Μνεία παιδομαζώματος στη Θεσσαλονίκη κατά την πρώτη κατοχή της πόλης από τους Τούρκους. by Παπαδόπουλος, Στέφανος Ι. Publication: Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, 1994 . 7 σ. , Τόμος "Δ΄ Επιστημονικό συμπόσιο. «Χριστιανική Θεσσαλονίκη»" (1990), σ.71-77 Date:1994 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα "παιδιά-παπούδες" της Μακεδονίας: by Keith, Brown Publication: Αθήνα: Πατάκης, 2004 . 81 σ. , Τόμος "Πρόσφυγες στα Βαλκάνια : μνήμη και ενσωμάτωση", σ. 83-163 Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Για το παιδομάζωμα στο Οθωμανικό κράτος. Παρατηρήσεις στην θεωρία του Α. Toynbee. by Παπούλια, Βασιλική Publication: Θεσσαλονίκη: Βάνιας, 2006 . 22 σ. , Τόμος "Από τον αρχαίο στον νεότερο πολυμερισμό": Τόμος Β΄, σ. 148-169 Date:2006 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το "Παιδομάζωμα" και οι παιδουπόλεις της βασίλισσας / by Boerentzen, Lars Publication: Αθήνα: Ολκός, 2002 . 27 σ. , Τόμος "Μελέτες για τον εμφύλιο πόλεμο 1945-1949", σ. 137-164 Date:2002 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Παιδομάζωμα:   Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1950 . 8 σ. Date:1950 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι "εύπρεποι άνθρωποι", το παιδομάζωμα και οι επιχειρήσεις του παπικού στόλου στο Αιγαίο (1456-1458) by Τσιρπανλής, Ζαχαρίας Ν. Publication: Ιωάννινα: Δωδώνη, 1986 . 41 σ. , Τόμος ΙΕ' (1986) 219-259 | Περιέχει περίληψη στα αγγλικά σσ. 258-259 | Δωρεά Γεωργίου Κιουτούτσκα Date:1986 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αυστραλιανό Συμβούλιο της Διεθνούς Κοινωνικής Υπηρεσίας : μια μη κυβερνητική οργάνωση στην υπηρεσία των παιδιών του παιδομαζώματος / by Μανδατζής, Χρήστος Μ. Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 2005 . 20 σ. , Άρθρο από το "ΚΕ΄ Πανελλήνιο ιστορικό συνέδριο", σ. 603-622 Date:2005 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Προβλήματα της ιστορίας του παιδομαζώματος / by Βακαλόπουλος, Απόστολος Ε. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1954 . 19 σ. ; , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 13, τχ.2(1954) 274-293 24x17 εκ. Date:1954 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το παιδομάζωμα / by Γιανακάκης, Γεώργιος Ι. Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1961 . 14 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", 34 (1961) 143-156. Date:1961 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Γενοκτονία και παιδομάζωμα: Αυθεντικά στοιχεία περί ενός εγκλήματος   Publication: Θεσσαλονίκη: Μακεδονική Ζωή, 1967 . 1 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό "Μακεδονική Ζωή", 15 (Αύγ. 1967) 11 Date:1967 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ανθρωπισμός και πολιτική : τα «παιδιά του παιδομαζώματος» στη Γιουγκοσλαβία, 1948-1954 / by Μιχαηλίδης, Ιάκωβος Δ. Publication: Θεσσαλονίκη : Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 2002 . 12 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό "Βαλκανικά Σύμμεικτα", τ.12-13 (2001-2002) 209-220 Date:2002 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ισιδώρου Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης ομιλία περί της αρπαγής των παίδων και περί της μελλούσης κρίσεως / by Λαούρδας, Βασίλειος Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1953 . 9 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο βιβλίο "Προσφορά εις Στίλπωνα Π. Κυριακίδην", σ.389-398 Date:1953 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Νέαι πηγαί δια το παιδομάζωμα επί τουρκοκρατίας / by Σιγάλας, Αντώνιος Publication: Αθήνα: [τυπ.] Φ. Κωνσταντινίδης & Κ. Μιχαλάς, 1970 . 3 σ. ; , Δημοσιευμένο στο: "Εκλαϊκευμένα μελετήματα: [Τόμος πρώτος].1. Θεσσαλονίκια 2. Μακεδονικά 3. Ανάλεκτα 4. Πάρεργα", σ. 89-91 Date:1970 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Tο παιδομάζωμα και η επανάσταση της Ναούσης του 1705 / by Σιγάλας, Αντώνιος Publication: Αθήνα: [τυπ.] Φ. Κωνσταντινίδης & Κ. Μιχαλάς, 1970 . 4 σ. ; , Δημοσιευμένο στο: "Εκλαϊκευμένα μελετήματα: [Τόμος πρώτος].1. Θεσσαλονίκια 2. Μακεδονικά 3. Ανάλεκτα 4. Πάρεργα", σ. 91-94 Date:1970 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Νάουσα 1705 : δύο τουρκικά έγγραφα σχετικά με την ανταρσία των Ναουσαίων στα 1705 εξαιτίας του παιδομαζώματος / by Μπουχάγιερ, Χρήστος Publication: Νάουσα : χ.ε. 1978 . 2 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Νιάουστα", τχ.6(1979) σ.5-6 Date:1978 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha