Λογοδοσία του διοικητικού συμβουλίου της Χριστιανικής Αδελφότητος Νέων Θεσσαλονίκης διά το έτος 1955.   Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., . 32σ. Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Έκθεσις πεπραγμένων κατά το ακαδημαϊκό έτος 1967-1968: by Γκανιάτσας, Κωνσταντίνος Α. Publication: Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1975 . 30 σ. Date:1975 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πρόσθετα στοιχεία επί των πεπραγμένων της πρυτανείας του πανεπιστημιακού έτους 1967-68 by Γκανιάτσας, Κωνσταντίνος Α. Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1974 . 7 σ. Date:1974 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Έκθεσις πεπραγμένων της Αρχιεπισκοπής Αθηνών:   Publication: Χ.τ.: χ.ε., . 35 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Έκθεσις πεπραγμένων διευθυνούσης επιτροπής της Μ.Φ.Α. περιόδου 1871-1900:   Publication: Θεσσαλονίκη: Μακεδονική Φιλεκπαιδευτική Αδελφότης, 1976 . 32 σ. , Δωρεά Αλεξάνδρας Παραφεντίδου Date:1976 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Απολογισμός χρήσεως 1992.   Publication: Αθήνα: Ίδρυμα Ιωάννου σ. Κωστόπουλου, 1992 . 23 σ. Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο εν Φιλιππουπόλει Ελλην. Σύλλογος των Φιλομούσων. Έκθεσις των πεπραγμένων:   Publication: Κωνσταντινούπολη: Βουτυράς και Σια, 1874 . 40 σ. Date:1874 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Όγδοον έτος του εν Θεσσαλονίκη Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου:   Publication: Θεσσαλονίκη: Τύποις «Ερμού», 1880 . 27 σ. +(1) πίν. , Περιέχει σφραγίδα του Συλλόγου και αφιέρωση. Date:1880 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ενδέκατον έτος του εν Σέρραις Μακεδονικού Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου. Έκθεσις αναγνωσθείσα τη 31 Μαΐου 1881 κατά την επέτειον του Συλλόγου εορτήν υπό του Γραμματέως Ιωάννου Τσικοπούλου   Publication: Θεσσαλονίκη: «Η Μακεδονία» Θάνου και Βασιλειάδη, 1881 . 23 σ. +(1) πίν. Date:1881 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο εν Σέρραις Μακεδονικός Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος. Έκθεσις των πεπραγμένων κατά το έκτον από της συστάσεώς αυτού έτος (Από της 30 Μαΐου 1875 μέχρι της 23 Μαΐου 1876. Υπό του Προέδρου Ίωάννου Θεοδωρίδου.   Publication: Αθήνα: «Συνταγματικής» και «Τηλεγράφου», 1876 . 15 σ. +(2) πίν. Date:1876 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο εν Σέρραις Μακεδονικός Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος. Έκθεσις των πεπραγμένων κατά το τέταρτον και πέμπτον από της συστάσεώς αυτού έτος (από 27 Μαΐου 1873 έως της 30 Μαΐου 1875. Υπό του Προέδρου Ίωάννου Θεοδωρίδου.   Publication: Κωνσταντινούπολη: Φάρος του Βοσπόρου, 1875 . 37 σ. +(5) πίν. Date:1875 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Δέκατον έτος του εν Σέρραις Μακεδονικού Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου. Έκθεσις αναγνωσθείσα τη 8 Ιουνίου 1880 κατά την επέτειον του Συλλόγου εορτήν υπό του Γραμματέως Λουκά Δημητριάδου /   Publication: Θεσσαλονίκη: «Η Μακεδονία» Θάνου και Βασιλειάδη, 1881 . 15 σ. +(2) πίν. Date:1881 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ετήσια λογοδοσία της Μακεδονικής Φιλεκπαιδευτικής Αδελφότητος του Έτους 1885-1886. Συνταχθείσα και απαγγελθείσα υπό..   Publication: Κωνσταντινούπολη: χ.ε., 1886 . 39 σ. , Περιέχει σφραγίδα της ΜΦΑ. Date:1886 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο εν Αθήναις προς Διάδοσιν των Ελληνικών Γραμμάτων Σύλλογος:   Publication: Αθήνα: Κορομηλάς, Ανδρέας, 1875 . 32 σ. , Σπάραγμα. Περιέχει σφραγίδα της ΜΦΑ. | Δωρεά Χριστοφόρου Νάλτσα Date:1875 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Έκθεσις των πεπραγμένων της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος:   Publication: Αθήνα: Φοίνικος, 1949 . 31 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1949 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών : ενημερωτικό σημείωμα [2005-2009]   Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2005 . 7 τχ. , Ενημερωτικό σημείωμα, 1: [2005], σ.16. Ενημερωτικό σημείωμα, 2: [2006], σ.16. Ενημερωτικό σημείωμα, 3: [2007], σ.16. "Εκατό ημέρες δράσης : 20.3.2007-30.6.2007". Ενημερωτικό σημείωμα, 4: [2008], σ.16. Ενημερωτικό σημείωμα, 5: [2008], σ.30. Ενημερωτικό σημείωμα, 6: [2009], σ.16. Ενημερωτικό σημείωμα, 7: [2009], σ.16 Date:2005 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (6), Withdrawn (6),

Actions: Add to cart
Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Εκτακτη Γενική Συνέλευση, Κυριακή 17 Δεκεμβρίου 2006. Ακίνητο Καρούτα. Ειδικό ενημερωτικό σημείωμα.   Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2006 . 16 σ. Date:2006 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Πεπραγμένα της επιτροπής ιδρύσεως του ανδριάντος του Αδαμάντιου Κοραή εν Χίω   Publication: Χίος: Κασσιώτης, Νίκος, 1952 . 22 σ.: , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1952 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Τακτική Γενική Συνέλευση, Κυριακή 21 Μαρτίου 2010. Ενημερωτικό σημείωμα.   Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2010 . 28 σ. , 1 Πεπραγμένα Δ.Σ. για το έτος 2009. 2. Έκθεση της Εξαλεγκτικής ΕΠιτροπής για το έτος 2009. 3.Ισολογισμός, Απολογισμός και Αποτελέσματα Χρήσεως για το έτος 2009. Date:2010 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Τακτική Γενική Συνέλευση. Κυριακή 3 Απριλίου 2011. Ενημερωτικό σημείωμα.   Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2011 . 28 σ. , 1 Πεπραγμένα Δ.Σ. για το έτος 2010. 2. Έκθεση της Εξελεγκτικής ΕΠιτροπής για το έτος 2009. 3. Ισολογισμός, Απολογισμός και Αποτελέσματα Χρήσεως για το έτος 2010 Date:2011 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha