Αρχιτεκτονική μελέτη επανάχρησης διώροφου-προϋφιστάμενου του 1923-κτιρίου και προσθήκης κατ'επέκταση τριώροφου κτιρίου με υπόγειο και στέγη, για τη δημιουργία παραδοσιακού ξενοδοχείου εντός του "Ιστορικού τόπου" της Αρναίας / by Χαριστός, Σ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων Κεντρικής Μακεδονίας (πρώην 4η ΕΝΜ), 2007 . 6 σ.: , Δημοσιευμένο στο περιοδικό "Αποσπάσματα από το Έργο της Εφορείας Νεωτέρων Μνημείων Κεντρικής Μακεδονίας (πρώην 4η ΕΝΜ)", 3 (2004-2006) 115-120. Date:2007 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αρχιτεκτονική μελέτη ανέγερσης νέας οικοδομής επί της οδού Ερμιόνης, στον "ιστορικό τόπο " της "Παναγίας" Καβάλας / by Κονδύλης, Μ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων Κεντρικής Μακεδονίας (πρώην 4η ΕΝΜ), 2007 . 6 σ.: , Δημοσιευμένο στο περιοδικό "Αποσπάσματα από το Έργο της Εφορείας Νεωτέρων Μνημείων Κεντρικής Μακεδονίας (πρώην 4η ΕΝΜ)", 3 (2004-2006) 121-126. Date:2007 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μελέτη καταγραφής και αναβιώσεως των παραδοσιακών οικισμών της χώρας: by Μουτσόπουλος, Νικόλαος Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1975 . 17 σ. , Τόμος "Α' Συμπόσιο λαογραφίας του βορειολαδικού χώρου (Ήπειρος-Μακεδονία-Θράκη)", σσ.191-208 Date:1975 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο "κριτής και νομοφύλακας" της Θεσσαλονίκης Αρμενόπουλος και η παραδοσιακή μας αρχιτεκτονική / by Παπαγιαννόπουλος, Απόστολος Publication: Αθήνα: Διαβάζω, 1985 . 4 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Διαβάζω", 128 (9.10.1985) 65-68. Date:1985 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η γεωγραφική διασπορά στοιχείων της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής της Αχρίδας και της ευρύτερης περιοχής σε συσχετισμό με τον ρόλο του ελληνικού στοιχείου κατά την ύστερη τουρκοκρατία / by Τσότσος, Γεώργιος Π. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2003 . 44 σ.: , Ανάτυπο από τα "Μακεδονικά", τόμος 33 (2001-02) 281-324 | Περιέχει περίληψη στα αγγλικά. Date:2003 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Παριανοί μαστόροι. by Πετρονώτης, Αργύρης Publication: Θεσσαλονίκη: Παριανά, 1995 . 40 σ.: , Τόμος 59 (1995) 257-294 Date:1995 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η αρχιτεκτονική προεξοχή-σαχνισί. Μια άλλη χωρική αντίθεση της παράδοσης-αλλαγής. Γεωγραφική διάχυση στο Βορειοελλαδικό χώρο. by Τσότσος, Γεώργιος Π. Publication: Βέροια: Διεθνές Ινστιτούτο Παραδοσιακής Αρχιτεκτονικής Βεροίας, 2010 . 20 σ.: , Τόμος Διεθνές συνέδριο παραδοσιακής Βαλκανικής Αρχιτεκτονικής, σ.89-104 Date:2010 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Starata stanbena arhitektura vo Ohrid=L'ancienne architecture dimmeuble a Ohrid. by Cipan, Β. Publication: Αχρίς: Zbornik na Trudovi, 1961 . 14 σ.: , Τόμος (1961) 149-162 Date:1961 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πέτρινα γεφύρια στην Ελλάδα. by Πετρονώτης, Αργύρης Publication: Κόνιτσα: Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κόνιτσας, 2011 . [234] σ.: , Τόμος Φύση και έργα ανθρώπων, σ. 113-343 | Περιέχει περίληψη στα γαλλικά. Date:2011 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο ελληνισμός του Κρουσόβου εκ των σωζομένων αρχιτεκτονικών μνημείων / by Τσότσος, Γεώργιος Π. Publication: Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2004 . 14 σ.: , Δημοσιευμένο στα πρακτικά: "Χριστιανική Μακεδονία, Πελαγονία-μία άλλη Ελλάδα", σ. 599-612. Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Φάκελλος Βαρόσι Εδεσσας   Publication: Έδεσσα: Σύλλογος Διατηρητέας Συνοικίας, 2006 . 32 σ.: , Δωρεά Νικολάου Μέρτζου Date:2006 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πολιτιστική κληρονομιά και αρχιτεκτονική παράδοση στη Χαλκιδική και το Άγιο Όρος:   Publication: Θεσσαλονίκη: Χρονικά της Χαλκιδικής, 1993 . 367 σ.: 24x17 εκ. Date:1993 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Βαλκανική παραδοσιακή αρχιτεκτονική: Πρακτικά διεθνούς συνεδρίου, Θεσσαλονίκη 7-10 Νοεμ. 1997=Architecture balkanique traditionelle: Actes du congrès international. Thessalonique 7-10 Nov.1997=The traditional architecture of the Balkans: by Τουρπτσόγλου-Στεφανίδου, Βασιλική Publication: Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1999 . 376 σ.: Date:1999 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Β΄ Συμπόσιο ιστορίας, λαογραφίας, γλωσσολογίας, παραδοσιακής αρχιτεκτονικής δυτικομακεδονικού χώρου   Publication: Θεσσαλονίκη: Βοϊακή Εστία, 1979 . 207 σ. Date:1979 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Συντήρηση και αναβίωση παραδοσιακών κτιρίων και συνόλων:   Publication: Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 1983 . 436 σ.: , 2η έκδοση. Date:1983 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Γ΄ Συνέδριο Ιστορίας, Λαογραφίας - Γλωσσολογίας, Παραδοσιακής Αρχιτεκτονικής Δυτικομακεδονικού χώρου:   Publication: Θεσσαλονίκη: Βοϊακή Εστία, 1982 . 271 σ.: Date:1982 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Bronze age architectural traditions in the Eastern Mediterranean : diffusion and diversity. Proceedings of the symposium in Munich 7-8.5.2008=Architektonische Traditionen im Östlichen Mittelmeer während der Bronzezeit: by Κυριατσούλης, Απόστολος Publication: Weilheim: Σύλλογος για την Μελέτη και Διάδοση της Ελληνικής Ιστορίας, 2009 . 248 σ.: Date:2009 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Masons of vernacular architecture in the Aegean / by Πετρονώτης, Αργύρης Publication: Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1986 . 17 σ.: , Ανάτυπο από την "Επιστημονική Επετηρίδα της Πολυτεχνικής Σχολής. Τμήμα Αρχιτεκτόνων", τ.10 (1986) 61-78 24x17 εκ. Date:1986 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα αρχοντικά της Μακεδονίας: 15ος -19ος αιώνας / by Μουτσόπουλος, Νικόλαος Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Παπαζήσης - Παρατηρητής, . 95σ. , Δημοσιευμένο στο "Η νεότερη και σύγχρονη Μακεδονία : Ιστορία-Οικονομία-Κοινωνία-Πολιτισμός, σ. 214-307. Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η λαϊκή τέχνη της Μακεδονίας / by Γεωργιάδου-Κούντουρα, Ευθυμία Publication: Θεσσαλονίκη: Παπαζήσης - Παρατηρητής, . 18 σ. , Δημοσιευμένο στο "Η νεότερη και σύγχρονη Μακεδονία : Ιστορία-Οικονομία-Κοινωνία-Πολιτισμός, σ. 308-325 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha