Δρομολόγιον της Ελληνικής χερσονήσου : by Ζώτος Μολοσσός, Βασίλειος Δ. Publication: Αθήνα: Αντωνιάδης, Κ., 1878 . 3 τ. : , ΜΗ ΑΝΑΓΝΩΣΙΜΟ | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη 21x14 εκ. Date:1878 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι Στενημαχίται εις τον Μακεδονικόν Αγώνα. by Πετριτζιώτης Στενημαχίτης Publication: Θεσσαλονίκη: Μακεδονικός Αγών: Περιοδικόν Εικονογραφημένον, 1930 . 1 σ. Date:1930 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Vice-Consul McGregor to Mr. Elliot. (Philippopoli, June 5, 1901-Extract.): by McGregor, James Publication: London: Harrison and Sons, 1903 . 1 σ. , Τόμος "Turkey. No 1 (1903). Correspondence...", σ.48 Date:1903 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Καταστατικόν των επί το σχολειακόν έτος 1885-1886 υπό της Εκπαιδευτ. και Φιλανθρωπικής Αδελφότητος επιβλεπομένων και βοηθουμένων σχολείων.   Publication: Χ.τ.: χ.ε., . 18 σ. , Πιθανή ανατύπωση από την«Εκκλησιαστική Αλήθεια» σε τυπογραφείο της Κωνσταντινουπόλεως. Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Συνοπτική εξεικόνισις των από της 1ης Ιανουαρίου 1882 εκπαιδευτικών εργασιών της Εκπαιδευτικής και Φιλανθρωπικής Αδελφότητος.   Publication: Χ.τ.: χ.ε., . 26 σ. , Πιθανή ανατύπωση από την «Εκκλησιαστική Αλήθεια» σε τυπογραφείο της Κωνσταντινουπόλεως. Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Προκήρυξις προς τους απανταχού Θράκας, Βουλγάρους και Σέρβους πολίτας Έλληνας. [Στό τέλος:   Publication: Αθήνα: χ.ε., . 16 σ. , Λείπει το εξώφυλλο και η σελίδα τίτλου. [1956]. Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Όψεις λαϊκού πολιτισμού της Ανατολικής Ρωμυλίας:   Publication: Θεσσαλονίκη : Εκδόσεις Κυριακίδη, 2017 . 176 σ.+1 CD-ROM : 24x17 εκ. Date:2017 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Δάνειον Ελληνοβουλγαρικής μεταναστεύσεως 1923:   Publication: Αθήνα: [Ελληνική Δημοκρατία], 1923 Date:1923 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha