Πνευματική και καλλιτεχνική κίνηση στη Θράκη. Ξάνθη   Publication: Ξάνθη: Τύποις Μ. Τριανταφύλλου Υιοί, 1962 . 3 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά Χρονικά", Έτος Γ΄, 5 (Ιαν.1960) 50-52. Date:1962 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πνευματική και καλλιτεχνική κίνηση στην Θράκη. Αλεξανδρούπολη   Publication: Ξάνθη: Τύποις Μ. Τριανταφύλλου Υιοί, 1962 . 1 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά Χρονικά", Έτος Γ΄, 5 (Ιαν.1962) 52 Date:1962 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πνευματική και καλλιτεχνική κίνηση στην Θράκη. Κομοτηνή   Publication: Ξάνθη: Τύποις Μ. Τριανταφύλλου Υιοί, 1962 . 1 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά Χρονικά", Έτος Γ΄, 5 (Ιαν.1962) 53 Date:1962 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα ελληνικά γράμματα στον ΙΗ΄ και ΙΘ΄ αιώνα στη Θράκη. Ε΄ / by Παπαχριστοδούλου, Πολύδωρος Publication: Ξάνθη: Τύποις Μ. Τριανταφύλλου Υιοί, 1962 . 4 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά Χρονικά", Έτος Γ΄, τόμ. 2, τχ. 6 (Απρίλιος 1962), σ. 66-69. Date:1962 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πνευματική και καλλιτεχνική ζωή στη Θράκη. Φιλοπρόοδος Ένωσις Ξάνθης by Δανδαλίδης, Δημήτριος Publication: Ξάνθη: Τύποις Μ. Τριανταφύλλου Υιοί, 1962 . 3 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό :Θρακικά Χρονικά, τόμ. 2, τχ. 6 (Απρίλιος 1962), σ. 113-115. Date:1962 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πνευματικό Κέντρο στην Ξάνθη   Publication: Ξάνθη: χ.ε., 1966 . 1 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό : Θρακικά Χρονικά, τόμ. 6, τχ. 22 (Άνοιξη 1966), σ. 62. Date:1966 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Intellectual and artistic life in Macedonia between 1850 and the present day / by Καζαντζής, Τόλης Publication: Θεσσαλονίκη: Παπαζήσης - Παρατηρητής, . 64 σ. , Δημοσιευμένο στο: "Modern and contemporary Macedonia: History, economy, society, culture, Vol. II, σ. 156-219. Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Καλλιτεχνική Θεσσαλονίκη: Απολογισμός. Ένας μήνας θεατρικής και μουσικής ποιότητος / by Κρητικός, Γ. Ν. Publication: Θεσσαλονίκη: Μακεδονική Ζωή, 1968 . 2 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό "Μακεδονική Ζωή", 25 (Ιούν.1968) 35-36 Date:1968 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η πνευματική ζωή στην επαρχία. Ομιλία στις εορταστικές εκδηλώσεις του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός για τα 20 χρόνια της Ηπειρωτικής Εστίας/ by Ιωαννίδης, Στέφανος Publication: Ξάνθη: χ.ε., 1972 . 3 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό : Θρακικά Χρονικά, τχ. 29 (1972), σ. 38-40 Date:1972 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Γ. Αφιέρωμα στην πνευματική Κύπρο. Η πνευματική παράδοση και η ζωή της Κύπρου / by Βραχάς, Φρίξος Π. Publication: Ξάνθη: χ.ε., 1974 . 4 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό : Θρακικά Χρονικά, τχ. 31 (1974), σ. 50-53 Date:1974 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα πενήντα χρόνια της μουσικής μου ζωής, 1923-1973/ by Χιώτης, Ιωάννης Publication: Ξάνθη: χ.ε., 1976 . 7 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό : Θρακικά Χρονικά, τχ. 32 (1976), σ. 42-48 Date:1976 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σκέψεις και προτάσεις για πολιτιστικά προβλήματα της Θεσσαλονίκης / by Σαλτιέλ, Μωρίς Publication: Ξάνθη: χ.ε., 1977 . 4 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό "Θρακικά Χρονικά", τχ. 33 (1977), σ. 154-157 Date:1977 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πολιτιστική ζωή στην Ξάνθη το 1976. Χρονικό / by Ιωαννίδης, Στέφανος Publication: Ξάνθη: χ.ε., 1977 . 8 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό : Θρακικά Χρονικά, τχ. 33 (1977), σ. 164-171 Date:1977 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και "Πνευματική ζωή" / by Κεχαγιόγλου, Γιώργος Publication: Αθήνα: Αντί, 1986 . 3 σ.: , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό "Αντί", 324 (15 Αυγ.1986) 41-43 Date:1986 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Πολιτιστική ζωή στη σύγχρονη Θεσσαλονίκη / by Κορδομενίδης, Γιώργος Publication: Αθήνα: Αντί, 1986 . 3 σ.: , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό "Αντί", 324 (15 Αυγ.1986) 64-66. Date:1986 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Θράκη. Πνευματικοί και καλλιτεχνικοί δημιουργοί / by Ιωαννίδης, Στέφανος Publication: Ξάνθη: χ.ε., 1988 . 3 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό: Θρακικά Χρονικά, τχ. 42 (1988), σ. 172-174 Date:1988 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πολιτιστική ζωή στη Θράκη κατά το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα. Προϋποθέσεις και τυπολογικά χαρακτηριστικά / by Μουσόπουλος, Θανάσης Publication: Ξάνθη: χ.ε., 1991 . 8 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό : Θρακικά Χρονικά, τχ. 45 (1991), σ. 52-59. Date:1991 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η πνευματική ζωή στη Δυτική Μακεδονία / by Πάσχος, Π. Β. Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1994 . 32 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό "Βαλκανικά Σύμμεικτα", 5-6 (1993-94) 197-228. Date:1994 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
The Image of the Greeks in the Work of the Bulgarian evolutionary and Intellectual Georgi Rakovski / by Σφέτας, Σπυρίδων Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 2001 . 19 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό "Balkan Studies", 42/1 (2001) 89-107 Date:2001 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
The national of the Greeks as seen by the Russian intelligentsia / by Ταχιάος, Αντώνιος-Αιμίλιος Ν. Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1989 . 10 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό "Balkan Studies", 30/2 (1989) 291-310 Date:1989 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha