Πέτρος Ν. Παπαγεωργίου (1859-1914):   Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1964 . 45 σ. , Το 2ο και 3ο αντίτυπο αποσυρμένα Date:1964 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (2),

Actions: Add to cart
Πέτρου Ν. Παπαγεωργίου του Θεσσαλονικέως Αλληλογραφία (1880-1912) / by Νίγδελης, Παντελής Μ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2004 . 367 σ.: 24x17 εκ. Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Ο φιλόλογος Πέτρος Ν. Παπαγεωργίου / by Λαούρδας, Βασίλειος Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1980 . 6 σ. , Η περιγραφή της αναγραφής βασίζεται στον τόμο: Βασ. Λαούρδας, "Μακεδονικά ανάλεκτα", Θεσσαλονίκη, ΙΜΧΑ, 1980, σ. 113-118. Δημοσιευμένο και στο "Πέτρος Ν. Παπαγεωργίου (1859-1914): Φιλολογικόν μνημόσυνον επί τη πεντηκοστή επέτειω από του θανάτου αυτού (Ιανουάριος 1914-Ιανουάριος 1964) οργανωθέν υπό της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών". Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1964, σ. 26-31. Date:1980 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πέτρος Ν. Παπαγεωργίου (1914) / by Λέτσας, Αλέξανδρος Ν. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1940 . 7 σ. , Σύμμεικτα από τα "Μακεδονικά", τόμος 1 (1940) 530-536 Date:1940 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Έργα Πέτρου Ν. Παπαγεωργίου : Διορθώσεις και προσθήκες / by Μπακιρτζής, Χαράλαμπος Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1975 . 3 σ. , Άρθρο από τα "Μακεδονικά", τόμος 15 (1975) 365-367 Date:1975 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Πέτρος Παπαγεωργίου και οι απαρχές της λογοτεχνίας στη Θεσσαλονίκη / by Μπακιρτζής, Χαράλαμπος Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1976 . 15 σ. , Άρθρο από τα "Μακεδονικά", τόμος 16 (1976) 235-249 Date:1976 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μια νέα επιστολή του Πέτρου Ν. Παπαγεωργίου προς τον Γρηγόριο Βερναρδάκη / by Νίγδελης, Παντελής Μ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2008 . 11 σ. , Σύμμεικτα από τα "Μακεδονικά", τόμος 37 (2008) 296-306 Date:2008 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Ο Πέτρος Ν. Παπαγεωργίου και η ιστορία ενός αριστοτελικού κώδικα της Φιλιππούπολης / by Νίγδελης, Παντελής Μ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2003 . 21 σ.: , Ανάτυπο από τα "Μακεδονικά", τόμος 33 (2001-02) 1-21 Date:2003 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Συμπληρωματικά για τον Πέτρο Παπαγεωργίου / by Βασδραβέλλης, Ιωάννης Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1967 . 10 σ. , Άρθρο από τα "Μακεδονικά", τόμος 7 (1966-67) 148-157 Date:1967 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Θεσσαλονικιώτες αναμορφωτές. Ο Πατριάρχης της πνευματικής Θεσσαλονίκης κλασικός φιλόλογος και ανθρωπιστής Πέτρος Ν. Παπαγεωργίου / by Βαλέτας, Γιώργος Publication: Αθήνα: χ.ε., 1985 . 2 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Αιολικά Γράμματα", 87-90 (1985) 218-219. Date:1985 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μακεδονικές μορφές που ξεχάστηκαν. Πέτρος Ν. Παπαγεωργίου. Όπως τον είδε ένας σύγχρονός του / by Μπήτος, Ιωάννης Publication: Αθήνα: χ.ε., 1985 . 3 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Αιολικά Γράμματα", 87-90 (1985) 220-222. Date:1985 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πέτρου Παπαγεωργίου, δύο νέα άγνωστα κείμενά του / by Ανδρεάδης, Χρήστος Γ. Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 2017 . 8 σ. ; , Σύμμεικτα από τα : "Μακεδονικά : σύγγραμμα περιοδικόν της Εταιρείας Μακεσονικών Σπουδών", τ.42 (2017) 521-528 24x17 εκ. Date:2017 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο γυμνασιάρχης Πέτρος Ν. Παπαγεωργίου και η λειτουργία του Οικοτροφείου και Διδασκαλείου Σερρών / by Αψηλίδης, Γεώργιος Ν. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μελέτης και Έρευνας της Ιστορίας των Σερρών, 2018 . 34 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Σερραϊκά Σύμμεικτα", 4 (2018) 191-224 Date:2018 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Πέτρος Παπαγεωργίου και το γλωσσικό ζήτημα. Όψεις του εκπαιδευτικού δημοτικισμού στη Μακεδονία των αρχών του 20ού αιώνα / by Νίγδελης, Παντελής Μ. Publication: Θεσσαλονίκη : Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 2004 . 12 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό "Βαλκανικά Σύμμεικτα", τ.14-15 (2003-2004) 79-90 Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εκλεκτοί Μακεδόνες : Πέτρος Παπαγεωργίου / by Σνωκ, Κωνσταντίνος Publication: Θεσσαλονίκη : χ.ε., 1939 . 4 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο "Μήνες", τχ.32-33(1939) σ.68-71 Date:1939 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha