Συνόδης Δ. Παπαδημητρίου, 1859-1921 : by Παπουλίδης, Κωνσταντίνος Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1976 . 31 σ. , Άρθρο από τα "Μακεδονικά", τόμος 16 (1976) 174-204 Date:1976 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πνευματικά ρεύματα στην Μακεδονία κατά τον 14ο αιώνα. by Παπούλια, Βασιλική Publication: Θεσσαλονίκη: Βάνιας, 2002 . 21 σ. , Τόμος "Από τον αρχαίο στον νεότερο πολυμερισμό": Τόμος Α΄, σ. 340-361 Date:2002 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Θ. Μανούσης και Γ. Γεώργιοβιτζ : by Σκούρτης, Ιωάννης Α. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1986 . 5 σ. , Άρθρο από τα "Μακεδονικά", τόμος 25 (1985-86) 369-373 Date:1986 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εστίες του διαφωτισμού στη Μακεδονία / by Κιτρομηλίδης, Πασχάλης Μ. Publication: Αθήνα: Νεα Εστία, 1992 . 7 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Νέα Εστία", τχ.1571 (Χριστ.1992) σ.53-59. Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα ιστορικά και κοινωνικά δεδομένα και το πνευματικό κλίμα της Θεσσαλονίκης / by Καζαντζής, Τόλης Publication: Αθήνα: Διαβάζω, 1985 . 9 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Διαβάζω", 128 (9.10.1985) 22-30. Date:1985 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Κωστής Παλαμάς και η Θεσσαλονίκη. by Βαφόπουλος, Γιώργος Θ. Publication: Αθήνα: Νεα Εστία, 1985 . 9 σ. , Τόμος Έτος ΝΘ΄, 118 (Χριστ.1985) 121-129 Date:1985 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η καλλιέργεια των γραμμάτων στη Θεσσαλονίκη κατά την τουρκοκρατία. by Παπαστάθης, Χαράλαμπος Κ. Publication: Αθήνα: Νεα Εστία, 1985 . 15 σ. , Τόμος Έτος ΝΘ΄, 118 (Χριστ.1985) 221-235 Date:1985 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σχολή Θεσσαλονίκης: by Στεργιόπουλος, Κώστας Publication: Αθήνα: Νεα Εστία, 1985 . 10 σ. , Τόμος Έτος ΝΘ΄, 118 (Χριστ.1985) 330-339 Date:1985 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πνευματική και πολιτιστική ζωή της Θεσσαλονίκης μετά το 1912. by Καζαντζής, Τόλης Publication: Αθήνα: Νεα Εστία, 1985 . 13 σ.: , Τόμος Έτος ΝΘ΄, 118 (Χριστ.1985) 480-492 Date:1985 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η συμβολή των ηγεμόνων στην ανάπτυξη των γραμμάτων και των τεχνών στον ορθόδοξο νοτιοσλαβικό κόσμο τον 14ο αιώνα. by Ευαγγέλου, Ηλίας Γ. Publication: Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 2011 . 16 σ. , Τόμος Εις μαρτύριον τοις εθνέσι : τόμος χαριστήριος..., σ. 217-232 Date:2011 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Vie et littérature spirituelle au Mont Athos (XVIe s.): by Rigo, Antonio Publication: Θεσσαλονίκη: Αγιορείτικη Εστία, 2012 . 22 σ. , Τόμος "Το Αγιον Όρος στον 15ο και 16ο αιώνα" : ΣΤ' Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο, 239-261 Date:2012 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λόγοι περί γυναικών στην Ελληνορθόδοξη εγγράμματη κοινότητα της Κωνσταντινούπολης (1856-1908) by Kanner, Efi Publication: Θεσσαλονίκη: Τα Ιστορικά: Περιοδική έκδοση ιστορικών σπουδών, 2011 . 35 σ. Date:2011 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι δημόσιες διαλέξεις των Γάλλων διανοουμένων στην Ελλάδα την περίοδο του Μεσοπολέμου by Μανιτάκης, Νικόλας Publication: Θεσσαλονίκη: Τα Ιστορικά: Περιοδική έκδοση ιστορικών σπουδών, 2011 . 23 σ. Date:2011 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πνευματισμός και υλισμός: by Πυλαρινός, Χ. Publication: Χ.τ.: χ.ε., 1933 . 30σ. , Δωρεά Θ. Νικολόπουλου-Ελληνικό Προξενείο Καΐρου Date:1933 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Deux aspects du commerce spirituel de la France et de la Grèce. by Σεφέρης, Γιώργος Publication: Cairo: Revue du Caire, 1944 . 27 σ. , Ο συγγραφέας υπογράφει με το πραγματικό του όνομα G. St. Seferiadés | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1944 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Από την πνευματική ιστορία των Σερρών (1850-1950): by Χριστιανόπουλος, Ντίνος Publication: Σέρρες: Δήμος Σερρών, 1999 . 16 σ. Date:1999 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιωάννης Κωττούνιος: by Τριανταφυλλίδης, Ηλίας Publication: Βέροια: Αντωνιάδεια Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών, 1981 . 16 σ.: Date:1981 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο ρόλος των ελληνικών γραμμάτων στις προσπάθειες εκσυγχρονισμού της βουλγαρικής κοινωνίας τον 19ο αιώνα / by Danova, Nadia Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2008 . 20 σ.: Date:2008 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Πνευματικές σχέσεις Ελλήνων και Βουλγάρων τον ΙΘ΄ αιώνα / by Πετρόπουλος, Δημήτριος Publication: Αθήνα: Εταιρεία Θρακικών Μελετών, 1954 . 24 σ. Date:1954 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Σοβιετική διανόησις   Publication: Αθήνα: Δυτικός-Ανατολικός Κόσμος, 1962 . 47 σ. Date:1962 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha