Σερβικές εθνικές τάσεις στο Načertanije / by Κατσαροπούλου, Μένη Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 1994 . 22 σ.; , Ανάτυπο από το: "ΙΔ΄ Πανελλήνιο Ιστορικό Συνέδριο, (28-30 Μαΐου 1993)", σ. 469-490. Date:1994 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Sur les basiliques médiévales de Macédoine et de Serbie / by Korać, Vojislav Publication: Beograd: Comité Yougoslave des Études Byzantines, 1964 . 14 σ. , Δημοσιευμένο στα: "Actes du XIIe congrès international d'Études byzantines". Tom ΙΙΙ, σ. 173-186. Date:1964 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
The Serbo-Bulgarian War of 1885: Balance of Power of Ethnistity? / by Djordjevic, Dimitrije Publication: Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα, 1992 . 20 σ.: , Δημοσιευμένο στο: "Αφιέρωμα εις τον Κωνσταντίνον Βαβούσκον. Τόμος Ε΄", σ. 185-191. Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο μεγάλος ευεργέτης Θεόδωρος Αποστόλου από τη Θεσσαλονίκη / by Παπαδριανός, Ιωάννης Α. Publication: Θεσσαλονίκη : Οργανισμός Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης, 2002 . 4 σ. : , Άρθρο από το "Θεσσαλονικέων Πόλις", τχ.8(2002) σ.27-30 Date:2002 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο ιατροφιλόσοφος Παναγιώτης Παπακωστόπουλος απόδημος στη Σερβία από το Βελβεντό της Δυτικής Μακεδονίας / by Georgovic-Jiovanovic, Jiovanka Publication: Σιάτιστα: Μανούσειος Δημόσια Βιβλιοθήκη Σιάτιστας, 2003 . 6 σ. , Δημοσιευμένο στο: "Διεθνές συνέδριο. Η Δυτική Μακεδονία κατά τους χρόνους της τουρκικής κυριαρχίας με έμφαση στους Δυτικομακεδόνες απόδημους στις Βαλκανικές χώρες (15ος αιώνας έως το 1912): 30-31 Μαρτίου-1 Απριλίου 2001", σ. 207-212. Date:2003 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Σιατιστινή οικογένεια Κατσανίκου στη Σερβία / by Voulovic, Liliana Publication: Σιάτιστα: Μανούσειος Δημόσια Βιβλιοθήκη Σιάτιστας, 2003 . 10 σ. , Δημοσιευμένο στο: "Διεθνές συνέδριο. Η Δυτική Μακεδονία κατά τους χρόνους της τουρκικής κυριαρχίας με έμφαση στους Δυτικομακεδόνες απόδημους στις Βαλκανικές χώρες (15ος αιώνας έως το 1912): 30-31 Μαρτίου-1 Απριλίου 2001", σ. 307-316. Date:2003 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
La frontiere serbo-byzantine dans les premieres decennies du XIVe siecle / by Zivolinovic, Mirjana Publication: Αθήνα: Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών/Ε.Ι.Ε., 1996 . 10 σ. , Δημοσιευμένο στα πρακτικά: "Βυζαντιο και Σερβία κατά τον ΙΔ΄ αιώνα = Byzantium and Serbia in the 14th century", σ.57-66. Date:1996 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Les forteresses dans les regions des conglits byzantinoserbes au XIV siecle / by Popovic, Marko Publication: Αθήνα: Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών/Ε.Ι.Ε., 1996 . 11 σ. , Δημοσιευμένο στα πρακτικά: "Βυζαντιο και Σερβία κατά τον ΙΔ΄ αιώνα = Byzantium and Serbia in the 14th century", σ.67-87. Date:1996 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
The formative years of the Principality of Serbia (1804-56): Ottoman influences / by Antic, Cedomir Publication: Ρέθυμνο: Πανεπιστήμιο Κρήτης, 2007 . 15 σ. , Δημοσιευμένο στα πρακτικά: "Ottoman rule and the Balkans, 1760-1850", σ. 249-263. Date:2007 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το χρονικό του μοναχού Ησαΐου / by Νικολάου, Νίκος Ζ. Publication: Αθήνα : χ.ε., 1959 . 9 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο "Σερραϊκά Χρονικά" τ.3 (1959) 240-248 Date:1959 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Έλληνες του Βελιγραδίου : Παναγιώτης Παπακωστόπουλος : by Ζανδές, Αντώνιος Publication: Θεσσαλονίκη : χ.ε., 1985 . 3 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο "Χρονικά της Μακεδονικής Φιλεκπαιδευτικής Αδελφότητος" τ.5(1984-85) 68-70 Date:1985 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι πολιτικοί και εκκλησιαστικοί λόγοι της ίδρυσης της Σερβικής αρχιεπισκοπής (1219) / by Δεληκάρη, Αγγελική Publication: Θεσσαλονίκη : Εκδόσεις Κυριακίδη, . 21 σ.: , Δημοσιευμένο στον τόμο: "Βυζαντινο-Σλαβικά Μελετήματα", σ. 198-218. Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Architectural heritage in the spas of Serbia / by Mitrovic, Gordana Publication: Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής, 2001 . 23 σ. : , Δημοσιευμένο στο : "Μνημείο και Περιβάλλον", 7 (2001) 185-207 Date:2001 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Heterija i Karadjordje / by Lukač, Dušan Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1979 . 7 σ. , Δημοσιευμένο στο συμπόσιο: "Συνεργασία Ελλήνων και Σέρβων κατά τους απελευθερωτικούς αγώνες", σ.153-159 Date:1979 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Srpske i grčke narodne pesme o ustancima / by Stojanović, Miodrag Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1979 . 14 σ. , Δημοσιευμένο στο συμπόσιο: "Συνεργασία Ελλήνων και Σέρβων κατά τους απελευθερωτικούς αγώνες", σ.161-174 Date:1979 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Grčki u prvom srpskom ustanku / by Džambazovski, Kliment Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1979 . 11 σ. , Δημοσιευμένο στο συμπόσιο: "Συνεργασία Ελλήνων και Σέρβων κατά τους απελευθερωτικούς αγώνες", σ. 185-195. Date:1979 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Γεωργάκης Ολύμπιος και Καραγιώργης: Οι Έλληνες παρά το πλευρόν των Σέρβων κατά τους απελευθερωτικούς αγώνες / by Βασδραβέλλης, Ιωάννης Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Μακεδονική Ζωή, 1966 . 2 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό "Μακεδονική Ζωή", 1 (Ιούν.1966) 14-15. Date:1966 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι Σερβοκρατικές σχέσεις και το ζήτημα της οργάνωσης και διακυβέρνησης του Γιουγκοσλαβικού κράτους κατά τη δεκαετία του '30: ο ρόλος των διανοουμένων / by Μουζακίτη, Αγγελική Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 2009 . 22 σ. , Δημοσιευμένο στο "ΚΘ΄ Πανελλήνιο ιστορικό συνέδριο & ΚΗ΄ Πανελλήνιο ιστορικό συνέδριο (μέρος Β)", σ. 501-522 Date:2009 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Ελληνοσερβική συνθήκη του Vöslau (1867) / by Τζιγκουνάκη, Αγλαΐα Publication: Ξάνθη: χ.ε., 1992 . 4 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό : Θρακικά Χρονικά, τχ. 46 (1992), σ. 93-96 Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η πολιτική κατάσταση στη Σερβία το πρώτο εξάμηνο του 1915 / by Ιωαννίδου-Μπιτσιάδου, Γεωργία Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1998 . 12 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό "Βαλκανικά Σύμμεικτα", 10 (1998) 171-182 Date:1998 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha