Προσφυγικά προβλήματα του βορειοελλαδικού χώρου στο ελληνικό Κοινοβούλιο (1924-1928) / by Πελαγίδης, Ευστάθιος Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1988 . 35 σ. , Αρθρο από τα "Μακεδονικά", τόμος 26 (1987-88) 63-97 Date:1988 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Νέος Κουκλουτζάς-Εύοσμος Θεσσαλονίκης (1926-δεκαετία του '60): by Χατζηκυριακίδης, Κυριάκος Στ. Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 2009 . 13 σ. , Δημοσιευμένο στο "ΚΘ΄ Πανελλήνιο ιστορικό συνέδριο & ΚΗ Πανελλήνιο ιστορικό συνέδριο (μέρος Β)", σ. 273-286 Date:2009 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το τενεκεδένιο σχολείο της Θεσσαλονίκης: το σχολείο των προσφύγων / by Τζιούτζια, Ελένη Γ. Publication: Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, 2010 . 11 σ. , Δημοσιευμένο στα "Πρακτικά συνεδρίου: Οι εκπαιδευτικοί γράφουν και μιλούν για την ιστορία των σχολείων της Θεσσαλονίκης", σ. 152-162. Date:2010 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κοινωνικοί και οικονομικοί μετασχηματισμοί στην επαρχία και στο νομό Κοζάνης μετά την εγκατάσταση των προσφύγων (1923-1930) / by Πελαγίδης, Ευστάθιος Publication: Κοζάνη: Δήμος Κοζάνης, 1997 . 32 σ. , Τόμος: "Η Κοζάνη και η περιοχή της : ιστορία-πολιτισμός. Πρακτικά", σ. 471-502. Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Καταστατικό του Οικοδομικού Συνεταιρισμού Αστών Προσφύγων "Λατομείου Ευαγγελίστριας" Θεσσαλονίκης (1934) / by Βαλσαμίδης, Πασχάλης Publication: Θεσσαλονίκη: Αντ. Σταμούλης, 2011 . 16 σ.: , Δημοσιευμένο στο: "Μελέτες ιστορικές για την Ανατολική Θράκη και τη Μακεδονία: κατά την ύστερη οθωμανική περίοδο", σ. 687-702. Date:2011 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ενεργός πληθυσμός και διάρθρωση των οικονομικών δομών (1909-1936) by Ρηγίνος, Μιχάλης Publication: Θεσσαλονίκη: Τα Ιστορικά: Περιοδική έκδοση ιστορικών σπουδών, 1983 . 17 σ. , Τόμος 2 (1984) 371-389 Date:1983 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εθνική τράπεζα και πρόσφυγες by Δρίτσα, Μαργαρίτα Publication: Θεσσαλονίκη: Τα Ιστορικά: Περιοδική έκδοση ιστορικών σπουδών, 1985 . 13 σ. Date:1985 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σλαβόφωνοι ντόπιοι και πόντιοι πρόσφυγες: by Αλβανός, Ραϋμόνδος Publication: Θεσσαλονίκη: Τα Ιστορικά: Περιοδική έκδοση ιστορικών σπουδών, 2010 . 29 σ. Date:2010 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πρόσωπα προσφύγων : από αρχεία και εφημερίδες της εποχής 1922-1924   Publication: Θεσσαλονίκη: Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, 1992 . 32 σ.: Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Στατιστική μελέτη περί των φυλετικών μεταναστεύσεων Μακεδονίας και Θράκης κατά την περίοδο 1912-1924 / by Πάλλης, Αλέξανδρος Α. Publication: Αθήνα: Ιωάννης Β. Βάρτσος, 1925 . 24 σ. ; 21x14 εκ. Date:1925 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (2),

Actions: Add to cart
La Macédoine Hellénique en 1928:   Publication: Αθήνα: Βάρτσος, Ιωάννης Β., 1928 . 24 σ. , Το 2ο, 3ο, 4ο αντίτυπο αποσυρμένο | Δωρεά Γεωργίου Σαγιαξή/Φιλίππου Δραγούμη Date:1928 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (4),

Actions: Add to cart
Από τη Χάκαξα του Πόντου στο Τσοτύλι Κοζάνης: by Αδαμίδης, Αλέξανδρος Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1987 . 24 σ.: , Υπάρχει αφιέρωση Date:1987 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Relief work among the villages of Mount Pangaeon / by Barry, Grosvenor C. Publication: Αθήνα: Π. Δ. Σακελλαρίου, 1919 . 38 σ.: Date:1919 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Relief work among the Aegean islands by Weld, Winsor Publication: Αθήνα: Σακελλαρίου, Π. Δ., 1919 . 59 σ.: , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1919 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Υπόμνημα της Ελληνικής Εταιρείας Αγροπόλεων επί του προσφυγικού ζητήματος:   Publication: Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο, 1925 . 16 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1925 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
The international migration service at work in four different countries:   Publication: Geneve: International Migration Service, 1925 . 31 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1925 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Γιατί παρατείνεται η σιωπή για τους πρόσφυγες της Κύπρου=Ν'oublions pas les camps de réfugiés de Chypre (des villages de toile dont on ne parle jamais)=Don't forget the refugee camps of Cyprus=vergessene Zeltlager in Zypern by Lacarrière, Jacques Publication: Αθήνα: Επιτροπή Ενημέρωσης για τα Εθνικά Θέματα, 1977 . 23 σ. Date:1977 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Social problems of migrating children:   Publication: Geneve: International Migration Service, . (2)+11 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το οδοιπορικό μιας προσφυγικής οικογένειας κατά την μικρασιατική καταστροφή 1914-1922 και μέχρι σήμερα. by Μανδάνης, Νικόλαος Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1986 . 16 σ.: , Υπάρχει αφιέρωση Date:1986 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Προβλήματα σχετικά με την εγκατάσταση Κωνσταντινοπολιτών προσφύγων στη Θάσο και Τούρκων εποίκων σ' αυτήν πριν και μετά την Άλωση (1453) / by Βακαλόπουλος, Απόστολος Ε. Publication: Καβάλα: Θασιακή Ένωση Καβάλας, 1992 . 12 σ.; , Ανάτυπο από τα "Θασιακά", τ.7 (1990-1991) 19-30 | Πρακτικά Α' Συμποσίου Θασιακών Μελετών, "Η Θάσος διά μέσου των αιώνω. Ιστορία-Τέχνη-Πολιτισμός" Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha