Πολιτική ιστορία της νεωτέρας Ελλάδος 1821-1921: by Ασπρέας, Γεώργιος Κ. Publication: Αθήνα: Χρίστου, Στ., 1922 . η΄+295 σ.: , Στη σελίδα τίτλου υπάρχει αφιέρωση του συγγραφέα. | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1922 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιστορία του ελληνικού λαού (1821-1921). by Miller, William Publication: Αθήνα: Τύπου, 1924 . 198 σ. , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1924 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η ιστορία του Γένους: by Καπερνέκας, Πάνος Publication: Cairo: Πολίτης, Ι., 1923 . 208 σ. , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1923 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι Πρώσσοι των Βαλκανίων. by Μοναστηριώτης, Πέτρος Publication: Cairo: Μπαγάνης, Παναγιώτης Φ., 1944 . 90 σ. , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1944 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Διδακτικής εγκόλπιον: by Βεργάδης, Ιωάννης Κ. Publication: Αθήνα: Αθανάσιος Γ.Δεληγιάννης, 1904 . 296 σ.: , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1904 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αποκαλύψεις περί της ρωσικής πολιτικής εν τη ορθοδόξω ελληνική ανατολή. by Παπαμιχαήλ, Γρηγόριος Χ. Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Πατριαρχικόν Τυπογραφείον (Αλεξανδρείας), 1909 . 70 σ. , Στη σελίδα τίτλου υπάρχει αφιέρωση του συγγραφέα. | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1909 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Άθως και Χαλκιδική.   Publication: Αθήνα: Εταιρεία "Ελληνισμός", 1902 . 95 σ.; , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1902 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μία μελέτη επί του στρατού μας / by Ρακτιβάν, Μ. Publication: Αθήνα: Κ. Ελευθερουδάκης, 1909 . 158 σ. , Λείπει η σελίδα τίτλου. Υπάρχει αφιέρωση του συγγραφέα προς τον Α. Μπενάκη. Σφραγίδες: «Σύλλογος Αποφοίτων Γυμνασίου Αλεξανδρείας». | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας. Date:1909 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Συλλογή των μεταξύ Ελλάδος και ξένων κρατών συνθηκών, συμβάσεων και συμφωνιών.   Publication: Αθήνα: Ελευθερουδάκης και Μπάρτ, 1912 . 821 σ. , Βλ και ΑΛΞ-725 | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας/Χριστοφόρου Νάλτσα/Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1912 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3),

Actions: Add to cart
Η Θράκη και η δύναμις του εν αυτή ελληνικού στοιχείου: by Ψάλτης, Στ. Β. Publication: Αθήνα: Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων, 1919 . ιστ'+288 σ. , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1919 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
LΊmage de la Grèce et de la Serbie. by Deonna, W. Publication: Paris: Budry, Jean et Co, . (518) σ.: , Υπάρχει σφραγίδα του «Συλλόγου Ελλήνων Αποφοίτων Γυμνασίου Αλεξανδρείας 1917». | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
LΊmage de la Serbie: by Boissonnas, Fréd Publication: Geneve: Éditions d'Art Boissonnas, 1919 . (12) σ.+48 φ.: , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1919 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μαύρη Βίβλος των μαρτυριών του εν Τουρκία Ελληνισμού:   Publication: Κωνσταντινούπολη: Πατριαρχικόν Τυπογραφείον, 1920 . (4)+191 σ. , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1920 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι ανθελληνικοί διωγμοί εν Τουρκία από του 1908 μέχρι του 1921:   Publication: Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο, 1921 . 53 σ. , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1921 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι ανθελληνικοί διωγμοί εν Τουρκία από της κηρύξεως του ευρωπαϊκού πολέμου:   Publication: Αθήνα: Υπουργείο Εξωτερικών, 1917 . 78 σ. , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1917 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μémoires de l' ambassadeur Morgenthau: by Morgenthau, Henry Publication: Paris: Payot & Cie, 1919 . 351 σ. , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1919 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Έκθεσις διετής των ορθοδόξων δημοσίων σχολείων Χίου των ετών 1905-1906 και 1906-1907.   Publication: Χίος: Σέσμις, 1908 . (2)+110 σ. +2 ανδ. πίν. , Στη σελ. τίτλου περιέχει σφραγίδα της «Εφορείας Ορθοδόξων Δήμοσ. Σχολείων Χίου». | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1908 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
40 jours de guerre dans les Balkans: by Penennrun, Alain de Publication: Paris: Librairie Chapelot, 1914 . 268+xxiii σ.: , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1914 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Le problème albanais: by Balkanicus (Ψευδ.) Publication: Paris: Challamel, Augustin, 1913 . 84 σ. , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1913 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Γενική Γεωγραφία: by Μεταξάς, Νικόλαος Publication: Αθήνα: Ιωάννης Δ. Κολλάρος, Βιβλιοπωλείον της "Εστίας", 1904 . 231 σ.: , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας 28x21 εκ. Date:1904 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha