Σεισμικές καταστροφές στο Δίον / by Παντερμαλής, Δημήτριος Publication: Αθήνα: Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία, 1990 . 1 σ. , Δημοσιευμένο στο: "Δέκατο συμπόσιο βυζαντινής και μεταβυζαντινής αρχαιολογίας και τέχνης: Πρόγραμμα και περιλήψεις ανακοινώσεων. Αθήνα, 18, 19 και 20 Μαΐου 1990", σ.87. Date:1990 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα βυζαντινά μνημεία της Θεσσαλονίκης. Προβλήματα μετά τους σεισμούς. by Κουρκουτίδου-Νικολαΐδου, Ευτυχία Publication: Θεσσαλονίκη: Δήμος Θεσσαλονίκης, 1983 . 7 σ.: , Τόμος "Αρχιτεκτονική κληρονομιά και μνημεία στη Θεσσαλονίκη. Πρακτικά", σ. 125-131 Date:1983 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα μνημεία της Θεσσαλονίκης μτά τους σεισμούς και οι προϋποθέσεις της στερεώσεως και αναστηλώσεώς τους. by Πελεκανίδης, Στυλιανός Publication: Θεσσαλονίκη: Δήμος Θεσσαλονίκης, 1983 . 8 σ.: , Τόμος "Αρχιτεκτονική κληρονομιά και μνημεία στη Θεσσαλονίκη. Πρακτικά", σ. 157-164 Date:1983 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι σεισμοί του 1978 και τα μνημεία της Θεσσαλονίκης. Η θετική πλευρά του θέματος. by Μαυροπούλου-Τσιούμη, Χρυσάνθη Publication: Θεσσαλονίκη: Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Θεσσαλονίκης, 1986 . 16 σ.: , Τόμος "Αναστηλώσεις βυζαντινών και μεταβυζαντινών μνημείων: Πρακτικά", σ. 9-24 | Περιέχει περίληψη στα αγγλικά Date:1986 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αναμνηστικόν σημείωμα (ενθύμησις) περί του σεισμού της Θεσσαλονίκης του έτους 1759 / by Βαρναλίδης, Σωτήριος Λ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1978 . 4 σ. , Σύμμεικτα από τα "Μακεδονικά", τόμος 18 (1978) 300-303 Date:1978 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μια ενθύμηση από τον "Κώδικα Α" της μονής Προδρόμου Σερρών σσχετική με σεισμούς στα 1768 και μια πρώιμη περίπτωση λεπτομερειακού προσδιορισμού του χρόνου by Καραναστάσης, Τάσος Publication: Θεσσαλονίκη: Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών, 2010 . 15 σ. , Τόμος "Μεσαιωνικά και νεοελληνικά μελετήματα" σσ. 33-48 Date:2010 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η ποντιακή κοινότητα της Θεοδοσιουπόλεως και οι σεισμοί του 1901 by Ανδρεάδης, Χρήστος Γ. Publication: Αθήνα: Αρχείον Πόντου: Περιοδικόν σύγγραμμα, 1982 . 14 σ. , Τόμος 37 (1982) 119-132 Date:1982 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μια ενθύμηση από τον "Κώδικα Α" της μονής Προδρόμου Σερρών σσχετική με σεισμούς στα 1768 και μια πρώιμη περίπτωση λεπτομερειακού προσδιορισμού του χρόνου / by Καραναστάσης, Τάσος Publication: Αθήνα : Ιστορική και Λαογραφική Εταιρία Σερρών-Μελένικου, 1989 . 15 σ. ; , Ανάτυπο από τα 'Σερραικά Χρονικά", τ.10, 85-100 24x17 εκ. Date:1989 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η νήσος Σαμοθράκη και ο σεισμός της 28 Ιανουαρίου (9 Φεβρουαρίου) 1893 / by Χρηστομάνος, Αν. Κ. Publication: Αθήνα: Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός, 1899 . 10 σ.; , Δημοσιευμένο στο περιοδικό "Επετηρίς Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσού", Γ΄ (1899) 193-237. Date:1899 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τραγικά επεισόδια των σεισμών της Χαλκιδικής / by Μαραβελάκης, Μάξιμος Ι. Publication: Θεσσαλονίκη: Γιάννης Σφενδόνης, 1934 . 8 σ. , Άρθρο από το "Μακεδονικό Ημερολόγιο /Σφενδόνη", (1934), σ.186-192 Date:1934 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η σεισμική επικινδυνότητα της Θεσσαλονίκης / by Παπαζάχος, Βασίλειος Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, 1990 . 21 σ. , Άρθρο στο περιοδικό : "Θεσσαλονίκη", 2 (1990) 1-21. Date:1990 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα Ζγόραφα ως κέντρον των σεισμών της Σαμοθράκης και λείψανον τεσσάρων νήσων του Θρακικού Πελάγους προ αμνημονεύτων χρόνων καταποντισθείσαι / by Παπαδόπουλος-Κεραμεύς, Α. Publication: Αθήνα: Θρακική Αδελφότης Αθηνών, 1897 . 7 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Θρακική Επετηρίς: Ετήσιον δημοσίευμα της εν Αθήναις Θρακικής Αδελφότητος", (1897) σ. 48-54. Date:1897 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο ρόλος του επιστήμονα σε κρίσιμες στιγμές / by Σαββίδης, Παντελής Publication: Θεσσαλονίκη : Οργανισμός Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης, 2017 . 5 σ. : , Άρθρο από το "Θεσσαλονικέων Πόλις", τχ.61 (2017) σ.10-14 Date:2017 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η αλληλογραφία σεισμοπαθών κατοίκων της Ιερισσού με τη μονή Βατοπαιδίου / by Χιούτης, Κωνσταντίνος Θ. Publication: Θεσσαλονίκη : χ.ε. , 2015 . 16 σ. : , Άρθρο δημοσιευμένο στα "Χρονικά Χαλκιδικής", τ.60-61 (2015-16), 303-318 Date:2015 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μία ενθύμηση από τον "Κώδικα Α" της μονής Προδρόμου Σερρών σχετική με σεισμούς στα 1768 και μία πρώιμη περίπτωση λεπτομερειακού προσδιορισμού του χρόνου / by Καραναστάσης, Τάσος Publication: Αθήνα : χ.ε., 1989 . 16 σ. : , Άρθρο δημοσιευμένο στο "Σερραϊκά Χρονικά" τ.10(1989) 85-100 Date:1989 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι σεισμοί και τα επακόλουθά τους : νομικό πλαίσιο της συντήρησης των μνημείων / by Τσιούμη, Χρυσάνθη Publication: Αθήνα : χ.ε., 1983 . 4 σ. : , Δημοσιευμένο στο "Αρχαιολογία",τχ.7(1983) 34-37 Date:1983 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το χάσμα που άνοιξε ο σεισμός [στην Ήπειρο και τη Θεσσαλία]   Publication: Θεσσαλονίκη: Μακεδονική Ζωή, 1967 . 1 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό "Μακεδονική Ζωή", 12 (Μάιος 1967) 15 Date:1967 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
20 φορτηγά με εφόδια: [αλληλεγγύη στα θύματα του σεισμού στην Ήπειρο και Θεσσαλία]   Publication: Θεσσαλονίκη: Μακεδονική Ζωή, 1967 . 1 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό "Μακεδονική Ζωή", 12 (Μάιος 1967) 48 Date:1967 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Δύο κείμενα για το σεισμό του 1856 και την έκρηξη του ηφαιστείου Θήρας τους 1866 / by Κυριαζόπουλος, Βασίλειος Δ. Publication: Αθήνα : χ.ε., 1979 . 17 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό "Δελτίον της Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρείας της Ελλάδος", τ.22(1979) σ. 5-22 Date:1979 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha