Μακεδονική κρίσις : μεταρρυθμίσ[ε]ις Μακεδονία και Ελλάς by Δραγούμης, Στέφανος, Ν. Publication: Αθήνα: Τυπ. Π. Δ. Σακελλαρίου, 1903 . 48 σ. Date:1903 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μακεδονική κρίσις : τουρκική διακοίνωσις και η διακοίνωσις των δύο, 1904-1907 / by Δραγούμης, Στέφανος, Ν. Publication: Αθήνα: Τυπ. Π. Δ. Σακελλαρίου, 1907 . 104 σ. Date:1907 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Θυσίαι και αγώνες στην Μακεδονία. by Παπαναστασίου, Πέτρος Στ. Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1960 . 103 σ.: Date:1960 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Die Österreichisch-Ungarische Offiziersmission in Makedonien: 1903-1909: by Hubka, Gustav Publication: Wien: Tempsky, F., 1910 . 154 σ.: Date:1910 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Une revanche une étape: by Leune, Jean Publication: Paris: Librairie Chapelot, 1914 . xvi+499 σ.+(56)φ.: , To 2o αντίτυπο αποσυρμένο Date:1914 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
La campagne de Macédoine: by Feyler, F. Publication: Geneve: Art de Boissonas, 1920 . (3)+120 σ.: Date:1920 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Macedonia: by Mantegazza, Vico Publication: Milano: Treves, Fratelli, 1903 . (4)+340 σ.+(36)φ.: Date:1903 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Rapports et enquêtes de la Commission Interalliée sur les violations du droit des gens commises en Macédoine Orientale par les armées Bulgares.   Publication: Nancy, Paris, Strasbourg: Berger-Levrault, 1919 . vii+640 σ. , Το ένα αντίτυπο σε φωτοτυπία. Το 2ο αντίτυπο έχει διαφορετικό τίτλο: "Commission Internationale dΈnquete en Macédoine Orientele: Enquete". Date:1919 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
En Macédoine: (1915-1917): by Maridort, Pierre Publication: Paris: Librairie Fischbacher, 1918 . (8)+175 σ. , Δωρεά Γεωργίου Σαγιαξή Date:1918 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Bilder aus Griechenland. Das Westliche Mazedonien. by Boissonnas, Fréd Publication: Geneve: Kunstverlag Boissonnas, 1921 . (4)+vi+48 φ.+(2) σ.: Date:1921 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η ελληνική εκκλησία εν Θράκη: by Παπαευγενίου, Αθανάσιος Publication: Θεσσαλονίκη: Τριανταφυλλίδης, Μ. και Σίας, 1926 . 202 σ. , Υπάρχει αφιέρωση Date:1926 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Austria-Hungary and the Macedonian reforms, 1902-1908 by Sowards, Steven Wesley Publication: Ann Arbor: University Microfilms International, 1981 . (4)+vii+289 σ. Date:1981 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Les réformes en Macédoine de 1903 a 1908: by Εξηντάρης, Γεώργιος Publication: Paris: Larose, Émile, 1913 . 211 σ. Date:1913 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Macedonia: Α plea for the primitive / by Goff, Α. Publication: London, New York: John Lane, 1921 . xxii+274 σ.: Date:1921 Availability: No items available: Checked out (1),

Actions: Add to cart
Ο Μακεδονικός αγώνας και τα εις Θράκη γεγονότα   Publication: Αθήνα: Γενικό Επιτελείο Στρατού, 1979 . xxiv+400+(54) σ.: , To 2o αντίτυπο αποσυρμένο Date:1979 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Nacionalno-osvoboditelnata borba v Makedonija: by Gocev, Dimitar G. Publication: Sofija: Balgarska Akademija na Naukite, 1981 . 208 σ. , To 2o αντίτυπο αποσυρμένο Date:1981 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Borbite v Makedonija i odrinsko 1878-1912. Slomeni. by Pandev, Konstantin Publication: Sofija: Balgarski Pisatel, 1981 . 879 σ. Date:1981 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Macedonia: by Brailsford, Η.Ν. Publication: New York: Arno Press, 1971 . xx+340 σ.: Date:1971 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Modern history of Macedonia 1830-1912 by Βακαλόπουλος, Κωνσταντίνος Α. Publication: Θεσσαλονίκη: Μπαρμπουνάκης, 1988 . 287 σ.; Date:1988 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Νεότερη ιστορία της Μακεδονίας (1830-1912): by Βακαλόπουλος, Κωνσταντίνος Α. Publication: Θεσσαλονίκη: Μπαρμπουνάκης, 1986 . 327 σ.: , Στη σελίδα τίτλου υπάρχει αφιέρωση του συγγραφέα. 2η έκδοση στο ΧΙ-284-5. Date:1986 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha