Αρχιπέλαγος: by Ενεπεκίδης, Πολυχρόνης Κ. Publication: Αθήνα: Βιβλιοπωλείον της Εστίας, 1988 . 349 σ.: Date:1988 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο πανηγυρικός εορτασμός της πεντηκονταετηρίδος από της απελευθερώσεως των Σερρών.   Publication: Αθήνα: Μακεδονική Εστία, 1963 . 56 σ.: , Υπάρχει αφιέρωση Date:1963 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιστορικαί αναμνήσεις επί τη πεντηκονταετηρίδι της απελευθερώσεως της Θεσσαλονίκης. by Χαρίσης, Χαρίλαος Publication: Θεσσαλονίκη: Γεωργιάδης, Κ., 1962 . 56 σ.: , Υπάρχει αφιέρωση Date:1962 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η απελευθέρωση της Φλώρινας απ τους Τούρκους το 1912. by Μέλλιος, Λάζαρος Αναστ. Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1982 . 82 σ.: , Υπάρχει αφιέρωση Date:1982 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Salonica and after the sideshow that ended the war by Owen, Collinson Publication: London, New York: Hodder and Stoughton, 1919 . viii+295 σ.: , Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο Date:1919 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Salonique. LΊncendie de 1917 by Πετρόπουλος, Ηλίας Publication: Θεσσαλονίκη: Μπαρμπουνάκης, 1980 . 172 σ.: Date:1980 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Έκθεσις της πανεπιστημιακής επιτροπής περί των εν τη Ανατολική Μακεδονία διαπραχθεισών υπό των Βουλγάρων ωμοτήτων και καταστροφών   Publication: Αθήνα: Εστία, 1918 . 81 σ. , Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο Date:1918 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Αι βουλγαρικαί ωμότητες εν τη Ανατολική Μακεδονία και Θράκη:   Publication: Αθήνα: Σακελλαρίου, Π. Δ., 1914 . δ΄+360 σ.: Date:1914 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μακεδονικά απομνημονεύματα: by Αυγερινού, Μελπομένη Κ. Publication: Αθήνα: "Κράτους" Θ. Τζαβέλλα, 1914 . 240 σ.: , To 2o αντίτυπο αποσυρμένο | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1914 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Quinze ans d'histoire Balkanique (1904-1918) by Lamouche, Colonel Publication: Paris: Payot & Cie, 1928 . 234 σ.; , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1928 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η μακεδονική τραγωδία: by Πρωτονοτάριος, Στυλιανός Β. Publication: Θεσσαλονίκη: Βικόπουλος, Ν. Υιοί, 1916 . 60 σ. Date:1916 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Rapport du Professeur Dr R.-Α. Reiss de l'Université de Lausanne, sur la situation des Macédoniens et des Musulmans dans les nouvelles provinces grecques. by Reiss, R.-Α. Publication: Paris: Plon-Nourrit et Cie, 1918 . 163 σ. , To 2o αντίτυπo αποσυρμένο | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1918 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3),

Actions: Add to cart
Έγγραφα και σημειώσεις εκ της πρώτης ελληνικής διοικήσεως της Μακεδονίας (1912-1913) / by Ρακτιβάν, Κωνστ. Δ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1951 . 119 σ.; 24X17 εκ. Date:1951 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (3),

Actions: Add to cart
Documente diplomatice:   Publication: Bucuresti: Imprimeria Statului, 1905 . xxxiii+106 σ. , Υπάρχει αφιέρωση Date:1905 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
The Greek Struggle in Macedonia 1897-1913 by Dakin, Douglas Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1966 . xvi+541+(29) σ.: , To 2o αντίτυπo αποσυρμένο | Δωρεά Γ. Θεοχαρίδη Date:1966 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
La lotta per la Macedonia dal 1903 al 1908 / by Λαούρδας, Βασίλειος Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1962 . 15 σ. ; 24x17 εκ. Date:1962 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Atrocités Bulgares en Macédoine:   Publication: Αθήνα: Εστία, Μάισνερ και Καργαδούρη, 1913 . 58 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1913 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Μακεδονικός αγών εις την περιοχήν των Σερρών κατά το 1907: by Λαούρδας, Βασίλειος Publication: Αθήνα: Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Σερρών-Μελενίκου, 1958 . 144 σ. , Δωρεά Χριστοφόρου Νάλτσα Date:1958 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το Ελληνικόν Γενικόν Προξενείον Θεσσαλονίκης: 1903-1908 / by Λαούρδας, Βασίλειος Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1961 . 25 σ.: , To 2o αντίτυπo αποσυρμένο | Δωρεά Γ. Θεοχαρίδη 24x17 εκ. Date:1961 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Μακεδονική κρίσις : κομιτάτα και δυνάμεις 1901-1903 / by Δραγούμης, Στέφανος, Ν. Publication: Αθήνα: Τυπ. Π. Δ. Σακελλαρίου, 1903 . 96 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1903 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha