Εικονογραφημένον λεύκωμα των παλαιών Θεσσαλονικέων μετά βιογραφιών αυτών: by Μεταλλινού-Τσιώμου, Αγγελική Β. Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1941 . 64 σ.: , Στο εξώφυλλο: Τόμος Ζ΄.Στη σελίδα τίτλου: Τόμος Στ΄. Date:1941 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
[Λεύκωμα Θεσσαλονικέων]. by Μεταλλινού-Τσιώμου, Αγγελική Β. Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., . 116 χ.α. σ. , Προέρχεται πιθανόν από συρραφή τυπογραφικών δοκιμίων των σελίδων με φωτογραφίες που περιλαμβάνονται στο «Μακεδονικόν Λεύκωμα» της Α. Μεταλλινού, εκδ. 1931-1936. | Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τύποι της Θεσσαλονίκης. by Μεταλλινού-Τσιώμου, Αγγελική Β. Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1945 . 24 σ. , Στο εξώφυλλο και Στη σελίδα τίτλου: Τόμος ΙΣΤ΄, Τεύχος Α΄. Στη σελίδα τίτλου Χσ. αφιέρωση της συγγραφέως. | Δωρεά Χριστοφόρου Νάλτσα Date:1945 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μνεία των προ εμού: by Γεδεών, Μανουήλ Ιω. Publication: Αθήνα: Τυπ. «Τα χρονικά», 1934 . 472 σ.: , Το αντίτυπο Α. 2486 προέρχεται από αγορά. 24x17 εκ. Date:1934 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αποσημειώματα χρονογράφου: by Γεδεών, Μανουήλ Ιω. Publication: Αθήνα: Τύποις «Φοίνικος» (Αθήνα), 1932 . 724 σ.: , Στις σ. 348-350 υπάρχει "Κατάλογος Συνδρομητών". 24x17 εκ. Date:1932 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης   Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1932 . 1 σ. , Άρθρο από το "Ημερολόγιον Θεσσαλονίκης" (1932), 24 Date:1932 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Απόστολος Κοσμόπουλος   Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1932 . 2 σ. : , Άρθρο από το "Ημερολόγιον Θεσσαλονίκης" (1932), 27-28 Date:1932 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πάτροκλος Σφήκας   Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1932 . 2 σ. : , Άρθρο από το "Ημερολόγιον Θεσσαλονίκης" (1932), 29-30 Date:1932 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αναστάσιος Αυγουστόπουλος : δημοτικός σύμβουλος   Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1932 . 1 σ. : , Άρθρο από το "Ημερολόγιον Θεσσαλονίκης" (1932), 31 Date:1932 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha