Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών:   Publication: Αθήνα: Κέντρο Βυζαντινών Σπουδών, 1980 . (4)+90 σ. Date:1980 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Έκθεση εικοσαετίας 1960-1980   Publication: Αθήνα: Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών, 1980 . 123 σ. Date:1980 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα κατά την πρυτανείαν Παύλου Ιωάννου, πρυτανεύσαντος κατά το ακαδημαϊκόν έτος 1891-1892.   Publication: Αθήνα: Σακελλαρίου, Π. Δ., 1893 . 295 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1893 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα κατά την πρυτανείαν Σπυρίδωνος Κ. Σακελλαρόπουλου, πρυτανεύσαντος κατά το ακαδημαϊκόν έτος 1901-1902.   Publication: Αθήνα: "Κράτους" Θ. Τζαβέλλα, 1903 . 327 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1903 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λογοδοσίαι Μηνά Αυθεντόπουλου προέδρου του εν Κωνσταντινουπόλει Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου 1918-1922.   Publication: Αθήνα: Κλεισιούνης, Π., 1972 . 142 σ. Date:1972 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Επετηρίς του Θρακικού Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου:   Publication: Κωνσταντινούπολη: Βουτυράς και Σια, 1874 . 169 σ. Date:1874 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μακεδονικός Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος εν Σέρραις. Έκθεσις των πεπραγμένων αυτού από του πρώτου της συστάσεώς του έτους μέχρι σήμερον από 3 Μαΐου 1870 -4 Ιουνίου 1871. Λογοδοσία και λόγοι του Προέδρου Ι. Θεοδωρίδου   Publication: Θεσσαλονίκη: «Η Μακεδονία» Νικολάου Βαγλαμαλή., 1872 . 85 σ. +(2) πίν. , Περιέχει σφραγίδα του συλλόγου. Date:1872 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο εν Σέρραις Μακεδονικός Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος. Έκθεσις των πεπραγμένων κατά το τρίτον από της συστάσεώς αυτού έτος από 4 Ιουνίου 1872 έως 27 Μαΐου 1873. Υπό του Προέδρου Ίωάννου Θεοδωρίδου.   Publication: Κωνσταντινούπολη: Φάρος του Βοσπόρου, 1873 . 54 σ. +(2) πίν. , Περιέχει σφραγίδα του συλλόγου. Date:1873 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πεπραγμένα των γενικών συνελεύσεων ετών 2004 και 2005.   Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2006 . 64 σ. , Τόμος "Θεσσαλονίκεια και μακεδονικά". Τόμος 2, σ. 387-404 | Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο Date:2006 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
ΕΛΛΑ - ΤΟΥΡΚ: by Μπακαλμπάσης, Α. Publication: Αθήνα: χ.ε., 1944 . 92 σ. Date:1944 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα πεπραγμένα της κοινότητος Σκύρου μιας τετραετίας (1929-1933) by Στεφανίδης, Σοφοκλής Publication: Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο, 1933 . 51 σ.: , Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1933 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εκθέσεις πεπραγμένων επί πρυτανείας Ιωάννου Κ.Βογιατζίδου κατά το Πανεπιστημιακόν έτος 1930-1931 by Βογιατζίδης, Ιωάννης Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης, 1932 . 104 σ. Date:1932 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πεπραγμένα 1988-1989 by Χατζηγρηγορίου, Κ.Σ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, 1990 . 103 σ.: Date:1990 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λογοδοσία Λάμπρου Καλλιφρονά, δημάρχου Αθηναίων   Publication: Αθήνα: Τυπογραφείον "Νομικής", 1900 . 26 σ. ; , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη 21x14 εκ. Date:1900 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Απολογισμός εργασιών έτους 1969   Publication: Θεσσαλονίκη: Υπουργείο Συντονισμού, 1970 . iv+60 σ. Date:1970 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Έκθεσις πεπραγμένων Ελληνικής Βασιλικής Χωροφυλακής έτους 1957-59, 1963-1968, 1970-1975   Publication: Αθήνα: Υπουργείο Εσωτερικών, 1958 . 12 τ. Date:1958 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (12),

Actions: Add to cart
Έκθεσις του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου επί των πεπραγμένων και του ισολογισμού του έτους 1972   Publication: Αθήνα: Ελληνικά Ταχυδρομεία, 1973 . 49 σ.: Date:1973 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εθνική Κτηματική Τράπεζα της Ελλάδος:   Publication: Αθήνα: Εθνική Κτηματική Τράπεζα, 1976 . 72 σ.: Date:1976 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ελληνική Τράπεζα Βιομηχανικής Αναπτύξεως:   Publication: Αθήνα: Ελληνική Τράπεζα Βιομηχανικής Αναπτύξεως, 1970 . 36 σ.: Date:1970 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Διεθνής Εκθεσις Θεσσαλονίκης 1958-1962, 1964, 1967-1976, 1985-1986   Publication: Θεσσαλονίκη: Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, 1958 . 19 τ. , Τόμος 1-19 Date:1958 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (19),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha