Το ταξίδι του Louis-Francois-Sebastien Fauvel στη Μακεδονία: by Καμπούρη-Βαμβούκου, Μαρία Publication: Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2010 . 18 σ. , Τόμος "Πόλεως λόγος : τιμητικός τόμος για τον καθηγητή Α.σ. Λαγόπουλο", σσ. 361-378 Date:2010 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πληροφορίαι Αγγλου περιηγητού περί Βηλαρά, Χριστοπούλου, Ψαλίδα και Αλή Πασά το 1824 by Ζώρας, Γεώργιος Θ. Publication: Αθήνα: χ.ε., 1974 . 16 σ. Date:1974 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Letter from a grecian traveller respecting the intended Cession of Parga by England, to the Ottoman Porte. by Hughes, Τ. S. Publication: Αθήνα: Ιστορική και Εθνολογική Εταιρία της Ελλάδος, 1974 . 16 σ. , 1η έκδοση: London, Sherwood, Neely and Jones, 1819. Date:1974 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Letzten Wort über die griechische Sache. by Krug, Wilhelm Traugott Publication: Αθήνα: Ιστορική και Εθνολογική Εταιρία της Ελλάδος, 1974 . 32 σ. , 1η έκδοση: Frnkfurt und Leipzig, Friedrich Boldmar und Co, 1821. Date:1974 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο ελληνισμός της Θράκης: by Παπαχριστοδούλου, Πολύδωρας Publication: Αθήνα: Αρχείο του Θρακικού Λαογραφικού και Γλωσσικού Θησαυρού, 1945 . 32 σ.: , Τόμος ΙΑ΄ (1945) Date:1945 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ρ. Ι. Sévast'Janov (1811-1867) et ses collections / by Παπουλίδης, Κωνσταντίνος Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2011 . 14 σ.: , Δημοσιευμένο στο: "Αφιέρωμα στη μνήμη του Σωτήρη Κίσσα", σ. 407-420. Date:2011 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιστορική γεωγραφία της Θράκης κατά το οδοιπορικό του Ζώτου Μολοσσού by Δημητριάδης, Ευάγγελος Π. Publication: Θεσσαλονίκη: Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής και Αγίου Όροους, 10η, 2006 . 13 σ.; , Τόμος Δώρον : τιμητικός τόμος στον καθηγητή Νίκο Νικονάνο σσ. 545-557 Date:2006 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Περιγραφή της Θεσσαλονίκης από τον περιηγητή De la Croix στα 1679 / by Βακαλόπουλος, Κωνσταντίνος Α. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1971 . 11 σ.: , Ανάτυπο απο"Μακεδονικά", τόμος 11 (1971) 272-282 Date:1971 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μνήμη του Μ.Ε..Μ. Cousinéry και του "Voyage dans la Macédoine" (1831-1981) / by Νικολάου, Νίκος Σ. Publication: Αθήνα: Σερραϊκά Χρονικά, 1982 . 40 σ.: , Σερραϊκά Χρονικά, 9 (1982) 185-224. Date:1982 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πως είδε τη σκλαβωμένη Θράκη στα 1634 ο άγγλος περιηγητής Sir Henry Blount by Τόζης, Γιάννης Publication: Αθήνα: Αρχείο του Θρακικού Λαογραφικού και Γλωσσικού Θησαυρού, 1954 . 16 σ. , Τόμος ΙΘ' (1954) | Δωρεά Αλεξάνδρας Παραφεντίδου Date:1954 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η περιγραφή της Μακεδονίας από τον Ματζίνι (1598) / by Μελάς, Βίκτωρ Θ. Publication: Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 2013 . 5 σ.: , Στο "Μακεδονία: Χαρτογραφία και ιστορία 15ος-18ος αιώνας", Αθήνα, ΜΙΕΤ, 2013, σ. 139-143 Date:2013 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το ταξίδι ενός Βενετού πρεσβευτή από τη Βενετία στην Κωνσταντινούπολη (1591) / by Μελάς, Βίκτωρ Θ. Publication: Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 2013 . 3 σ.: , Στο "Μακεδονία: Χαρτογραφία και ιστορία 15ος-18ος αιώνας", Αθήνα, ΜΙΕΤ, 2013, σ. 144-146. Πρωτοδημοσιεύτηκε στο βιβλίο: Κωνσταντίνος Δ. Μέρτζιος, "Μνημεία μακεδονικής ιστορίας". Θεσσαλονίκη, Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών", 2007, σ. 129-130, 131-133, 138-141. Date:2013 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ξένοι περιηγητές και ερευνητές για την Κύμη / by Πανδή-Αγαθοκλή, Βάννα Publication: Κύμη: Μορφωτικός και Εκπολιτιστικός Σύλλογος Κύμης, 2013 . 46 σ.: 24x17 εκ. Date:2013 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Δρόμοι στην Έδεσσα κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας σύμφωνα με μαρτυρίες περιηγητών / by Σταλίδης, Γεώργιος Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 1998 . 17 σ.: , Άρθρο από "ΙΗ΄ Πανελλήνιο ιστορικό συνέδριο" στις σελίδες 49-66 Date:1998 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Από το "φοβερό Τούρκο" στον εξωτισμό του "Ανατολίτη" : εικόνες των Οθωμανών στους δυτικούς περιηγητές του 17ου αι. / by Σαρηγιάννης, Μαρίνος Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 1998 . 18 , Άρθρο από "ΙΗ΄ Πανελλήνιο ιστορικό συνέδριο" στις σελίδες 91-108 Date:1998 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εβραίοι ταξιδιώτες τον μεσαίωνα / by Μπενβενίστε, Ρίκα Publication: Αθήνα: Νεφέλη, 2000 . 183 σ.: 21x14 εκ. Date:2000 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα Γιάννινα του 1812 : εντυπώσεις Άγγλου περιηγητού που επισκέφθηκε τον τόπον μας / by Holland, Henry Publication: Ιωάννινα : Ηπειρωτική Εστία, 1972 . 23 σ. , Ανάτυπο από "Ηπειρωτική Εστία", (1972 Date:1972 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Δύο υπερασπισταί της Ελλάδος / by Παντελοδήμος, Δημήτριος Publication: Ιωάννινα : χ.ε., 1969 . 9 σ. ; , Ανάτυπο από την "Ηπειρωτική Εστία", (1969) 24x17 εκ. Date:1969 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Θεσσαλονίκη 1700-1800 με τα μάτια ξένων περιηγητών / by Ζωγραφάκης, Γιώργος Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1980 . 7 σ. , Άρθρο από το "Μακεδονικό Ημερολόγιο/Σφενδόνη", (1980) σ.65-72 Date:1980 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η κοινωνική, εκπαιδευτική και πολιτική πραγματικότητα στον μακεδονικό χώρο : by Σιώκης, Νικόλαος Δ. Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 2018 . 31 σ. ; , Άρθρο από το "Πατρίδες της ρωμηωσύνης : Θράκη, Μακεδονία, Βόρεια Ήπειρος, Μικρά Ασία, Πόντος, Καππαδοκία, Κύπρος", σ.139-170 24x17 εκ. Date:2018 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha