939), σ.153-159 Date:1939 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η πιρπιρούνα / by Γκανούλης, Γεώργιος Publication: Θεσσαλονίκη: Γιάννης Σφενδόνης, 1953 . 2 σ. , Άρθρο από το "Μακεδονικό Ημερολόγιο /Σφενδόνη", (1953), σ.269-270 Date:1953 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το έργον της υδρεύσεως της Σιατίστης : οι μεγάλοι ιεράρχαι / by Σφενδόνης, Νίκος Publication: Θεσσαλονίκη: Γιάννης Σφενδόνης, 1954 . 5 σ. : , Άρθρο από το "Μακεδονικό Ημερολόγιο /Σφενδόνη", (1954) σ.169-173 Date:1954 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πατριαρχικά έγγραφα περί της οικονομικής καταστάσεως της Μητροπόλεως Σιατίστης / by Δελιαλής, Νικόλαος Π. Publication: Θεσσαλονίκη: Γιάννης Σφενδόνης, 1956 . 6 σ. , Άρθρο από το "Μακεδονικό Ημερολόγιο /Σφενδόνη", σ.247-252 Date:1956 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα πρώτα ελεύθερα Χριστούγεννα στα Σιάτιστα / by Γκανούλης, Γεώργιος Publication: Θεσσαλονίκη: Γιάννης Σφενδόνης, 1957 . 4 σ. , Άρθρο από το "Μακεδονικό Ημερολόγιο /Σφενδόνη", (1957) σ.123-126 Date:1957 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο πολιτισμός της Σιάτιστας / by Καπνούκαγιας, Χρίστος Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Γιάννης Σφενδόνης, 1959 . 11 σ. : , Άρθρο από το "Μακεδονικό Ημερολόγιο /Σφενδόνη", (1959) σ.113-124 Date:1959 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ένας εμπορικός οίκος της Σιάτιστας τον 18ον και 19ον αιώνα / by Κανατσούλης, Δημήτριος Publication: Θεσσαλονίκη: Γιάννης Σφενδόνης, 1961 . 3 σ. , Άρθρο από το "Μακεδονικό Ημερολόγιο /Σφενδόνη", (1961) σ.105-108 Date:1961 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ένας προϊστορικός συνοικισμός εις την Σιάτισταν / by Κανατσούλης, Δημήτριος Publication: Θεσσαλονίκη: Γιάννης Σφενδόνης, 1962 . 3 σ. , Άρθρο από το "Μακεδονικό Ημερολόγιο /Σφενδόνη", (1962) σ.153-155 Date:1962 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha