Ελληνική εν Αλεξανδρεία Κοινότης: Γενικός ισολογισμός του έτους 1902   Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Εκ του χρωμο-τυπολιθογραφείου Ιωάννου Κ. Λαγουδάκη 1903 . 12 σ.+(2)φ.+(1) πίν.+(2) φ.+(2) πίν. Date:1903 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ίσολογισμός και έκθεσις της διαχειριστικής επιτροπης επί των πεπραγμένων της χρήσης 1943   Publication: Cairo: Φώς (Καΐρου), 1944 . 136 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1944 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα υπό του διοικητικού συμβουλίου της εν Αθήναις Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας πεπραγμένα κατά το έτος 1900-1901.   Publication: Αθήνα: Εστία, Μάισνερ και Καργαδούρη, 1902 . 96 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1902 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Έκθεσις των κατά τα σχολικά έτη 1890-91, 1891-92 και 1892-93 πεπραγμένων εν τοις ορθοδόξοις δημοσίοις σχολείοις Χίου.   Publication: Αθήνα: Δαμιανός, Ν.Α., 1893 . (4)+247+(3) σ. , Υπάρχει αφιέρωση. | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1893 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Έκθεσις των εν τω σχολικώ έτει [1904-1906] πεπραγμένων. Ελληνικόν Εκπαιδευστήριον Δημητρίου Ν. Μακρή.   Publication: Αθήνα: Εστία, Μάισνερ και Καργαδούρη, 1906 . 2 τχ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1906 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Πεπραγμένα Νομαρχιακής Επιτροπής Λαϊκής Επιμορφώσεως περιόδου 1970-1971.   Publication: Φλώρινα: Νομαρχία Φλωρίνης, 1972 . 72 σ.: , Δωρεά Αλεξάνδρας Παραφεντίδου Date:1972 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Έκθεσις των πεπραγμένων υπό της Εθνικής Εταιρείας.   Publication: Αθήνα: Σακελλαρίου, Π. Δ., 1897 . 116 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1897 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πώς εκρίθη το τεσσαρακονταετές έργον της Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρείας των Θεσσαλών υπό του κοινού και του τύπου. by Βαμβακάς, Σωκράτης Publication: Αθήνα: Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία των Θεσσαλών εν Αθήναις, 1969 . 72 σ. , Τόμος ΙΑ΄ Date:1969 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Dumbarton Oaks:   Publication: Washington: Dumbarton Oaks Center for Byzantine Studies, 1981 . 117 σ.: Date:1981 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Dumbarton Oaks:   Publication: Washington: Dumbarton Oaks Center for Byzantine Studies, 1979 . 128 σ.: Date:1979 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Dumbarton Oaks:   Publication: Washington: Dumbarton Oaks Center for Byzantine Studies, 1983 . 133 σ.: Date:1983 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Dumbarton Oaks:   Publication: Washington: Dumbarton Oaks Center for Byzantine Studies, 1985 . 122 σ.: Date:1985 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Dumbarton Oaks:   Publication: Washington: Dumbarton Oaks Center for Byzantine Studies, 1987 . 112 σ.: Date:1987 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Dumbarton Oaks:   Publication: Washington: Dumbarton Oaks Center for Byzantine Studies, 1989 . 87 σ.: Date:1989 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το έργον της Ιστορικής και Αρχαιολογικής Εταιρείας Δυτ. Κρήτης: by Καψωμένος, Γ. Publication: Χανιά: Ιστορική και Αρχαιολογική Εταιρεία Δυτικής Κρήτης, 1972 . 168 σ.: Date:1972 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Έκθεσις πεπραγμένων Ταμείου Ανταλλαξίμων Κοινοτικών και Κοινωφελών Περιουσιών 1929-1937.   Publication: Αθήνα: Τάσσος Βακαλόπουλος, 1937 . 125 σ. ; 24x17 εκ. Date:1937 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εκθέσεις πεπραγμένων: by Βιζουκίδης, Περικλής Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης, 1934 . 300 σ. , Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο Date:1934 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Έκθεσις των πεπραγμένων κατά το πανεπιστημιακόν έτος 1934-1935:   Publication: Θεσσαλονίκη: Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης, 1937 . 128 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1937 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πεπραγμένα:   Publication: Αθήνα: Σύνδεσμος Φίλων Στρατού Αθηνών, 1949 . 64 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1949 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Έκθεσις πεπραγμένων:   Publication: Αθήνα: Υπηρεσία Επιστημονικής Ερεύνης και Αναπτύξεως, 1973 . 93 σ. Date:1973 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha