Οι εν Αγίω Όρει μνημονεύοντες και οι ζηλωταί ήτοι πηγή διαφωτιστική περί Μνημοσύνου αποδεικνυομένη διά των θείων και Ιερών Κανόνων και δικαιωμάτων της στρατευομένης Ορθοδόξου Ανατολικής του Χριστού Εκκλησίας.   Publication: Θεσσαλονίκη: Στουγιαννάκης, Ε.Ι., 1933 . 56 σ. Date:1933 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η αγωνία εν τω κήπω της Γεθσημανή. by Καραμήτσος-Γαμβρούλιας, Σταύρος Publication: Αθήνα: χ.ε., 1961 . 376 σ.: , Δωρεά Γεωργίου Θεμελή Date:1961 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το πρώτον Πανελλήνιον Συνέδριον των οπαδών του Ιουλιανού εορτολογίου.   Publication: Αθήνα: Λιούμης, Α.Δ., 1947 . 116 σ.: , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1947 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Διαφωτιστική απάντησις εις το υπόμνημα της Ιεραρχίας της κρατούσης Εκκλησίας της Ελλάδος εν σχέσει με το ημερολογιακόν ζήτημα: by Χρυσόστομος, Μητροπολίτης πρώην Φλωρίνης Publication: Αθήνα: Καραμαλέγκος, Γεώργιος, 1948 . 31 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1948 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αφιερούται εις τους αξιοτίμους βουλευτάς του Ελληνικού Κοινοβουλίου προς γνώσιν και διαφώτισιν επί του σοβαρού ζητήματος του εκκλησιαστικού ημερολογίου. by Χρυσόστομος, Μητροπολίτης πρώην Φλωρίνης Publication: Χ.τ.: χ.ε., 1948 . 14 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1948 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Υπόμνημα προς την Δ΄ Αναθεωρητικήν Βουλήν των Ελλήνων περί της σημασίας του εκκλησιαστικού ημερολογίου από εθνικής απόψεως.   Publication: Αθήνα: Καραμαλέγκος, Γεώργιος, 1948 . 16 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1948 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Υπόμνημα της Ιεραρχίας των Γνησίων Ορθοδόξων Χριστιανών προς την Α. Εξοχότητα τον κ. Υπουργόν των Θρησκευμάτων και της Εθνικής Παιδείας εις απάντησιν του υπομνήματος της Διοικούσης Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος αναφορικώς προς το σοβαρόν ζήτημα του Εκκλησιαστικού Ημερολογίου.   Publication: Αθήνα: Ελληνική Εκκλησία των Γνησίων Ορθοδόξων Χριστιανών, 1949 . 16 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1949 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha