Ο αρχιεπίσκοπος της γενοκτονίας: by Rivelli, Marco Aurelio Publication: Αθήνα: Προσκήνιο, . 311 σ.: , Τίτλος Πρωτοτύπου: L'archivescovo del genocidio Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Capitalism, Socialism, and Democracy. by Schumpeter, Joseph Α. Publication: New York: Harper & Brothers, 1950 . xiv+431 σ. , Υπάρχει αφιέρωση. | Δωρεά Δημήτρη Θ. Πεντζόπουλου Date:1950 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
The era of Franklin D. Roosevelt: by Brogan, Denis W. Publication: New Heaven: Yale University Press, 1950 . ix+382 σ. , Δωρεά Δημήτρη Θ. Πεντζόπουλου Date:1950 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
The future in perspective. by Neumann, Sigmund Publication: New York: Putnam's, G. Ρ. Sons, 1946 . x+406 σ.: Date:1946 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
France 1940-1955 by Werth, Alexander Publication: New York: Henry Holt, 1956 . 764 σ. , Δωρεά Δημήτρη Θ. Πεντζόπουλου Date:1956 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Japan's longest day:   Publication: New York: Kodansha International LTD, 1973 . 339 σ.: , Δωρεά Δημήτρη Θ. Πεντζόπουλου Date:1973 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
The rise and fall of the third reich: by Shirer, William Publication: New York: Simon and Schuster, 1960 . xii+1245 σ. , Δωρεά Δημήτρη Θ. Πεντζόπουλου Date:1960 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Speaking Frankly by Byrnes, James Publication: New York: Harper & Brothers, 1947 . 324 σ. , Δωρεά Δημήτρη Θ. Πεντζόπουλου Date:1947 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
World wars and revolutions: by Hall, Walter Ρ. Publication: New York: Appleton, D. Century company, 1943 . xvii+406+xxxiv σ.: , Δωρεά Δημήτρη Θ. Πεντζόπουλου Date:1943 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Is Paris burning?. Adolf Hitler, August 25, 1944 by Collins, Larry Publication: New York: Simon and Schuster, 1965 . 377 σ.: , Δωρεά Δημήτρη Θ. Πεντζόπουλου Date:1965 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Διπλωματική ιστορία της Ευρώπης (1919-1956): by Κοραντής, Αντώνης Ι. Publication: Αθήνα: χ.ε., 1981 . 772 σ. , Το δεύτερο αντίτυπ. Υπάρχει αφιέρωση του συγγραφέα. | Δωρεά Δημήτρη Θ. Πεντζόπουλου Date:1981 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
The struggle for Europe by Wilmot, Chester Publication: New York: Harper & Brothers, 1952 . 766 σ.; , Δωρεά Δημήτρη Θ. Πεντζόπουλου Date:1952 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
La charte de l'atlantique (14 Août 1941): by Δρακίδης, Φίλιππος Publication: Besancon: Centre de Recherche et dΊnformation politique et sociale, 1995 . 109+[138] σ.: , Δωρεά Δημήτρη Θ. Πεντζόπουλου Date:1995 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
All honorable men / by Martin, James Stewart Publication: Boston: Little Brown and Co, 1950 . 326 σ. Date:1950 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
La France a sauvé lΈurope by Reynaud, Paul Publication: Paris: Flammarion, 1947 . 2 τ.; , Δωρεά Δημήτρη Θ. Πεντζόπουλου Date:1947 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Διπλωματική ιστορία της Ευρώπης (1919-1956): by Κοραντής, Αντώνης Ι. Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1979 . 875 σ. Date:1979 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εθνική Αντίσταση 1941-1944. Ο παράνομος τύπος στη Βόρεια Ελλάδα:   Publication: Θεσσαλονίκη: Μορφωτικό Ίδρυμα Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας-Θράκης, 2009 . 213 σ.: 30x23 εκ. Date:2009 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Σκιές της πόλης: by Λιόλιος, Γιώργος Publication: Αθήνα: Ευρασία, 2008 . 513 σ.: Date:2008 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
The world rebuilt: by Howard, Peter Publication: New York: Duell, Sloan and Pearce, 1952 . 250 σ. , Δωρεά Δημήτρη Θ. Πεντζόπουλου Date:1952 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Στην εξορία: by Σαριόγλου, Ειρήνη Publication: Αθήνα: Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών, 2009 . 215 σ.: , Δωρεά Νικολάου Μέρτζου Date:2009 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha