Λεξικόν των φράσεων εις την ιστορίαν του Θουκυδίδου. Φιλοπονηθέν, και τύποις εκδοθέν παρά....Τόμος Ι-... / by Δούκας, Νεόφυτος Publication: Wien: Ioan. Schrambel, 1806 . 284 σ.: , Περιέχει κατάλογο συνδρομητών. Βλ. Γκίνη-Μέξα Ι 427. Date:1806 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ομήρου Ιλιάς μετά παλαιάς παραφράσεως εξ ιδιοχείρου του Θεοδώρου Γαζή νυν πρώτον τύποις εκδοθείσης. Ή προστίθεται και Βατραχομυομαχία συν τη ιδία παραφράσει εκδιδομένη το δεύτερον. Παρά Νικολάου Θησέως του εκ Κύπρου. Τόμ.: by Όμηρος Publication: Firenze: Κάρλης, Νικόλαος, 1817 . 4 τ. , Ο τομ.Β΄ διπλός. Οι τόμ.Β, Γ, Δ προέρχονται από ΒΕΓΘ. Ετικέτα ΒΕΓΘ; αρ.6/2, 4. | Δωρεά Χριστοφόρου Νάλτσα Date:1817 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (5),

Actions: Add to cart
Περιήγησις του Νέου Αναχάρσιδος εις την Ελλάδα / by Barthélemy, Jean Jacques Publication: Εν Βιέννη της Αουστρίας : κατά την τυπογραφίαν του Κ: Ιωάννου Σνειρέρου, 1819 . τ.: , Τόμος Α: σ. 4 χ.+λα+1λ.+304. Στη σ. 2 χ.α. ολοσέλιδο χαρακτικό. Στη σελίδα τίτλου σφργ. κτητορική στρόγγυλη, στο μέσον σταυρός και γύρω η επιγραφή «ΔΩΡΟΘΕΟΣ ΣΧΟΛΑΡΙΟΣ». Το βιβλίο προέρχεται από την προσωπική βιβλιοθήκη του Δωροθέου Σχολαρίου του Θεσσαλού. Στη ράχη του βιβλίου τα αρχικά του κτήτορα «Δ.Σ.». Δωρεά Γ. Παπαηλιάκη. [Δεύτερο αντίτυπο]:σ. 4 χ.+λα+1λ.+304+8 χ.α.«Κατάλογος...συνδρομητών». Στη σ. 2 χ.α. ολοσέλιδο χαρακτικό. Προέρχεται από τη ΒΕΓΘ. Δωρεά Χ. Νάλτσα. Τόμος Β : σ.1-415+1λ+2χ.α. Αντίτυπο ακέφαλο. Προέρχεται από ΒΕΓΘ. Δωρεά Χ.Νάλτσα. Τόμος Γ : σ.4 χ.α.+1-384+2 χ.α. Στη σ. 2χ.α. ολοσέλιδο χαρακτικό. Στη σ. 1 χ.α. επίσημα ΒΕΓΘ. Δωρεά Χ.Νάλτσα. Τόμος Ε : σ.4 χ.α.+1-368+2 χ.α. Στη σ. 2χ.α. ολοσέλιδο χαρακτικό. Στη σ. 1 χ.α. επίσημα ΒΕΓΘ. Δωρεά Χ.Νάλτσα. Τόμος ΣΤ : σ.4 χ.α.+1-350. Στη σ. 2χ.α. ολοσέλιδο χαρακτικό. Στη σ. 1 χ.α. ίχνη από επίσημα ΒΕΓΘ. Δωρεά Χ.Νάλτσα. Τόμος Ζ : σ. 4 χ.α.+355+2χ.α. Στη σ. 2 χ.α. Τολοσέλιδο χαρακτικό . [Αγορά] [Δεύτερο Αντίτυπο] σ.2 χ.α.+1-80. [Σπάραγμα]. Αντίτυπο ακέφαλο και κολοβό. Στη σ.2 χ.α. ολοσέλιδο χαρακτικό. Δωρεά Γ.Παπαηλιάκη. [Τρίτο Αντίτυπο] σ.177-355+2χ.α.+1λ. [Σπάραγμα] συπληρώνει μερικώς το προηγούμενο σπάραγμα. Επίσημα ΒΕΓΘ. Δωρεά Χ. Νάλτσα. Σύνολο σωμάτων . Date:1819 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (7), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λεξικόν το μέγα και πάνυ ωφέλιμον.....Dictionarium Magnum....... by Favorinus, Varinus Publication: Venezia: Γλυκής, Νικόλαος, 1801 . ζ-η+691+(1) σ.: , Βιβλιογραφία: Γκίνης-Μέξας Ι 81 | Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1801 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
[Νέος Αναχαρσις.Τόμος τέταρτος.Μεταφρασθείς, τα μεν 32. 33. και 34 Κεφάλαια, παρά του Γεωργίου Βεντότη Ζακυνθίου. Τα δε 35. 36. 37. και 39. παρά του Ρήγα Βελεστινλή Θετταλού Διορθωθείς και εκδοθείς παρά του αυτού.Εν Βιέννη.1797.] by Barthélemy, Jean Jacques Publication: Wien: Pichler, Anton, 1797 . 8 χ.α.+361+3 χ.α.σ. σ. , Οι πρώτες 8.χ.α.σ.πρόσθετες, όπου χειρόγραφα έχουν συμπληρωθεί: η σελίδα τίτλου και οι σ.1-4 του πρώτου κεφαλαίου. Βιβλιογραφία:Λαδάς-Χατζηδήμος Β΄(1797)/66. σ. 76-77. | Δωρεά Χριστοφόρου Νάλτσα. Τίτλος Πρωτοτύπου: Voyage du jeune Anacharsis en Grèce. Date:1797 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Θέατρον Πολιτικόν /   Publication: Venezia: Πάνος Θεοδοσίου 1802 . 8 χ.α.+504 σ.: , Βιβλιογραφία: Ηλιού,19ος αι., τομ.Α: 1802.25. Στη σελίδα τίτλου σφργ.«Βιβλιοπωλείον Στ.Ρηγοπούλου». Στη σ. 8 χ.α. χφ.«Καί τόδε Γερασίμου Ιερομονάχου Ιβηροσκητίστου» | Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη | Τίτλος Πρωτοτύπου: Theatrum Politicum in quo qid agentum sit a Principe 21x14 εκ. Date:1802 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Θέατρον Πολιτικόν / by Marliano, Ambrosio Publication: Leipzig: Johann Gottlob Immanuel Breitkopf, 1758 . 7-8 χ.α.+504 σ.: , Βιβλιογραφία: ΠΑΠ/3778. Αντίτυπο ακέφαλο. Λείπουν οι σσ.1-6 χ.α. της αρχής. Πρόκειται για μια από τις εκδόσεις Λειψίας [1758, 1766, 1776] που περιγράφονται απο τον ΠΑΠ/3778, 3779, 3780. | Τίτλος Πρωτοτύπου: Theatrum Politicum in quo qvid agentum sit a Principe Date:1758 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha