Διοικητές των Σερρών την εποχή των πρώτων Παλαιολόγων. by Νεράντζη-Βαρμάζη, Βασιλική Publication: Θεσσαλονίκη: Δήμος Σερρών, 1998 . 9 σ. , Τόμος "Διεθνές συνέδριο. Οι Σέρρες και η περιοχή τους", σσ. 229-237 Date:1998 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι παλαιότερες τοιχογραφίες του εξωκκλησιού της Παναγίας στη Μονή Προδρόμου Σερρών. by Κίσσας, Σωτήριος Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Δήμος Σερρών, 1998 . 8 σ.: , Τόμος "Διεθνές συνέδριο. Οι Σέρρες και η περιοχή τους", σσ. 407-414 Date:1998 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο τοιχογραφικος διάκοσμος του Μακρυναρικίου (1630) στο καθολικό της Ι.Μ. Τιμίου Προδρόμου Σερρών. by Στρατή, Αγγελική Publication: Θεσσαλονίκη: Δήμος Σερρών, 1998 . 23 σ.: , Τόμος "Διεθνές συνέδριο. Οι Σέρρες και η περιοχή τους", σσ. 415-437 Date:1998 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μονή Τιμίου Προδρόμου: by Μπονόβας, Νικόλαος Publication: Θεσσαλονίκη: Δήμος Σερρών, 1998 . 12 σ.: , Τόμος "Διεθνές συνέδριο. Οι Σέρρες και η περιοχή τους", σσ. 461-481 Date:1998 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η λεκάνη αγιασμού του καθολικού του Τιμίου Προδρόμου και συναφή παραδείγματα από τη Μακεδονία. by Παπαζώτος, Θανάσης Publication: Θεσσαλονίκη: Δήμος Σερρών, 1998 . 16 σ.: , Τόμος "Διεθνές συνέδριο. Οι Σέρρες και η περιοχή τους", σσ. 509-524 Date:1998 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εικόνα μιας πλασματικής πόλης: by Odorico, Paolo Publication: Θεσσαλονίκη: Δήμος Σερρών, 1998 . 16 σ.: , Τόμος "Διεθνές συνέδριο. Οι Σέρρες και η περιοχή τους", σσ. 633-648 Date:1998 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Θεωρία για τη συνολική επιστημονική διευθέτηση του ζητήματος της ιστορίας των Συλλογών ελληνικών χειρογράφων των Μονών Παναγίας Αχειροποιήτου του Παγγαίου, της επονομαζομένης Κοσινίτσας (νεωτ. Εικοσιφοινίσσης), και του Τιμίου Προδρόμου Σερρών. by Κατσαρός, Βασίλης Publication: Θεσσαλονίκη: Δήμος Σερρών, 1998 . 111 σ.: , Τόμος "Διεθνές συνέδριο. Οι Σέρρες και η περιοχή τους", σσ. 649-757 Date:1998 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η εικόνα της Παναγίας Αρμενοκρατούσας του Εκκλησιαστικού Μουσείου Σερρών / by Στρατή, Αγγελική Publication: Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2001 . 12 σ.: , Δημοσιευμένο στον τόμο: "Αφιέρωμα στη μνήμη του Σωτήρη Κίσσα", σ. 561-571. | Περίληψη στα αγγλικά. Date:2001 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι ισχυροί αγιάνηδες της Δράμας, της Ζίχνας και των Σερρών (τέλη 18ου-αρχές 19ου αι.): by Κουτζακιώτης, Γιώργος Publication: Δράμα: Δημοτική Επιχείρηση Κοινωνικής Πολιτιστικής και Τουριστικής Ανάπτυξης, 2002 . 17 σ. , Τόμος "Η Δράμα και η περιοχή της: Γ΄ Επιστημονική συνάντηση", σ.189-205 Date:2002 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Φορητή εικόνα της Κοίμησης της Θεοτόκου στο εκκλησιαστικό μουσείο της Ι. Μητροπόλεως Σερρών και Νιγρίτης. by Χαραλαμπίδης, Κωνσταντίνος Publication: Θεσσαλονίκη: Πουρναράς, Παναγιώτης, 2004 . 9 σ.: , Τόμος "Πονήματα παλαιοχριστιανικής, βυζαντινής και μεταβυζαντινής τέχνης", σ. 597-605 Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Καβαλιώτης δάσκαλος Γεώργιος (Τζώρτζης) Καρατζάς (1862 ή 1867-1952) και οι σπουδές του στη διδασκαλική σχολή Μαρουλή των Σερρών 1882-84. by Ρουδομέτωφ, Νικόλαος Publication: Καβάλα: Ιστορικό και Λογοτεχνικό Αρχείο Καβάλας, 2004 . 34 σ. , Τόμος Α΄. "Η Καβάλα και τα Βαλκάνια", σ. 325-332 Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Περί των κατά τα τελευταία έτη εργασιών αναστηλώσεως και στερεώσεως μεσαιωνικών μνημείων της Ελλάδος. by Στίκας, Ευστάθιος Γ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1955 . 8 σ.: , Τόμος "Πεπραγμένα του Θ΄ Διεθνούς Βυζαντινολογικού συνεδρίου". Τόμος Α΄, σ. 450-458 Date:1955 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Les archives de Saint-Jean-Prodrome au mont du Μénécée près de Serrès en Macedoine. by Guillou, André Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1956 . 9 σ. , Τόμος "Πεπραγμένα του Θ΄ Διεθνούς Βυζαντινολογικού συνεδρίου". Τόμος Β΄, σ. 436-445 Date:1956 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η οργάνωση του Μακεδονικού Αγώνα στην περιοχή του Σαντζακίου Σερρών / by Πέννας, Πέτρος Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1987 . 11 σ. , Τόμος: "Ο Μακεδονικός Αγώνας: Συμπόσιο. Θεσσαλονίκη, Φλώρινα, Καστοριά, Έδεσσα. 28 Οκτωβρίου - 2 Νοεμβρίου 1984", σ. 433-443. Date:1987 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σερραίοι απόδημοι στις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες (18ος-19ος αι) / by Καραθανάσης, Αθανάσιος Ε. Publication: Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη, 2006 . 6 σ. , Δημοσιευμένο στο: "Θεσσαλονίκεια και μακεδονικά: Θεσσαλονίκη και Μακεδονία- Η νεώτερη Θεσσαλονίκη. Τόμος πρώτος", σ. 265-270. Date:2006 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λόγος συντακτήριος, εκφωνηθείς εν τω Ιερώ ναώ της Μητροπολ. Σερρών, εν έτει 1877 by Φιλόθεος, Μητροπολίτης Νικομηδείας Publication: Κωνσταντινούπολη: Ανατολικός Αστήρ, 1886 . 21 σ. , Τόμος Συλλογή εκκλησιαστικών λόγων..., σσ. 132-152 | Δωρεά Π. Πατσιαδά Date:1886 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σερραίοι Μητροπολίτες στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, κατά τον 19ο αι. / by Μπάκας, Γιάννης Publication: Θεσσαλονίκη: Π. Πουρναράς, 2006 . 26 σ. , Τόμος: "Ο κόσμος της ορθοδοξίας στο παρελθόν και στο παρόν", σ. 345-370. Date:2006 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εβραϊκές συνοικίες στις Σέρρες από το Τανζιμάτ μέχρι τη μεσοπολεμική οικονομική κρίση (1839-1929) / by Ριτζαλέος, Βασίλης Publication: Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο, 2009 . 20 σ. , Δημοσιευμένο στο: "Έθνος, κράτος και πολιτική: Μελέτες νεοελληνικής ιστορίας αφιερωμένες στον Γιάννη Σ. Κολιόπουλο", σ. 253-272. Date:2009 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Νεότερα ευρήματα από το νεκροταφείο του Αγίου Χριστοφόρου Σερρών / by Βαλλά, Μαγδαληνή Publication: Θεσσαλονίκη: Υπουργείο Πολιτισμού, 2007 . 10 σ.: , Άρθρο από το "Το αρχαιολογικό έργο στη Μακεδονία και Θράκη 19, 2005", σ.109-118 Date:2007 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αρχιμ[ανδρίτης] Καλλίνικος Σταματιάδης ο Θάσιος / by Βακαλόπουλος, Απόστολος Ε. Publication: Θεσσαλονίκη: Μακεδονικά, 1963 . 10 σ. , Τόμος 5 (1961-1963) 184-193. Date:1963 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha