Ο Μακεδονικός τάφος ΣΤ' με τις σαρκοφάγους της Πέλλας. by Χρυσοστόμου, Παύλος Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1999 . 26 σ.: , Τόμος "Αρχαία Μακεδονία VI: Έκτο διεθνές συμπόσιο", σσ. 281-306 Date:1999 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το κάλυμμα της σαρκοφάγου του Γεωργίου Καπανδρίτου. by Ξυγγόπουλος, Ανδρέας Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1999 . 16 σ.: , Τόμος "Θεσσαλονίκεια μελετήματα: (1925-1979)", σ. 63-78 | Φωτοτ. ανατ. από το "Επετηρίς της Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών", ΙΑ' (1935) 346-360. Date:1999 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το ελλείπον τεμάχιον εκ του καλύμματος της σαρκοφάγου του Γεωργίου Καπανδρίτου by Ξυγγόπουλος, Ανδρέας Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1999 . 6 σ.: , Τόμος "Θεσσαλονίκεια μελετήματα: (1925-1979)", σ. 143-148 | Φωτοτ. ανατ. από την "Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών", ΙΣΤ' (1940) 157-160. Date:1999 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το προκάλυμμα της σαρκοφάγου του Αγίου Δημητρίου / by Ξυγγόπουλος, Ανδρέας Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1999 . 8 σ.: , Δημοσιευμένο στα: 1. "Θεσσαλονίκεια μελετήματα: (1925-1979)". Θεσσαλονίκη, Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1999, σ. 467-484. 2. "Μελετήματα Χριστιανικής αρχαιολογίας". Θεσσαλονίκη, Π. Πουρνάρας, 2003, σ. 477-492. Πρωτοδημοσιευμένο στο «Δελτίον Χριστιανικής και Αρχαιολογικής Εταιρείας», Ε'(1966-1969) 93-98+πίν. 80-81. Date:1999 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η τοιχογραφία της Παναγίας Λιέβισκας και η σαρκοφάγος του Αγίου Δημητρίου / by Ξυγγόπουλος, Ανδρέας Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1999 . 6 σ.: , Τόμος "Θεσσαλονίκεια μελετήματα: (1925-1979)", σ. 571-576 | Φωτοτ. ανατ. από το «ΔΧΑΕ» Θ' (1977-79) σ.181-184 Date:1999 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Four roman garland sarcophagi in America. by Perkins, John Β. Ward Publication: Washington: Archaeology: Α magazine dealing with the antiquity of the world, 1958 . 7 σ.: , Τόμος Vol. 11 (1958) 98-104 Date:1958 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ρωμαϊκή ανάγλυφη ενεπίγραφη σαρκοφάγος. by Πουλιούλη, Βασιλική Publication: Δράμα: Δημοτική Επιχείρηση Κοινωνικής Πολιτιστικής και Τουριστικής Ανάπτυξης, 2002 . 6 σ. , Τόμος "Η Δράμα και η περιοχή της: Γ΄ Επιστημονική συνάντηση", σ.81-86 Date:2002 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Παραστάσεις αμπελουργίας σε σαρκοφάγους ρωμαϊκής εποχής στη Μακεδονία by Ξαγοράρη, Μαρία Publication: Αθήνα: Πολιτιστικό Τεχνολογικό Ίδρυμα ΕΤΒΑ, 1998 . 9 σ. , Τόμος "Αμπελοοινική ιστορία στο χώρο της Μακεδονίας και της Θράκης", σσ. 105-113 Date:1998 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η σαρκοφάγος του Τιβερίου Κλαύδιου Λύκου Βουλευτού / by Θέμελης, Πέτρος Γ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1963 . 10 σ.+(4) πίν.: , Άρθρο από τα "Μακεδονικά", τόμος 5 (1961-1963) 438-447 Date:1963 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Θωράκιο βυζαντινής σαρκοφάγου από τη Ζίχνα / by Μουτσόπουλος, Νικόλαος Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1984 . 35 σ. , Άρθρο από τα "Μακεδονικά", τόμος 24 (1984) 1-35 Date:1984 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Βυζαντινή ενεπίγραφη σαρκοφάγος από τα Χίλια Δένδρα της Θεσσαλονίκης / by Βελένης, Γιώργος Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2006 . 24 σ. , Άρθρο από τα "Μακεδονικά", τόμος 35 (2005-06) 39-62 | Περιέχει περίληψη στα γαλλικά Date:2006 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Ανάγλυφη πλάκα σαρκοφάγου από τη Θεσσαλονίκη στο Βυζαντινό Μουσείο Αθηνών / by Καμπούρη-Βαμβούκου, Μαρία Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1983 . 18 σ.: , Τόμος: "Αφιέρωμα στη μνήμη Στυλιανού Πελεκανίδη", σ. 90-109. | Βλ. και Ι-14-121. Περιέχει περίληψη στα γαλλικά. Date:1983 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Συμπλήρωση της σαρκοφάγου της Άννας Μαλιασινής. by Παζαράς, Θεοχάρης Ν. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1983 . 12 σ.: , Τόμος Αφιέρωμα στη μνήμη Στυλιανού Πελεκανίδη, σ.353-364 | Περιέχει περίληψη στα γερμανικά. Date:1983 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha