Πρώται γνώσεις πολιτικής οικονομίας by Gide, Charles Publication: Αθήνα: Ελευθερουδάκης, 1923 . 160 σ. , Δωρεά Χριστοφόρου Νάλτσα Date:1923 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πολιτική οικονομία by Gide, Charles Publication: Αθήνα: Νομική, 1911 . 2 τ. , Τόμοι 1-2 | Ο 2ος τόμος είναι διπλός | Δωρεά Χριστοφόρου Νάλτσα Date:1911 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Αρχαί πολιτικής οικονομίας by Gide, Charles Publication: Αθήνα: Ελευθερουδάκης, 1923 . 847 σ. , Δωρεά Τριαντάφυλλου Κοντανασσόπουλου Date:1923 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
LΈconomia politica: by Salin, Edgar Publication: Milano: Vita e Pensiero, 1973 . xii+276 σ. Date:1973 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ελληνική μεταπολεμική ανασυγκρότησις: by Σφαέλλος, Δημ. Κ. Publication: Αθήνα: Παπαζήσης, 1944 . ιστ'+295 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1944 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha