Πτυχές του Βολιώτικου πολιτισμού 1940-1990 by Μουγογιάννης, Γιάννης Publication: Βέροια: Ώρες, 1992 . 254 σ.: Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Βολιώτικος πολιτισμός του μεσοπολέμου by Μουρογιάννης, Γιάννης Publication: Αθήνα: Πύλη, 1990 . 110 σ.: , Δωρεά Γ. Θεοχαρίδη Date:1990 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Athanasius and the Emperor. by Nordberg, Henric Publication: Helsinki: Societas Scientiarum Fennica. The Finnish Society of Sciences and Letters, 1963 . 69 σ. Date:1963 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Δεύτερη ανασκαφή by Φλαμουρτζόγλου, Θωμάς Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2012 . 229 σ. , Δωρεά Νικολάου Μέρτζου Date:2012 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Θεσσαλονίκη εκατό χρόνια λογοτεχνικής ζωής 1878-1978: by Ζωγραφάκης, Γιώργος Publication: Θεσσαλονίκη: Βιβλιοπωλείο Ραγιά, 1980 . 227 σ. Date:1980 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σιάτιστα αδούλωτη: by Δάρδας, Αναστάσιος Ν. Publication: Θεσσαλονίκη: Ελιμειακά: Τριμηνιαίο Περιοδικό, 1983 . 63 σ. , Υπάρχει αφιέρωση Date:1983 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λυκαυγές πνευματικής κινήσεως παρ ημίν: by Γεδεών, Μανουήλ Ιω. Publication: Χ.τ.: Εκδοτική «Ερμής», 1976 , Τόμος "Η πνευματική κίνηση του Γένους κατά τον ΙΗ και ΙΘ αιώνα", σ. 49-56 Date:1976 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το πνευματικό πρόσωπο της Θεσσαλονίκης / by Βαφόπουλος, Γιώργος Θ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1980 . 60 σ.: , Δημοσιευμένο στον τόμο : "Μακεδονία-Θεσσαλονίκη: αφιέρωμα τεσσαρακονταετηρίδος", σ.235-294. Date:1980 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η πνευματική ζωή στην τουρκοκρατούμενη Θεσσαλονίκη / by Παπαστάθης, Χαράλαμπος Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 1999 . 30 σ. , Τόμος: «Θεσσαλονίκεια και Μακεδονικά Ανάλεκτα» σ. 311-340. Date:1999 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Γράμματα και πνευματική ζωή κατά τους βυζαντινούς χρόνους / by Κατσαρός, Βασίλης Publication: Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2004 . 4 σ.: , Δημοσιευμένο στο : "Κοζάνη και Γρεβενά: ο χώρος και οι άνθρωποι", σ.305-308. Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πνευματικά ρεύματα στην Μακεδονία κατά τον 14ο αιώνα / by Παπούλια, Βασιλική Publication: Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 2002 . 11 σ. , Δημοσιευμένο στο "Β΄ Συμπόσιο. Η Μακεδονία κατά την εποχή των Παλαιολόγων. Θεσσαλονίκη 14-20 Δεκεμβρίου 1992", σ.63-73. | Περιέχει περίληψη στα γερμανικά Date:2002 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Θεσσαλονίκη (1830-1912) / by Παπαστάθης, Χαράλαμπος Κ. Publication: Αθήνα: Σύνδεσμος Θεσσαλονικέων Αθήνας, 1988 . 11 σ. , Δημοσιευμένο στο: "Ιστορική πορεία της Θεσσαλονίκης: Επιστημονική ημερίδα 23 Νοεμβρίου 1985", σ. 63-73. Date:1988 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα ιδεολογικά ρεύματα στην Μακεδονία και στην Θράκη κατά την Παλαιολόγεια περίοδο. Το Ισλάμ στην Ευρώπη (14ος αι.) / by Αγγελόπουλος, Αθανάσιος Α. Publication: Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, 1989 . 11 σ. , Τόμος "Χριστιανική Θεσσαλονίκη, Παλαιολόγειος εποχή", σ.53-63 Date:1989 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πνευματικός πολιτισμός του Ολύμπου κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας. by Κουκουσάς, Βασίλειος Publication: Ελασσόνα: Δήμος Ελασσόνας, 1994 . 7 σ. , Τόμος "Ο Όλυμπος στους αιώνες. Ανακοινώσεις Ε' και ΣΤ' συνεδρίων", σ. 275-282 Date:1994 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η πνευματική σχέση Οικουμενικού Πατριαρχείου-Αγίου Όρους μέσα από το σύνταγμα και τον καταστατικό χάρτη του Αγίου Όρους / by Βαβούσκος, Κωνσταντίνος Αναστ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2006 . 13 σ.: , Πρακτικά: "Άγιον Όρος: Πνευματικότητα και ορθοδοξία, τέχνη. Β΄ Διεθνές συμπόσιο", σ. 41-53. | Περιέχει περίληψη στα αγγλικά. Date:2006 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η επίδραση του Αγίου Όρους στον πνευματικό βίο των Σλάβων: by Νιχωρίτης, Κωνσταντίνος Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2006 . 26 σ.: , Πρακτικά: "Άγιον Όρος: Πνευματικότητα και ορθοδοξία, τέχνη. Β΄ Διεθνές συμπόσιο", σ. 261-286. Περιέχει περίληψη στα αγγλικά. Date:2006 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι γυναίκες των γραμμάτων και του πολιτισμού στη Θεσσαλονίκη. 19ος αιώνας-μεσοπόλεμος: by Ζιώγου-Καραστεργίου, Σιδηρούλα Publication: Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, 2006 . 48 σ.: , Τόμος "Θεσσαλονίκης εκπαιδευτικά: 19ος και 20ος αιώνας", σσ.479-526 | Πρωτοδημοσιεύτηκε στον τόμο: «Θεσσαλονικέων πόλις», (8) (2002) 119-176. Date:2006 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Από το Ελληνομουσείο του 18ου αιώνα στο Πανεπιστήμιο του 20ου: by Ζιώγου-Καραστεργίου, Σιδηρούλα Publication: Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, 2006 . 25 σ. , Τόμος "Θεσσαλονίκης εκπαιδευτικά: 19ος και 20ος αιώνας", σσ.527-551 | Πρωτοδημοσιεύτηκε στον τόμο: «Εκπαιδευτική ιστορία της Θεσσαλονίκης. Συνιστώσες της ελληνικής εκπαίδευσης (18ος-20ος αιώνας). Θεσσαλονίκη, Δημοτική Βιβλιοθήκη, 2005». Date:2006 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πνευματικές επιδράσεις του Ελληνισμού στους Βαλκανικούς λαούς κατά την τουρκοκρατία. by Νυσταζοπούλου-Πελεκίδου, Μαρία Publication: Θεσσαλονίκη: Βάνιας, 2011 . 15 σ. , Τόμος "Βυζάντιο και Σλάβοι-Ελλάδα και Βαλκάνια (6ος-20ος αι.)", σ. 275-290 | Δημοσιευμένο στο Παμβαλκανικό συνέδριο "Οι πνευματικές σχέσεις του Ελληνισμού με τους Βαλκανικού Λαούς (15ος-20ος αι. ). Κομοτηνή 1998.. Date:2011 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Περιπτώσεις πνευματικής επιδράσεως του Αγίου Όρους εις τον βαλκανικόν χώρον κατά τον 18ον αιώνα / by Παπουλίδης, Κωνσταντίνος Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Μακεδονικά, 1969 . 17 σ. , Δημοσιευμένο στα "Μακεδονικά", 9 (1969) 278-294. Date:1969 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha