Λογοδοσία του Δ. Συμβούλου και της Διευθ. Επιτροπής:   Publication: Αθήνα: Αλευρόπουλος, Ι.Λ., 1931 . 20 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1931 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πεπραγμένα μιας εξαετίας (1962-1968).   Publication: Κορωπί: χ.ε., 1968 . 16 σ. Date:1968 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Έκθεσις της πνευματικής και υλικής καταστάσεως των εν Θεσ/νίκη Ελλ. Εκπαιδευτηρίων κατά το σχολικόν έτος 1884-85 ήτοι λογοδοσία της εφορείας αναγνωσθείσα εν τη ιερά Μητροπόλει τη 11η Νοεμβρίου 1885. by Φιλίπποβιτς, Δ. Publication: Αθήνα: Καστριώτης, Α. Ν., 1886 . 41 σ. +(1) πίν. Date:1886 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λογοδοσία της Εφορείας των Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Θεσσαλονίκης χρήσεως 1922-1923.   Publication: Θεσσαλονίκη: Παπανέστορος, 1923 . 34 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1923 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Έκθεσις περί των κατά το έτος 1934 υπό της Αρχαιολογικής Εταιρείας Πεπραγμένων: by Οικονόμου, Γεώργιος Publication: Αθήνα: χ.ε., 1935 . 27 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1935 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Έκθεσις περί των κατά το έτος 1936 υπό της Αρχαιολογικής Εταιρείας Πεπραγμένων: by Οικονόμου, Γεώργιος Publication: Αθήνα: Εστία, 1937 . 26 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1937 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Έκθεσις περί των κατά το έτος 1932 υπό της Αρχαιολογικής Εταιρείας Πεπραγμένων: by Οικονόμου, Γεώργιος Publication: Αθήνα: χ.ε., 1937 . 26 σ. , Υπάρχει αφιέρωση | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1937 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Έκθεσις περί των κατά το έτος 1937 υπό της Αρχαιολογικής Εταιρείας Πεπραγμένων: by Οικονόμου, Γεώργιος Publication: Αθήνα: Εστία: Εκδίδεται κατά Κυριακήν, 1937 . 24 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1937 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πατριωτικός Σύνδεσμος Ελληνίδων. Λογοδοσία.   Publication: Θεσσαλονίκη: Τριανταφύλλου, Μ. και Σία., 1922 . 39 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1922 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πανηγυρική συνεδρία της 30 Δεκεμβρίου 1926: by Νεγρης, Φωκίων Publication: Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών, 1927 . 24 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1927 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πανηγυρική συνεδρία της 26 Δεκεμβρίου 1929: by Αιγινήτης, Δημήτριος Publication: Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών, 1929 . 45 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1929 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πανηγυρική συνεδρία της 28 Δεκεμβρίου 1933: by Αιγινήτης, Δημήτριος Publication: Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών, 1933 . 24 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1933 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Dumbarton Oaks: Trustees for Harvard University:   Publication: Washington: Dumbarton Oaks Center for Byzantine Studies, 1971 . 30 σ. Date:1971 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Dumbarton Oaks: Trustees for Harvard University:   Publication: Washington: Dumbarton Oaks Center for Byzantine Studies, 1972 . 29 σ. Date:1972 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Dumbarton Oaks: Trustees for Harvard University:   Publication: Washington: Dumbarton Oaks Center for Byzantine Studies, 1973 . 30 σ. Date:1973 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Dumbarton Oaks: Trustees for Harvard University:   Publication: Washington: Dumbarton Oaks Center for Byzantine Studies, 1973 . 40 σ. Date:1973 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Dumbarton Oaks: Trustees for Harvard University:   Publication: Washington: Dumbarton Oaks Center for Byzantine Studies, 1975 . 42 σ. Date:1975 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Dumbarton Oaks: Trustees for Harvard University:   Publication: Washington: Dumbarton Oaks Center for Byzantine Studies, 1977 . 44 σ. Date:1977 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Έκθεσις πεπραγμένων της Εφορείας του Φιλολογικού Συλλόγου «Παρνασσός» διά το έτος 1956-1957.   Publication: Αθήνα: χ.ε., 1957 . 32 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1957 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Έκθεσις πεπραγμένων κατά το ακαδημαϊκόν έτος 1965-1966: by Δελιβάνης, Δημήτριος Ι. Publication: Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1967 . 10 σ. , Δωρεά Νικολάου Ανδριώτη Date:1967 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha