Παλαίτυπα και ενθυμήσεις από τη Χοτσίστα (Hocist) Κορυτσάς / by Καρακίτσιος, Ελευθέριος Α. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2003 . 8 σ. , Σύμμεικτα από τα "Μακεδονικά",τόμος 33 (2001-02) 327-342 Date:2003 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Το Μοσχοπολίτικο «Συνταγμάτιον Ορθόδοξον» και η ιταλική του μετάφραση από μαθητή του Νικηφόρου Θεοτόκη / by Παπαστάθης, Χαράλαμπος Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνικά, 1972 . 9 σ. , "Ελληνικά", 25 (1972) 192-199. Δημοσιεύτηκε και στον τόμο «Θεσσαλονίκεια και Μακεδονικά Ανάλεκτα» σ. 51-58, Βλ. ταξ.αρ. Ι-14-181. Date:1972 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Τα παλαιά ελληνικά βιβλία της Μαρκιανής Βιβλιοθήκης Βενετίας με προσθήκη αγνώστων εκδόσεων: by Πλουμίδης, Γεώργιος Σ. Publication: Αθήνα: Ερανιστής, 1971 . 57 σ. , Τόμος Θ (1971), 221-723 Date:1971 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ελληνικά παλαιότυπα της Βιβλιοθήκης του Ελληνικού Σχολείου και των Ελληνικών Ορθοδόξων Εκκλησιών της Βιέννης = by Πηδώνια, Κομνηνή Δ. Publication: Αθήνα: Τετράδια Εργασίας, 1987 . 199 σ.: , Ανάτυπο από "Τετράδια Εργασίας", τ.13 (1987) Περιέχει περίληψη στα γερμανικά Date:1987 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Παλαιά εκκλησιαστικά έντυπα των ναών της Ν. Τρίγλιας Χαλκιδικής / by Τόσκα-Ζαχάρωφ, Λήδα Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1994 . 48 σ.: , Ανάτυπο από τα "Μακεδονικά", τόμος ΚΘ' (1994), 39-86 | Περιέχει περίληψη στα αγγλικά Date:1994 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιατρικές δημοσιεύσεις στον "Ερμή το Λόγιο": by Καραμπερόπουλος, Δημήτριος Απ. Publication: Αθήνα: χ.ε., 1999 . 12 σ. , Τόμος Ιατρικά παλαίτυπα περιόδου 1525-1900, σ. 68-78 Date:1999 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λεξικόν το μέγα και πάνυ ωφέλιμον.....Dictionarium Magnum....... by Favorinus, Varinus Publication: Venezia: Γλυκής, Νικόλαος, 1801 . ζ-η+691+(1) σ.: , Βιβλιογραφία: Γκίνης-Μέξας Ι 81 | Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1801 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
[Νέος Αναχαρσις.Τόμος τέταρτος.Μεταφρασθείς, τα μεν 32. 33. και 34 Κεφάλαια, παρά του Γεωργίου Βεντότη Ζακυνθίου. Τα δε 35. 36. 37. και 39. παρά του Ρήγα Βελεστινλή Θετταλού Διορθωθείς και εκδοθείς παρά του αυτού.Εν Βιέννη.1797.] by Barthélemy, Jean Jacques Publication: Wien: Pichler, Anton, 1797 . 8 χ.α.+361+3 χ.α.σ. σ. , Οι πρώτες 8.χ.α.σ.πρόσθετες, όπου χειρόγραφα έχουν συμπληρωθεί: η σελίδα τίτλου και οι σ.1-4 του πρώτου κεφαλαίου. Βιβλιογραφία:Λαδάς-Χατζηδήμος Β΄(1797)/66. σ. 76-77. | Δωρεά Χριστοφόρου Νάλτσα. Τίτλος Πρωτοτύπου: Voyage du jeune Anacharsis en Grèce. Date:1797 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Θέατρον Πολιτικόν /   Publication: Venezia: Πάνος Θεοδοσίου 1802 . 8 χ.α.+504 σ.: , Βιβλιογραφία: Ηλιού,19ος αι., τομ.Α: 1802.25. Στη σελίδα τίτλου σφργ.«Βιβλιοπωλείον Στ.Ρηγοπούλου». Στη σ. 8 χ.α. χφ.«Καί τόδε Γερασίμου Ιερομονάχου Ιβηροσκητίστου» | Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη | Τίτλος Πρωτοτύπου: Theatrum Politicum in quo qid agentum sit a Principe 21x14 εκ. Date:1802 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Θέατρον Πολιτικόν / by Marliano, Ambrosio Publication: Leipzig: Johann Gottlob Immanuel Breitkopf, 1758 . 7-8 χ.α.+504 σ.: , Βιβλιογραφία: ΠΑΠ/3778. Αντίτυπο ακέφαλο. Λείπουν οι σσ.1-6 χ.α. της αρχής. Πρόκειται για μια από τις εκδόσεις Λειψίας [1758, 1766, 1776] που περιγράφονται απο τον ΠΑΠ/3778, 3779, 3780. | Τίτλος Πρωτοτύπου: Theatrum Politicum in quo qvid agentum sit a Principe Date:1758 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Παλαίτυπα εκ Χοτσίστης (Hocisht) Κορυτσάς της βιβλιοθήκης Σωτηρίου Θ. Μπόρτση ή Κράλη / by Καρακίτσιος, Ελευθέριος Α. Publication: Θεσσαλονίκη : Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2005 . 39 σ.: , Ανάτυπο από τα "Μακεδονικά", τόμος 34 (2003-04), σ.109-148 Date:2005 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Η νεοελληνική Θησηίδα και η προετοιμασία ενός λαϊκού εντύπου / by Olsen, Birgit Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1994 . 10 σ. ; , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 44 (1994) 123-133 24x17 εκ. Date:1994 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ioannikios Kartanos, «Βιβλίον πάνυ ωφέλιμον...» / by Jeffreys, Michael Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2000 . 9 σ.: , Ανάτυπο από τα "Ελληνικά", τ.50 (2000) 45-54 Date:2000 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ελληνικά παλαιότυπα σε βιβλιοθήκες της πόλεως των Ιωαννίνων / by Κορδώσης, Μιχάλης Σ. Publication: Ιωάννινα : Πανεπιστήμιον Ιωαννίνων, 1975 . 29 σ. ; , Ανάτυπο από την "Δωδώνη", τ.Δ' (1975) 49-78 24x17 εκ. Date:1975 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha