Η Νάουσα της Μακεδονίας: by Δεκάζος, Παναγιώτης Α. Publication: Αθήνα: Μαντζεβελάκης, Μιχ., 1913 . 64 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1913 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Αι πλουτοπαραγωγικαί δυνάμεις της Μακεδονίας. by Παπαδάκης, Ι. Σ. Publication: Θεσσαλονίκη: Καστρινάκης και Γεωργαντάς, 1920 . 128+(28) σ.: Date:1920 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αι γεωργικαί σχέσεις της Μακεδονίας: by Δεκάζος, Παναγιώτης Α. Publication: Αθήνα: Λεωνής, Παρασκευάς, 1914 . η'+128 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1914 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Taetigkeitsbericht der Oesterreichischen Forstlichen Mission in Griechenland für die zeit von Μärz 1912 bis Februar 1915. by Stengel, Adolf Publication: Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο, 1915 . 93 σ.; Date:1915 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Επιτροπή επί των καυσίμων: by Γεωργαλάς, Γεώργιος Κ. Publication: Αθήνα: Μαντζεβελάκης, Μιχ., 1920 . 128 σ.+3 αναρ. πίν.; Date:1920 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αρχές της βιομηχανίας στη Θεσσαλονίκη (1870-1912).   Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Τράπεζα Βιομηχανικής Αναπτύξεως, 1987 . 48 σ.: Date:1987 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Παραγωγικές δομές και εργατικά ημερομίσθια στην Ελλάδα, 1909-1936: by Ρηγίνος, Μιχάλης Publication: Αθήνα: Ίδρυμα Έρευνας και Παιδείας Εμπορικής Τράπεζας Ελλάδος, 1987 . 348 σ. Date:1987 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Salonique en reconstruction. by Saias, J. Publication: Αθήνα: Imprimerie de "l'Opinion", 1920 . (1)+47 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1920 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το παιδί στη νεοελληνική τέχνη 1833-1922: by Κούρια, Αφροδίτη Publication: Αθήνα, Ιωάννινα: Δωδώνη, 1985 . 264 σ.: Date:1985 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κοφινάς προς Διομήδη: by Χεκίμογλου, Ευάγγελος Α. Publication: Θεσσαλονίκη: Αλτιντζής, Θανάσης, 1989 . 93 σ. Date:1989 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η ενορία του Νεοχωρίου Χαλκιδικής κατά τα τελευταία χρόνια της τουρκοκρατίας (1910-1912): by Χιούτης, Κωνσταντίνος Θ. Publication: Νεοχώρι (Χαλκιδικής): Μέλισσα, 1998 . 56 σ.: Date:1998 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ελληνικές εκδόσεις Μακεδονικών πόλεων πλήν Θεσσαλονίκης επί τουρκοκρατίας (1759-1913): by Χριστιανόπουλος, Ντίνος Publication: Καβάλα: Ιστορικό και Λογοτεχνικό Αρχείο Καβάλας, 2000 . 103 σ.: 18x13εκ. Date:2000 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
La Macédoine Orientale du Sud: Deuxième partie. La région de Drama, Zeukhna, Cavala, Pracichta et Sareu-Chabane / by Siskov, St. Ν. Publication: Philippopoli: Christo G. Danov, 1918 . xvi+60 σ. Date:1918 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Das Südostliche Makedonien. Erster teil. Das Seresgebiet. Stadt & Land / by Siskov, St. Ν. Publication: Philippopel: Chr. G. Danov, H 1918 . xiv+70+(1) χάρτ. Date:1918 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Edna stranica ot istorijata na srabskata propaganda v eparhite Debrska i Veleska. Prez 1907-1911 God. Izdirbanija, dokumenti i statistiki / by Georgiev, Jordan Pop Publication: Plovdiv: Hr. G. Danov, 1918 . 35 σ.: Date:1918 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Θεσσαλονίκη:   Publication: Αθήνα: Ολκός, 1999 . 191 σ.: Date:1999 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Θεσσαλία (α) 1900-1930:   Publication: Αθήνα: Εκδόσεις Συλλέκτης, 1982 . 48 φ.: 24x17 εκ. Date:1982 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η ελληνική ζωγραφική 1832-1922 / by Χρήστου, Χρύσανθος Αθ. Publication: Αθήνα: Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, 1981 . 171 σ.: , ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΣΕ ΜΟΝΙΜΟ ΔΑΝΕΙΣΜΟ. Date:1981 Availability: No items available:

Actions: Add to cart
Παλαιά Θεσσαλονίκη εικονογραφημένη : η παιδεία, τα ελληνικά σχολεία, ο τύπος, το Θέατρον, η φιλανθρωπία κτλ. κατά τον 19ον αιώνα [Τόμος Β] / by Μεταλλινού-Τσιώμου, Αγγελική Β. Publication: Θεσσαλονίκη: Κορνήλιος Θεοδωρίδης, 1940 . 66 σ.: Date:1940 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο ελληνικός στόλος στις αρχές του 20ου αιώνα: by Μαζαράκης-Αινιάν, Ιωάννης Κ. Publication: Αθήνα: Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, 1998 . 120 σ.: Date:1998 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha