Έντυπα παλαιά της Βιβλιοθήκης της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1532-1800) by Πλαστήρας, Κ. Ν. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1992 . 184 σ.: , Περίληψη στην αγγλική γλώσσα στις σ.15-21. Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),
  (1 votes)
Actions: Add to cart
Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής: by Καχριμάνης, Νικηφόρος Publication: Αθήνα: Ριζάρειος Εκκλησιαστική Σχολή, 1994 . 371 σ. Date:1994 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Catalogul cartilor Crecesti de la Biblioteca Centrala Universitara "Μ. Eminescu" -Iasi / by Γκαϊτατζής, Νίκος Publication: Iasi: Biblioteca Centrala Universitara "Μ. Eminescu", 1974 . 3 τ. , Vol. Ι (1974): Sec. XVI-XVII. Vol. ΙΙ (1975): Secolul al XVIII-lea. Vol. ΙΙΙ (1978): Secolul al ΧΙΧ-lea Date:1974 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3),

Actions: Add to cart
Οι απαρχές της ελληνικής τυπογραφίας by Στάικος, Κωνσταντίνος Σπ. Publication: Αθήνα: Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας, 1989 . (4)+74 σ.: Date:1989 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
L’attività editoriale dei Greci durante il Rinascimento Italiano (1469-1523)=Η εκδοτική δραστηριότητα των Ελλήνων κατά την εποχή της Ιταλικής Αναγέννησης (1469-1523) by Μανούσακας, Μανούσος Ι. Publication: Αθήνα: Υπουργείο Πολιτισμού, 1986 . (16)+168 σ.: Date:1986 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λεξικόν των φράσεων εις την ιστορίαν του Θουκυδίδου. Φιλοπονηθέν, και τύποις εκδοθέν παρά....Τόμος Ι-... / by Δούκας, Νεόφυτος Publication: Wien: Ioan. Schrambel, 1806 . 284 σ.: , Περιέχει κατάλογο συνδρομητών. Βλ. Γκίνη-Μέξα Ι 427. Date:1806 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ομήρου Ιλιάς μετά παλαιάς παραφράσεως εξ ιδιοχείρου του Θεοδώρου Γαζή νυν πρώτον τύποις εκδοθείσης. Ή προστίθεται και Βατραχομυομαχία συν τη ιδία παραφράσει εκδιδομένη το δεύτερον. Παρά Νικολάου Θησέως του εκ Κύπρου. Τόμ.: by Όμηρος Publication: Firenze: Κάρλης, Νικόλαος, 1817 . 4 τ. , Ο τομ.Β΄ διπλός. Οι τόμ.Β, Γ, Δ προέρχονται από ΒΕΓΘ. Ετικέτα ΒΕΓΘ; αρ.6/2, 4. | Δωρεά Χριστοφόρου Νάλτσα Date:1817 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (5),

Actions: Add to cart
Περιήγησις του Νέου Αναχάρσιδος εις την Ελλάδα / by Barthélemy, Jean Jacques Publication: Εν Βιέννη της Αουστρίας : κατά την τυπογραφίαν του Κ: Ιωάννου Σνειρέρου, 1819 . τ.: , Τόμος Α: σ. 4 χ.+λα+1λ.+304. Στη σ. 2 χ.α. ολοσέλιδο χαρακτικό. Στη σελίδα τίτλου σφργ. κτητορική στρόγγυλη, στο μέσον σταυρός και γύρω η επιγραφή «ΔΩΡΟΘΕΟΣ ΣΧΟΛΑΡΙΟΣ». Το βιβλίο προέρχεται από την προσωπική βιβλιοθήκη του Δωροθέου Σχολαρίου του Θεσσαλού. Στη ράχη του βιβλίου τα αρχικά του κτήτορα «Δ.Σ.». Δωρεά Γ. Παπαηλιάκη. [Δεύτερο αντίτυπο]:σ. 4 χ.+λα+1λ.+304+8 χ.α.«Κατάλογος...συνδρομητών». Στη σ. 2 χ.α. ολοσέλιδο χαρακτικό. Προέρχεται από τη ΒΕΓΘ. Δωρεά Χ. Νάλτσα. Τόμος Β : σ.1-415+1λ+2χ.α. Αντίτυπο ακέφαλο. Προέρχεται από ΒΕΓΘ. Δωρεά Χ.Νάλτσα. Τόμος Γ : σ.4 χ.α.+1-384+2 χ.α. Στη σ. 2χ.α. ολοσέλιδο χαρακτικό. Στη σ. 1 χ.α. επίσημα ΒΕΓΘ. Δωρεά Χ.Νάλτσα. Τόμος Ε : σ.4 χ.α.+1-368+2 χ.α. Στη σ. 2χ.α. ολοσέλιδο χαρακτικό. Στη σ. 1 χ.α. επίσημα ΒΕΓΘ. Δωρεά Χ.Νάλτσα. Τόμος ΣΤ : σ.4 χ.α.+1-350. Στη σ. 2χ.α. ολοσέλιδο χαρακτικό. Στη σ. 1 χ.α. ίχνη από επίσημα ΒΕΓΘ. Δωρεά Χ.Νάλτσα. Τόμος Ζ : σ. 4 χ.α.+355+2χ.α. Στη σ. 2 χ.α. Τολοσέλιδο χαρακτικό . [Αγορά] [Δεύτερο Αντίτυπο] σ.2 χ.α.+1-80. [Σπάραγμα]. Αντίτυπο ακέφαλο και κολοβό. Στη σ.2 χ.α. ολοσέλιδο χαρακτικό. Δωρεά Γ.Παπαηλιάκη. [Τρίτο Αντίτυπο] σ.177-355+2χ.α.+1λ. [Σπάραγμα] συπληρώνει μερικώς το προηγούμενο σπάραγμα. Επίσημα ΒΕΓΘ. Δωρεά Χ. Νάλτσα. Σύνολο σωμάτων . Date:1819 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (7), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κατάλογοι της Πατριαρχικής Βιβλιοθήκης: by Μοσχονάς, Θεόδωρος Δ. Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Πατριαρχείον Αλεξάνδρειας, 1946 . 2 τ. , Τόμ. Β΄, σ. 397. Τόμ. Γ΄, 1947, σ. 445. τη σ. 1 του Β΄ τόμ. και στη σ. 3 του Γ΄ τόμ. υπάρχουν αφιερώσεις του επιμελητή. | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1946 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Θησαυροί της Εθνικής Βιβλιοθήκης: by Κρεμμυδάς, Βασίλης Publication: Αθήνα: Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, 1999 . νγ΄+355 σ.: Date:1999 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Φυσικής απάνθισμα. Διά τους αγχίνους και φιλομαθείς Έλληνας, εκ της γερμανικής και γαλλικής διαλέκτου ερρανισθέν παρά του Ρήγα Βελεστινλή Θεγγαλού. Ούτινος εξεδόθη, προς ωφέλειαν των ομογενών. by Ρήγας Βελεστινλής Publication: Αθήνα: Επιστημονική Εταιρεία Μελέτης «Φερών-Βελεστίνου-Ρήγα», 2010 . 9+(1)+ι'+180+24 σ.: , 1η έκδοση: Εν Βιέννη, Εκ της τυπογραφίας του Ε. Τράττνερ, 1790. Date:2010 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τετράδια Εργασίας 13: by Πηδώνια, Κομνηνή Δ. Publication: Αθήνα: Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών, 1987 . 296 σ. , Περίληψη στα γαλλικά. Date:1987 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα ελληνικά έντυπα του Πρωτάτου και της Αθωνιάδος. by Καράς, Γιάννης Publication: Αθήνα: Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών, 1984 . λστ'+121 σ.: Date:1984 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Greek philosophical editions in the first century of printing. Κατάλογος έκθεσης. by Στάικος, Κωνσταντίνος Σπ. Publication: Αθήνα: Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών, 2011 . XLIX+181 σ.: Date:2011 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ελληνικές εκδόσεις στα χρόνια του Νεοελληνικού Διαφωτισμού: by Στάικος, Κωνσταντίνος Σπ. Publication: Αθήνα: Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών, 1998 . ιγ΄+θ+303 σ.: , Τόμος Θησαυροί της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος σ. 205-223 Date:1998 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα ελληνικά τυπογραφεία της διασποράς και της καθ ημάς ανατολής (16ος-19ος αι.) / by Στάικος, Κωνσταντίνος Σπ. Publication: Αθήνα: Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, 1999 . 55 σ.: , Δημοσιευμένο στο: "Θησαυροί της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος", σ. 95-149. Date:1999 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η εξάπλωση της ελληνικής τυπογραφίας στον Βορρά / by Στάικος, Κωνσταντίνος Σπ. Publication: Αθήνα: Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, 1999 . 49 σ.: , Δημοσιευμένο στο: "Θησαυροί της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος", σ. 153-201 Date:1999 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ελληνικές εκδόσεις στα χρόνια του Νεοελληνικού Διαφωτισμού / by Στάικος, Κωνσταντίνος Σπ. Publication: Αθήνα: Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, 1999 . 19 σ.: , Δημοσιευμένο στο: "Θησαυροί της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος", σ. 205-223 Date:1999 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σπάνια και μοναδικά αντίτυπα / by Στάικος, Κωνσταντίνος Σπ. Publication: Αθήνα: Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, 1999 . 19 σ.: , Δημοσιευμένο στο: "Θησαυροί της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος", σ. 227-245 Date:1999 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι ελληνικές εκδόσεις των Σιατιστινών Μαρκίδων Πούλιου στη Βιέννη (1791-1797) / by Δάρδας, Αναστάσιος Ν. Publication: Κοζάνη: Ινστιτούτο Βιβλίου και Ανάγνωσης, 1999 . 38 σ. , Τόμος: "Νεοελληνικός διαφωτισμός: (απόπειρα μιας νέας ερευνητικής συγκομιδής). Πρακτικά πανελληνίου συνεδρίου. Κοζάνη 8-10 Νοεμβρίου 1996", σ.81-118. Date:1999 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha