Η προσφυγική εγκατάσταση και ο βίαιος μετασχηματισμός του αστικού χώρου στη Θεσσαλονίκη, 1922-1930. by Χαστάογλου, Βίλμα Publication: Αθήνα: Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας, 1997 . 26 σ.; , Τόμος Συμπόσιο "Ο ξεριζωμός και η άλλη πατρίδα", σ. 315-340 Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Γιά μια αλλαγή στην παραγωγή και χρήση του χώρου: by Αξαρλή, Κλειώ Publication: Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής, . 96 σ. , Τόμος "Μελέτες για την κατοικία στην Ελλάδα", σ.133-229 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Περιοχές αυθαίρετης δόμησης: by Αραχωβίτης, Γιώργος Publication: Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής, . 21 σ. , Τόμος "Μελέτες για την κατοικία στην Ελλάδα", σ.231-251 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αυτογενής οικισμός στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. by Φατούρος, Δημήτρης Α. Publication: Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής, . 35 σ. , Τόμος "Μελέτες για την κατοικία στην Ελλάδα", σ. 253-287 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο οικισμός "Φοίνικα" στη Θεσσαλονίκη: by Κοζυράκης, Λεωνίδας Publication: Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής, . 36 σ.: , Τόμος "Μελέτες για την κατοικία στην Ελλάδα", σ. 295-331 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο οικισμός "Νέα Χράνη". by Καλογήρου, Νίκος Publication: Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής, . 34 σ.: , Τόμος "Μελέτες για την κατοικία στην Ελλάδα", σ. 333-367 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οικιστικά και αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά της Νάουσας (19ος-20ός αι.) / by Οικονόμου, Αλέξανδρος Γ. Publication: Νάουσα: Πολιτιστική Εταιρεία Νάουσας "Αναστάσιος Μιχαήλ ο Λόγιος", 1999 . 24 σ.: , Δημοσιευμένο στον τόμο: "Νάουσα: 19ος-20ός αιώνας", σ. 367-391. Date:1999 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Θεσσαλονίκη 1870-1940. Εξέλιξη του αστικού χώρου και αρχιτεκτονική έκφραση. by Ζαρκάδα, Χριστίνα Publication: Θεσσαλονίκη: Πολιτιστική Εταιρεία Επιχειρηματιών Βορείου Ελλάδος, 2000 . 38 σ.: , Τόμος "Θεσσαλονίκη και Φιλιππούπολη σε παράλληλους δρόμους (18ος-20ος)", σ. 655-692 | Περίληψη στα αγγλικά. Date:2000 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα ρεύματα ως στοιχείο της λειτουργίας του αστικού ιστού του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης. by Στεφανίδης, Παναγιώτης Publication: Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2002 . 13 σ.: , Τόμος "Επανασχεδιασμός υποβαθμισμένων και κατεστραμένων περιοχών της Ευρώπης", σ.143-155 | Περιέχει περίληψη στα αγγλικά. Date:2002 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πιλοτική διερεύνηση πολεοδομικών δεδομένων σε συνάρτηση με τη σεισμική απόκριση του εδάφους στο επιχειρησιακό-ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης. by Αναστασιάδης, Άγις Publication: Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2002 . 17 σ.; , Τόμος "Επανασχεδιασμός υποβαθμισμένων και κατεστραμένων περιοχών της Ευρώπης", σ.225-241 | Περιέχει περίληψη στα αγγλικά. Date:2002 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πολεοδομικά αδιέξοδα και ο ανασχεδιασμός της Θεσσαλονίκης. by Κύρου, Γιώργος Publication: Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2002 . 14 σ.: , Τόμος "Επανασχεδιασμός υποβαθμισμένων και κατεστραμένων περιοχών της Ευρώπης", σ.273-286 | Περιέχει περίληψη στα αγγλικά. Date:2002 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Χωροταξικός-πολεοδομικός σχεδιασμός και πολιτική αναπλάσεων στην Κεντρική Μακεδονία: by Χριστιανόπουλος, Κωνσταντίνος Publication: Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2002 . 12 σ.: , Τόμος "Επανασχεδιασμός υποβαθμισμένων και κατεστραμένων περιοχών της Ευρώπης", σ.319-330 | Περιέχει περίληψη στα αγγλικά. Date:2002 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το πολεοδομικό σχέδιο των Φιλίππων : τα πρώτα αποτελέσματα και οι προοπτικές ερευνών / by Provost, Samuel Publication: Θεσσαλονίκη: Υπουργείο Πολιτισμού, 2004 . 12 σ.: , Άρθρο από το "Το αρχαιολογικό έργο στη Μακεδονία και στη Θράκη, 16, 2002", σ.95-106. | Περιέχει περιλήψη στα αγγλικά. Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οικιστική και πολεοδομία στην περίοδο των Παλαιολόγων / by Λάββας, Γιώργος Publication: Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 2002 . 18 σ.: , Δημοσιευμένο στο: "Β΄ Συμπόσιο. Η Μακεδονία κατά την εποχή των Παλαιολόγων. Θεσσαλονίκη 14-20 Δεκεμβρίου 1992", σ. 505-522. | Περιέχει περίληψη στα αγγλικά Date:2002 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η χωρική οργάνωση της Θεσσαλονίκης πριν από την πυρκαγιά του 1917. by Μαντοπούλου-Παναγιωτοπούλου, Θάλεια Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2005 . 17 σ. , Τόμος "Η Θεσσαλονίκη και ο ευρύτερος χώρος", σ. 73-89 | Περιέχει περίληψη στα αγγλικά. Date:2005 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η ταυτότητα της πόλης. Συνεπής μεταβολή ή αλλοίωση. by Φατούρος, Δημήτρης Α. Publication: Θεσσαλονίκη: Δήμος Θεσσαλονίκης, 1983 . 6 σ.: , Τόμος "Αρχιτεκτονική κληρονομιά και μνημεία στη Θεσσαλονίκη. Πρακτικά", σ. 54-58 Date:1983 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το πρόβλημα Άνω Πόλης Θεσσαλονίκης. Μελέτη ανανέωσης Άνω Πόλης. Πρώτη φάση: by Σέμψη, Ε. Publication: Θεσσαλονίκη: Δήμος Θεσσαλονίκης, 1983 . 15 σ.: , Τόμος "Αρχιτεκτονική κληρονομιά και μνημεία στη Θεσσαλονίκη. Πρακτικά", σ. 185-199 Date:1983 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η ανοικοδόμηση της Θεσσαλονίκης από τον Ernest Ηébrard. Μια επέμβαση στον αστικό χώρο και την αρχιτεκτονική της πόλης. by Καλογήρου, Νίκος Publication: Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1983 . 13 σ.: , Τόμος "Νεοκλασική πόλη και αρχιτεκτονική. Πρακτικά", σ. 84-96 Date:1983 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η παραγωγή του αστικού χώρου και ο αρχιτεκτονικός κλασικισμός στους οικισμούς της Θράκης κατά το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα. by Δημητριάδης, Ευάγγελος Π. Publication: Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1983 . 9 σ.: , Τόμος "Νεοκλασική πόλη και αρχιτεκτονική. Πρακτικά", σ. 177-185 Date:1983 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Θεσσαλονίκη 1900-1940. Από τις αντιφάσεις του κοσμοπολιτισμού στην ομοιογένεια της νεοελληνικής πόλης / by Χαστάογλου, Βίλμα Publication: Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, 1986 . 25 σ.: , Δημοσιευμένο στο: "Η Θεσσαλονίκη μετά το 1912. Συμπόσιο: Θεσσαλονίκη, 1-3 Νοεμβρίου 1985", σ. 449-473. Date:1986 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha