Εγχειρίδιον της πολιτικής δικονομίας by Λιβαδάς, Μιχαήλ Publication: Αθήνα: Τζάκας, Δημ. Ν.-Δελαγραμμάτικας, Στέφ., 1924 . 487 σ. , Αποσυρμένο Date:1924 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ερμηνεία των περί πολιτικής δικονομίας και οργανισμού των δικαστηρίων νόμων by Ποταμιάνος, Δημήτριος Publication: Αθήνα: Φέξης, Γεώργιος Δ., 1903 . 4 τ. , Οι 4 τόμοι δεμένοι σε 3. Έχουν αποσυρθεί | Δωρεά Τριαντάφυλλου Κοντανασσόπουλου Date:1903 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (4),

Actions: Add to cart
Πανδέκτης ποινικής δικονομίας: by Σιφναίος, Κωνστ. Publication: Αθήνα: Πετσάλης, Δ.-Βαλλιανάτος, Γ., 1933 . 1375 σ. , Τόμος τ. 3/1, 3/2 | Έχουν αποσυρθεί | Δωρεά Χριστοφόρου Νάλτσα Date:1933 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ερμηνεία της πολιτικής δικονομίας by Ευκλείδης, Σπυρίδων Publication: Αθήνα: Δημητράκος Α.Ε., . 2 τ. , Έχουν αποσυρθεί | Δωρεά Χριστοφόρου Νάλτσα Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Ελληνικοί κώδικες ήτοι κείμενον των νόμων και των βασιλικών διαταγμάτων μετά της νομολογίας Αρείου Πάγου, εφετείων, νομικού συμβουλίου, εγκυκλίων, γνωμοδοτήσεων νομομαθών, εισηγητικών εκθέσεων κτλ. by Δυοβουνιώτης, Κωνσταντίνος Ι. Publication: Αθήνα: Φέξης, Γεώργιος Δ., 1901 . 7 τ. , Έχουν αποσυρθεί | Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη/Χριστοφόρου Νάλτσα/Τριαντάφυλλου Κοντανασσόπουλου Date:1901 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (7),

Actions: Add to cart
Zur Geschichte der Zeit des 6. Ptolemaers: by Otto, Walter Publication: Hildesheim: Gerstenberg, Η.Α., 1976 . 157 σ. Date:1976 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Προφυλακτικά μέτρα κατά την πολιτικήν δικονομίαν (Άρθρα 1025-1079) by Παπαδόπουλος, Κωνσταντίνος Γ. Publication: Αθήνα: Βασιλείου, Γ.Ι., 1923 . 143 σ. , Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1923 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ανακαινισθείσα πολιτική δικονομία   Publication: Αθήνα: Βασιλείου, Γ.Ι., 1925 . 960 σ. , Δωρεά Τριαντάφυλλου Κοντανασσόπουλου Date:1925 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Νομολογία του Αρείου Πάγου από του έτους 1835 μέχρι του 1898 by Γκίνης, Σ. Δ. Publication: Αθήνα: Κωνσταντινίδης, Ανέστης (Καταστήματα «Α.Κορομηλά» και «Κοραή»), 1899 . 2 τ. , Οι 2 τόμοι ομού δεμένοι. Δωρεά Τριαντάφυλλου Κοντανασσόπουλου Date:1899 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Πολιτική δικονομία ή αστικόν δικονομικόν δίκαιον by Μενέγας, Σπ. Publication: Αθήνα: Νομικής, Πέτρου Λ. Βεργιανίτη, 1914 . 516 σ. , Δωρεά Τριαντάφυλλου Κοντανασσόπουλου Date:1914 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πολιτικής δικονομίας επιτομος ερμηνεία by Καρακατσάνης, Ιωάννης Ζ. Publication: Αθήνα: Παπασπύρου, Αθανάσιος, 1914 . 356 σ. , Δωρεά Τριαντάφυλλου Κοντανασσόπουλου Date:1914 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Προσωρινά μέτρα εις παντός είδους περί διακατοχής διαφοράς επί τη βάσει της πολιτικής δικονομίας, του νόμου ΓΨΣΗ΄ του 1911, των συναφών νεωτέρων νόμων και της νομολογίας by Οικονομίδης, Ιωάννης Publication: Αθήνα: Πετράκος & Θεοφιλόπουλος, 1924 . 148 σ. , Δεμένο μαζί με άλλα | Δωρεά Τριαντάφυλλου Κοντανασσόπουλου Date:1924 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Προφυλακτικά μέτρα κατά την πολιτικήν δικονομίαν (άρθρα 1025-1079) by Παπαδόπουλος, Κωνσταντίνος Γ. Publication: Αθήνα: Τούλα, Α. Αφοί, 1916 . 100 σ. , Δεμένο μαζί με άλλα | Δωρεά Τριαντάφυλλου Κοντανασσόπουλου Date:1916 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εγχειρίδιον πολιτικής δικονομίας by Λιβαδάς, Μιχαήλ Publication: Αθήνα: Παπασπύρου, Αθανάσιος, 1927 . ιστ΄+975 σ. , Δωρεά Χριστοφόρου Νάλτσα Date:1927 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η εκτέλεσις αλλοδαπών αποφάσεων κατά το ισχύον εις την Ελλάδα δίκαιον by Μαριδάκης, Γεώργιος Σ. Publication: Αθήνα: χ.ε., 1943 . xii+91 σ. , Δωρεά Χριστοφόρου Νάλτσα Date:1943 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ουσιαστικόν δεδικασμένον περί προδικαστικών ζητημάτων: by Κεραμεύς, Κωνσταντίνος Δ. Publication: Θεσσαλονίκη: Σάκκουλας, Π. Αφοί, 1967 . 226 σ. , Δωρεά Χριστοφόρου Νάλτσα Date:1967 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αστικόν δικονομικόν δίκαιον by Νικολόπουλος, Ιωάννης Publication: Αθήνα: Τζάκας, Ν., 1914 . 246 σ. , Δωρεά Χριστοφόρου Νάλτσα Date:1914 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πολιτική δικονομία by Βασιλείου, Κώστ. Α. Publication: Αθήνα: Φέξης, Χρήστος Δ., 1916 . 191 σ. , Δωρεά Χριστοφόρου Νάλτσα Date:1916 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αι διαδικασίαι και η αρμοδιότης των πολιτικών δικαστηρίων by Γαλάνης, Κωνσταντίνος Publication: Αθήνα: Καμινάρης, Κ., 1928 . 640 σ. , Δωρεά Χριστοφόρου Νάλτσα Date:1928 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πολιτική δικονομία εγκόλπιος by Καρακατσάνης, Ιωάννης Ζ. Publication: Αθήνα: Τζάκας, Δημ. Ν.-Δελαγραμμάτικας, Στέφ., 1926 . 668 σ. , Δωρεά Τριαντάφυλλου Κοντανασσόπουλου Date:1926 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha