Ο πανσλαβισμός μας απειλεί και μας ξεθεμελιώνει ή τα διά των Γιουγκοσλάβων, Βουργάρων και Αλβανών εν τη ανατολή τεκταινόμενα. by Παπαχριστοδούλου, Πολύδωρας Publication: Αθήνα: Εταιρεία Θρακικών Μελετών, 1947 . 13 σ. , Βλ. και Φ-ΠΠΧ | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1947 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Περιπέτειαι του Θρακικού Ελληνισμού: Από του 1904-1922 / by Γιαννακάκης, Γεώργιος Α. Publication: Αθήνα: Εταιρεία Θρακικών Μελετών, 1955 . 48 σ. Date:1955 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Ανατολική Ρουμελία. by Μέγας, Γεώργιος Publication: Αθήνα: χ.ε., 1945 . 47 σ.: Date:1945 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Αι βουλγαρικαί θηριωδίαι και η Ευρώπη:   Publication: Αθήνα: Λεωνής, Παρασκευάς, 1906 . 44 σ. , Υπάρχει αφιέρωση. | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1906 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Υπόμνημα επιδοθέντα τοις εν Κωνσταντινουπόλει αντιπροσώποις των Μεγάλων Δυνάμεων μετά και ετέρων εγγράφων σχετικών προς τα προσφάτως εν Βουλγαρία και Ανατολική Ρωμυλία διαδραματισθέντα.   Publication: Κωνσταντινούπολη: Πατριαρχικόν Τυπογραφείον, 1906 . 34 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1906 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η προσφορά του Θρακικού Ελληνισμού στον απελευθερωτικόν αγώνα by Παπαχριστοδούλου, Πολύδωρας Publication: Αθήνα: Εταιρεία Θρακικών Μελετών, 1949 . 24 σ. Date:1949 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Προκήρυξις προς τους απανταχού Θράκας, Βουλγάρους και Σέρβους πολίτας Έλληνας. [Στό τέλος:   Publication: Αθήνα: χ.ε., . 16 σ. , Λείπει το εξώφυλλο και η σελίδα τίτλου. [1956]. Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιερόν του Ζυμυδρηνού Ασκληπιού εν Θράκη. by Αποστολίδης, Κοσμάς Μυρτίλος Publication: Αθήνα: Θρακικά: Σύγγραμμα περιοδικόν εκδιδόμενον υπό του εν Αθήναις Θρακικού Κέντρου, 1940 . 11 σ.: , Τόμος ΙΓ' (1940) 266-276 | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1940 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα σχολεία της Θράκης επί τουρκοκρατίας. by Ευαγγελίδης, Τρύφων Ε. Publication: Αθήνα: Θρακικά: Σύγγραμμα περιοδικόν εκδιδόμενον υπό του εν Αθήναις Θρακικού Κέντρου, 1931 . 27 σ. , Τόμος Παράρτημα Τόμ. Γ (1931)59-83 Date:1931 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο διμέτωπος αγών του Ελληνισμού Θράκης. by Μαγκριώτης, Γιάννης Publication: Αθήνα: Αρχείον Θράκης, 1969 . 36 σ. , Τόμος 34 (1969) 269-304 Date:1969 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο ελληνισμός της Θράκης υπό την σουλτανικήν δουλείαν. by Μαγκριώτης, Γιάννης Publication: Αθήνα: Αρχείον Θράκης, 1969 . 22 σ. , Τόμος 34 (1969) 166-187 Date:1969 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η καταστροφή του Βορειοθρακικού Ελληνισμού (1878-1914) / by Παπαχριστοδούλου, Πολύδωρας Publication: Αθήνα: Εταιρεία Θρακικών Μελετών, 1945 . 52 σ. , Ανάτυπο από το "Αρχείο του Θρακικού Λαογραφικού και Γλωσσικού Θησαυρού", ΙΑ΄ (1945) 1-52. | Περιέχει περίληψη στα γαλλικά και στα αγγλικά. Date:1945 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η ελληνικότης της Θράκης. by Παπαχριστοδούλου, Πολύδωρας Publication: Αθήνα: Αρχείο του Θρακικού Λαογραφικού και Γλωσσικού Θησαυρού, 1945 . 32 σ. , Τόμος ΙΑ (1945) | Περιέχει περίληψη στα αγγλικά. Date:1945 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Ο ελληνισμός της Θράκης: by Παπαχριστοδούλου, Πολύδωρας Publication: Αθήνα: Αρχείο του Θρακικού Λαογραφικού και Γλωσσικού Θησαυρού, 1945 . 32 σ.: , Τόμος ΙΑ΄ (1945) Date:1945 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Χάρτης Ανατολικής Ρωμυλίας 1878-1885 : Κλίμαξ 1:   Publication: Χ.τ.: Σύλλογος των εξ Ανατολικής Ρωμυλίας Ελλήνων, . 1 σ. Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πρακτικά 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου. Ανατολική Ρωμυλία. Ιστορία και πολιτισμός /   Publication: Θεσσαλονίκη: Αδελφοί Κυριακίδη, 2009 . 502 σ. : 24x17 εκ. Date:2009 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο παραδοσιακός χορός στις κοινότητες των Ακμπουναριωτών στο Γκενεράλ Ίντζοβο Βουλγαρίας και στο Αιγίνιο Πιερίας : by Πραντσίδης, Γιάννης Publication: Αθήνα: χ.ε., 1995 . 191 σ.: 29x21 εκ. Date:1995 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το δημοτικό τραγούδι της Ανατολικής Ρωμυλίας: by Παπασταϊκούδη, Κωνσταντίνα Σ. Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 2013 . 278 σ.: 23x16 εκ. Date:2013 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κατάσταση των αρχαιολογικών και των ιστορικών μελετών της Αρχαίας Αγχιάλου (σημερινό Πομόριε) / by Καραμπάσεφ, Αντόν Publication: Θεσσαλονίκη: Αδελφοί Κυριακίδη, 2009 . 13 σ. : , Άρθρο σπό το "Πρακτικά 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου. Ανατολική Ρωμυλία. Ιστορία και πολιτισμός" στις σελίδες 91-104 24x17 εκ. Date:2009 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η εκπαίδευση ως μοχλός εκβουλγαρισμού των Ελλήνων της Ανατολικής Ρωμυλίας : ο σχολικός νόμος του 1891 / by Σφέτας, Σπυρίδων Publication: Θεσσαλονίκη: Αδελφοί Κυριακίδη, 2009 . 17 σ. : , Άρθρο σπό το "Πρακτικά 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου. Ανατολική Ρωμυλία. Ιστορία και πολιτισμός" στις σελίδες 177-194 24x17 εκ. Date:2009 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha