Θεσσαλονίκη προσφυγομάνα: by Κοψαχείλης, Στέλιος Ι. Publication: Θεσσαλονίκη: Μαίανδρος, 1996 . 144 σ.: Date:1996 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
The anatolian Greeks in Thessaloniki: by Σπύρου, Μιχάλης Publication: Oregon: χ.ε., 1983 . (5)+62 φ.; Date:1983 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Δι' εγκαταστάσεως 1914: Λεύκωμα / by Λαζαρίδης, Σπύρος Publication: Θεσσαλονίκη: Δήμος Σταυρούπολης, 2001 . 100 σ.: 20x21 εκ. Date:2001 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το τενεκεδένιο σχολείο της Θεσσαλονίκης: by Τζιούτζια, Ελένη Γ. Publication: Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, 2002 . 240 σ.: Date:2002 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αι προσφυγικαί εγκαταστάσεις εν τη περιοχή Θεσσαλονίκης / by Βακαλόπουλος, Απόστολος Ε. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1955 . ιδ΄+530+η΄ σ.: 24x17 εκ. Date:1955 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Δι' εγκαταστάσεως 1914: by Λαζαρίδης, Σπύρος Publication: Θεσσαλονίκη: Δήμος Σταυρούπολης, 2005 . 103 σ.: Date:2005 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Παιδεία και πολιτισμός στην Ανατολική Θράκη: by Βακαλόπουλος, Κωνσταντίνος Α. Publication: Θεσσαλονίκη: Σταμούλης, Α., 2007 . 336 σ.: Date:2007 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το προσφυγικόν ζήτημα κατά την παρούσαν φάσιν του   Publication: Αθήνα: Κεντρική Επιτροπεία Προσφύγων, 1957 . 161 σ. , 7ο Πανελλαδικό Παμπροσφυγικό Συνέδριο | Δωρεά Νικολάου Μέρτζου Date:1957 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πόλεμος και Αίμα: by Λαζαρίδου, Μαργαρίτα Publication: Αθήνα: Εταιρεία Μελέτης Ελληνικής Ιστορίας, 2007 . 422 σ.: , Δωρεά Νικολάου Μέρτζου Date:2007 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η πρωτεύουσα των προσφύγων: by Ιωάννου, Γιώργος Publication: Αθήνα: Κέδρος, 1984 . 280 σ. Date:1984 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Χαζακότ, Ιτζαρέ, συνοικισμοί: by Χεκίμογλου, Ευάγγελος Α. Publication: Αθήνα: Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας, 1997 . 13 σ.; , Τόμος Συμπόσιο "Ο ξεριζωμός και η άλλη πατρίδα", σ. 300-313 Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η προσφυγική εγκατάσταση και ο βίαιος μετασχηματισμός του αστικού χώρου στη Θεσσαλονίκη, 1922-1930. by Χαστάογλου, Βίλμα Publication: Αθήνα: Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας, 1997 . 26 σ.; , Τόμος Συμπόσιο "Ο ξεριζωμός και η άλλη πατρίδα", σ. 315-340 Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι Πόντιοι στις παλιές και νέες εστίες / by Θεοφύλακτου, Άννα Publication: Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, 1986 . 16 σ.: , Δημοσιευμένο στο: "Η Θεσσαλονίκη μετά το 1912. Συμπόσιο: Θεσσαλονίκη, 1-3 Νοεμβρίου 1985", σ. 325-340. Date:1986 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
«Στοιχεία παραγωγικά και εκπολιτιστικά»: by Ζιώγου-Καραστεργίου, Σιδηρούλα Publication: Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, 2006 . 28 σ.: , Τόμος "Θεσσαλονίκης εκπαιδευτικά: 19ος και 20ος αιώνας", σσ.452-478 | Πρωτοδημοσιεύτηκε στον τόμο: «Πρακτικά ΙΖ Πανελλήνιου Ιστορικού Συνεδρίου (31 Μαϊου-2 Ιουνίου 1996)». Θεσσαλονίκη, 1997, σσ. 335-353. Date:2006 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μ. Μαραβελάκη-Α. Βακαλόπουλου, Αι προσφυγικαί εγκαταστάσεις εν τη περιοχή Θεσσαλονίκης [Βιβλιοκρισία] / by Λαούρδας, Βασίλειος Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1956 . 2 σ. , Βιβλιοκρισία στα "Μακεδονικά", τόμος 3 (1953-1955) 445-446 Date:1956 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ποντιακές μνήμες, σύλλογοι και πολιτική: by Δέλτσου, Ελευθερία Publication: Αθήνα: Πατάκης, 2004 . 34 σ. , Τόμος "Πρόσφυγες στα Βαλκάνια : μνήμη και ενσωμάτωση", σ. 253-286 Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εκτέλεσις έργων προς εγκατάστασιν προσφύγων και πυροπαθών εν Θεσσαλονίκη.   Publication: Αθήνα: Αναγνωστόπουλος, Δ. και Π. Πετράκος, 1917 . 1 σ. , Τόμος "Εφημερίς των Νόμων, Α΄ (1917)", τχ.151, αρ.11, σ. 281 Date:1917 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το τενεκεδένιο σχολείο της Θεσσαλονίκης: το σχολείο των προσφύγων / by Τζιούτζια, Ελένη Γ. Publication: Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, 2010 . 11 σ. , Δημοσιευμένο στα "Πρακτικά συνεδρίου: Οι εκπαιδευτικοί γράφουν και μιλούν για την ιστορία των σχολείων της Θεσσαλονίκης", σ. 152-162. Date:2010 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Καταστατικό του Οικοδομικού Συνεταιρισμού Αστών Προσφύγων "Λατομείου Ευαγγελίστριας" Θεσσαλονίκης (1934) / by Βαλσαμίδης, Πασχάλης Publication: Θεσσαλονίκη: Αντ. Σταμούλης, 2011 . 16 σ.: , Δημοσιευμένο στο: "Μελέτες ιστορικές για την Ανατολική Θράκη και τη Μακεδονία: κατά την ύστερη οθωμανική περίοδο", σ. 687-702. Date:2011 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η προσφυγική αποκατάσταση μέσα από την εφημερίδα "Φως" της Θεσσαλονίκης (1922-1930) by Βασιλείου, Σωτηρούλα Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 2010 . 20 σ. , Τόμος Λ΄ Πανελλήνιο ιστορικό συνέδριο, 283-302 | Περιέχει περίληψη στα αγγλικά. Date:2010 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha