Για μια εκ νέου τοποθέτηση της εφαρμογής της "θεωρίας των κεντρικών τόπων" : by Koder, Johannes Publication: Χ.τ.: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1998 . 17 σ.; , Τόμος "Ιστορική γεωγραφία. Δρόμοι και κόμβοι της Βαλκανικής...", σ. 33-49 | Περιέχει περίληψη στα αγγλικά. Date:1998 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Προσφυγική εγκατάσταση και ο ανασχεδιασμός των Βορειοελλαδικών πόλεων, 1912-1940. by Καραδήμου-Γερόλυμπου, Αλέκα Publication: Αθήνα: Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας, 1997 . 30 σ.; , Τόμος Συμπόσιο "Ο ξεριζωμός και η άλλη πατρίδα", σ. 89-118 Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μια άγνωστη πόλη των παλαιοχριστιανικών χρόνων στην Πιερία. Τα ανασκαφικά δεδομένα. by Μαρκή, Ευτέρπη Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1999 . 11 σ.: , Τόμος "Αρχαία Μακεδονία VI: Έκτο διεθνές συμπόσιο. Τόμος 2ος", σσ. 723-733 Date:1999 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Notes on the Thracian Phoros / by Edson, Charles Publication: Θεσσαλονίκη: Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, 1985 . 18 σ. , Δημοσιευμένο στο συλλογικό τόμο: "Μελέτες για την αρχαία Θεσσαλονίκη: Θεσσαλονίκην Φιλίππου Βασίλισσαν", σ. 868-885. | Φωτοτ. ανατ. από το «Classical Philology» Xli, 2 (1947) 88-105. Date:1985 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα ίχνη των πόλεων της Ανατολικής Χαλκιδικής / by Winter, Eva Publication: Θεσσαλονίκη: Υπουργείο Πολιτισμού, 2001 . 12 σ.: , Άρθρο από το "Το αρχαιολογικό έργο στη Μακεδονία και τη Θράκη 13, 1999", σ.283-294 | Περιέχει περίληψη στα γερμανικά. Date:2001 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πληροφορίες για την αρχιτεκτονική δύο αρχαίων πόλεων της Παλλήνης. by Βοκοτοπούλου, Ιουλία Π. Publication: Αθήνα: Αρχαιολογική Εταιρεία Αθηνών, 2011 . 14 σ.: , Τόμος "Ηπειρωτικά και Μακεδονικά μελετήματα", σσ. 517-531 | Πρωτοδημοσιεύτηκε στο "Χρονικά της Χαλκιδικής. Παράρτημα. Πολιτιστική κληρονομιά και αρχειτεκτονική παράδοση στη Χαλκιδική και το Άγιο Όρος. Πρακτικά του Τρίτου Διεθνούς Συμποσίου, Ουρανούπολη Χαλκιδικής, 14-16 Σεπτεμβρίου 1990, Θεσσαλονίκη, 1993, σσ.119-133 Date:2011 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Cities and sanctuaries of the Archaic Period in Chalkidike. by Βοκοτοπούλου, Ιουλία Π. Publication: Αθήνα: Αρχαιολογική Εταιρεία Αθηνών, 2011 . 15 σ.: , Τόμος "Ηπειρωτικά και Μακεδονικά μελετήματα", σσ. 679-692 | Πρωτοδημοσιεύτηκε στο "The Annual of the British School at Athens", 91, 1996, 319-328, pls 46-49. Date:2011 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
The Goverment of the late Late Roman city with special reference to Thessaloniki / by Liebeschuetz, J.Η.W.G. Publication: Melbourne: Australian Association for Byzantine Studies, 2000 . 12 σ. , Τόμος: "Byzantine Macedonia: Identity image and history", σ.116-127. Date:2000 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Le statut des cités de Macédoine sous les Antigonides / by Giovannini, Α. Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1977 . 8 σ. , Δημοσιευμένο στο: "Αρχαία Μακεδονία ΙΙ: Ανακοινώσεις κατά το δεύτερο Διεθνές Συμπόσιο. Θεσσαλονίκη, 19-24 Αυγούστου 1973", σ. 465-472. Date:1977 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Politarques, poliarques et politophylaques / by Helly, Bruno Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1977 . 14 σ. , Δημοσιευμένο στο: "Αρχαία Μακεδονία ΙΙ: Ανακοινώσεις κατά το δεύτερο Διεθνές Συμπόσιο. Θεσσαλονίκη, 19-24 Αυγούστου 1973", σ. 531-544. Date:1977 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Perdiccas, Thucidides and the greek city-states / by Chambers, James Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1986 . 7 σ. , Δημοσιευμένο στον τόμο: "Αρχαία Μακεδονία IV: Ανακοινώσεις κατά το τέταρτο Διεθνές Συμπόσιο. Θεσσαλονίκη, 21-25 Σεπτεμβρίου 1983, σ.139-145. Date:1986 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι μετονομασίες πόλεων, κωμοπόλεων και χωρίων. by Μακρής, Κίτσος Α. Publication: Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, 1991 . 3 σ. , Τόμος "Η διαχρονική πορεία του κοινοτισμού στη Μακεδονία": (1988), σ.519-522 Date:1991 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η κλασσική πόλη και ο Μέγας Αλέξανδρος. by Παντερμαλής, Δημήτριος Publication: Χ.τ.: Πανμακεδονική Ένωση Νέας Νοτίου Ουαλίας, 1991 . 3 σ.: , Τόμος Dimitria 1991, σ. 77-79 Date:1991 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η μακεδονική πόλις από της εμφανίσεώς της μέχρι των χρόνων του Μεγάλου Κωνσταντίνου (συνέχεια εκ του τόμου ΙΔ΄ σ.314) / by Κανατσούλης, Δημήτριος Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1963 . 86 σ. , Άρθρο από τα "Μακεδονικά", τόμος 5 (1961-1963) 15-101 | Για το πρώτο μέρος βλ. ΧΙ-284-368 Date:1963 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Η δημογραφική κατάσταση αστικών κέντρων των Κεντρικών Βαλκανίων (15ος-16ος αι.) by Νυσταζοπούλου-Πελεκίδου, Μαρία Publication: Θεσσαλονίκη: Βάνιας, 2011 . 22 σ. , Τόμος "Βυζάντιο και Σλάβοι-Ελλάδα και Βαλκάνια (6ος-20ος αι.)", σ. 219-240 | Δημοσιευμένο στο Βυζαντιακά, 18 (1998) 33-54. Date:2011 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η μακεδονική πόλις από της εμφανίσεώς της μέχρι των χρόνων του Μεγάλου Κωνσταντίνου : by Κανατσούλης, Δημήτριος Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1965 . 61 σ. , Άρθρο από τα "Μακεδονικά", τόμος 6 (1964-1965) 1-61 | Για το πρώτο μέρος βλ. ΧΙ-284-368 Date:1965 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Κοινωνική δομή και πολιτιστική εξελιξη των πόλεων στην Νοτιοανατολική Ευρώπη κατά την διάρκεια της τουρκικής κυριαρχίας. by Παπούλια, Βασιλική Publication: Θεσσαλονίκη: Βάνιας, 2006 . 17 σ. , Τόμος "Από τον αρχαίο στον νεότερο πολυμερισμό": Τόμος Β΄, σ. 196-212 Date:2006 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Υποδομές και υπο-δομές στον αστικό χώρο: by Σκάγιαννης, Πανταλέων Publication: Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2010 . 10 σ. , Τόμος "Πόλεως λόγος : τιμητικός τόμος για τον καθηγητή Α.σ. Λαγόπουλο", σσ. 137-146 Date:2010 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ευφυείς πόλεις-ευφυείς συνοικίες: by Κομνηνός, Νίκος Publication: Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2010 . 10 σ. , Τόμος "Πόλεως λόγος : τιμητικός τόμος για τον καθηγητή Α.σ. Λαγόπουλο", σσ. 77-86 Date:2010 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Macedonian poleis and Ethne in the Greek sanctuaries before the age of Philip ΙΙ by Mari, Manuela Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 2007 . 19 σ. , Τόμος "Αρχαία Μακεδονία VII" σσ. 31-49 Date:2007 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha