Ο Σόλων: Αρχαίον ελληνικόν δίκαιον. Περιέχον τους σωζομένους νόμους των Αθηναίων και τους ναυτικούς των τε Ροδίων και Αυτοκρατόρων της Κωνσταντινουπόλεως / by Παππαδούκας, Νικόλαος Publication: Εν Ερμουπόλει: Τυπογρ. Γ. Μελισταγούς Μακεδόνος, 1844 . ιβ΄+3+1λ.+375 σ.: , Ανάγλυφες σφραγίδες της «Βιβλιοθήκης της εν Αλεξανδρεία Ελληνοαιγυπτιακής Κοινότητος». τις σ. 371-375 Κατάλογος Συνδρομητών. Το δεύτερο αντίτυπο της δωρεάς Α.Παραφεντίδου με φθορές από τη σ. 369 κ.ε. Βιβλιογραφία: Γκίνης-Μέξας Β / 4043. | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας/Αλεξάνδρας Παραφεντίδου 21x13 εκ. Date:1844 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Histoire des Chevaliers de Rhodes depuis la création de l'ordre a Jérusalem jusqu'a sa capitulation a Rhodes by Flandin, Eugene Publication: Tours: Alfred Mame et Fils, 1867 . 336 σ.: , Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1867 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τοπωνυμικά, χωριά της Ρόδου στον ιε΄ αιώνα / by Παπαχριστοδούλου, Χρ. Ι. Publication: Εν Αθήναις: Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων, 1936 . 6 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Ελληνικά", 9/2 (1936) 241-246. Date:1936 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τοπωνύμια της Ρόδου μεσαιωνικών χρόνων / by Παπαχριστοδούλου, Χρ. Ι. Publication: Εν Αθήναις: Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων, 1938 . 7 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Ελληνικά", 10/1 (1938) 123-129 Date:1938 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha