Παραμεθόριες προσφυγικές εγκαταστάσεις στο Νομό Δράμας: by Μπακάλη, Γεωργία Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2009 . 12 σ. , Δημοσιευμένο στο: "Οι πρόσφυγες στη Μακεδονία: Από την τραγωδία, στην εποποιΐα", σ.268-279. Date:2009 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το Κιλκίς των προσφύγων: by Δορδανάς, Στράτος Ν. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2009 . 14 σ. , Δημοσιευμένο στο: "Οι πρόσφυγες στη Μακεδονία: Από την τραγωδία, στην εποποιΐα", σ. 280-294. Date:2009 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η προσφυγική Καλαμαριά / by Ιωαννίδου, Ελένη Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2009 . 19 σ. , Δημοσιευμένο στο: "Οι πρόσφυγες στη Μακεδονία: Από την τραγωδία, στην εποποιΐα", σ. 295-313. Date:2009 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Προσφυγικές εγκαταστάσεις στο Παλαιό Χαρμάνκιοϊ (Εύοσμο) / by Χατζηκυριακίδης, Κυριάκος Στ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2009 . 10 σ. , Δημοσιευμένο στο: "Οι πρόσφυγες στη Μακεδονία: Από την τραγωδία, στην εποποιΐα", σ.295-313. Date:2009 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Από την Αξό Καππαδοκίας στο Νομό Πέλλας: by Κολιαδήμου, Αγνή Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2009 . 16 σ. , Δημοσιευμένο στο: "Οι πρόσφυγες στη Μακεδονία: Από την τραγωδία, στην εποποιΐα", σ. 324-339. Date:2009 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Οινόη της Καστοριάς (1923-2008): by Πελαγίδης, Ευστάθιος Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2009 . 13 σ. , Δημοσιευμένο στο: "Οι πρόσφυγες στη Μακεδονία: Από την τραγωδία, στην εποποιΐα", σ.340-352. Date:2009 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σλαβομακεδόνες πολιτικοί πρόσφυγες στη Γιουγκοσλαβική Μακεδονία by Μιχαηλίδης, Ιάκωβος Δ. Publication: Αθήνα: Πατάκης, 2004 . 40 σ. , Τόμος "Πρόσφυγες στα Βαλκάνια : μνήμη και ενσωμάτωση", σ. 43-82 Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα "παιδιά-παπούδες" της Μακεδονίας: by Keith, Brown Publication: Αθήνα: Πατάκης, 2004 . 81 σ. , Τόμος "Πρόσφυγες στα Βαλκάνια : μνήμη και ενσωμάτωση", σ. 83-163 Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πρόσφυγες, προσφυγικές μνήμες και αλυτρωτισμός στην ΠΓΔΜ. by Κατσάνος, Κωνσταντίνος Publication: Αθήνα: Πατάκης, 2004 . 49 σ. , Τόμος "Πρόσφυγες στα Βαλκάνια : μνήμη και ενσωμάτωση", σ. 164-212 Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Προσφυγικές ομάδες και εξωτερική πολιτική: by Χασιώτης, Λουκιανός Publication: Αθήνα: Πατάκης, 2004 . 40 σ. , Τόμος "Πρόσφυγες στα Βαλκάνια : μνήμη και ενσωμάτωση", σ. 213-252 Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ποντιακές μνήμες, σύλλογοι και πολιτική: by Δέλτσου, Ελευθερία Publication: Αθήνα: Πατάκης, 2004 . 34 σ. , Τόμος "Πρόσφυγες στα Βαλκάνια : μνήμη και ενσωμάτωση", σ. 253-286 Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι πρόσφυγες στη Βουλγαρία την εποχή του Μεσοπολέμου: by Kalionski, Alexei Publication: Αθήνα: Πατάκης, 2004 . 41 σ. , Τόμος "Πρόσφυγες στα Βαλκάνια : μνήμη και ενσωμάτωση", σ. 287-328 Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πρόσφυγες και προσφυγικές μνήμες στη βουλγαρική εθνική ιδεολογία και λογοτεχνία (1878-1994). by Velkova, Sania Publication: Αθήνα: Πατάκης, 2004 . 52 σ. , Τόμος "Πρόσφυγες στα Βαλκάνια : μνήμη και ενσωμάτωση", σ. 329-381 Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πρόσφυγες και προσφυγικές οργανώσεις στη Βουλγαρίας 1940-1990. by Aarbakke, Vemund Publication: Αθήνα: Πατάκης, 2004 . 65 σ. , Τόμος "Πρόσφυγες στα Βαλκάνια : μνήμη και ενσωμάτωση", σ. 382-447 Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πρόσφυγες και Μακεδονικό Ζήτημα στη Βουλγαρία μετά το 1989: by Κεντρωτής, Κυριάκος Publication: Αθήνα: Πατάκης, 2004 . 26 σ. , Τόμος "Πρόσφυγες στα Βαλκάνια : μνήμη και ενσωμάτωση", σ. 448-474 Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εκτέλεσις έργων προς εγκατάστασιν προσφύγων και πυροπαθών εν Θεσσαλονίκη.   Publication: Αθήνα: Αναγνωστόπουλος, Δ. και Π. Πετράκος, 1917 . 1 σ. , Τόμος "Εφημερίς των Νόμων, Α΄ (1917)", τχ.151, αρ.11, σ. 281 Date:1917 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Απαλλαγή καταβολής εκπαιδευτικών τελών υπό προσφύγων καθ' άπαν το Κράτος.   Publication: Αθήνα: Αναγνωστόπουλος, Δ. και Π. Πετράκος, 1917 . 1 σ. , Τόμος "Εφημερίς των Νόμων, Α΄ (1917)", τχ.160, αρ.20, σ. 562 Date:1917 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Συνομολόγησις δανείων υπό προσφύγων εκ Βουλγαρίας, Θράκης κλπ.   Publication: Αθήνα: Αναγνωστόπουλος, Δ. και Π. Πετράκος, 1917 . 2 σ. , Τόμος "Εφημερίς των Νόμων, Α΄ (1917)", τχ.162, αρ.22, σ. 635 Date:1917 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Searching for a Motherland: by Μιχαηλίδης, Ιάκωβος Δ. Publication: Surrey: Ashgate, 2009 . 10 σ. , Τόμος "Greek Diaspora an Migration since 1700", σ. 73-82 Date:2009 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πρόσφυγες Θρακιώτες καροποιοί της περιοχής Δράμας. Στοιχεία για τους ίδιους και την καροποιία μέσα από φωτογραφίες και συνεντεύξεις. by Μηλιατζίδου-Ιωάννου, Ευδοκία Publication: Δράμα: Δημοτική Επιχείρηση Κοινωνικής Πολιτιστικής και Τουριστικής Ανάπτυξης Δήμου Δράμας, 1998 . 64 σ.: , Τόμος "Η Δράμα και η περιοχή της". Β΄ Επιστημονική Συνάντηση", σ. 371-434 Date:1998 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha