Οι Γερμανοί στην Κρήτη. by Ακρίτας, Τάκης Publication: Αθήνα: Καγιάφας, Ιωάν. Χ., 1950 . 92 σ.: , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1950 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
4 χρόνια άγνωστη ελληνική ιστορία. by Κουτσουμής, Ντίνος Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Γρίβας, Σπύρος Ν., 1946 . 128 σ.: , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1946 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο γερμανικός ιμπεριαλισμός και ο πόλεμος. by Μάρκου, Μ. Α. Publication: Cairo: Societé l'Art Graphique, 1943 . 190 σ.: , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1943 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο αγών των συμμάχων: Πολεμικόν λεύκωμα=Allies' stuggle: by Δημητριάδης, Ευριπίδης Χ. Publication: Cairo: Société Orientale de Publicité, 1942 . 2 τ.: , Τόμ. Α΄, σ. 46-209. Τόμ. Β΄, [τυπ] Κώστας Τσούμας, 1944, σ. 11-197. | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1942 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Ο αγών του ελληνικού λαού (κατά του άξονος) και αι συνέπειαί του. by Κυριακόπουλος, Γρηγόριος Publication: Cairo: Κοέν, Ηλίας Α., 1943 . 107 σ. , Λείπουν οι σ. 1-2. | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1943 Availability: No items available:

Actions: Add to cart
Η Ελλάς δέν ητττήθει: by Μάρκου, Μ. Α. Publication: Cairo: Γιούλης, Αλέκος, 1943 . 76+viii σ.: , Σφραγίδα: σ.1: «Βιβλιοπωλείον Ιωαν. Νταφώτη Αλεξάνδρεια». | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1943 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Γύρω από τον πόλεμο. by Κακλαμάνος, Δημήτριος Publication: Cairo: Βρεττανικό Υπουργείο Πληροφοριών Μέσης Ανατολής, 1942 . 70 σ. , Σφραγίδες της «Βιβλιοθήκης Σχολείων Μέσης Εκπαιδεύσεως της Ελληνικής εν Αλεξανδρεία Κοινότητος». | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1942 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Επιθεώρηση του ελεύθερου ελληνικού τύπου: 1:   Publication: Cairo: Hellenic Office of Information Middle East, 1943 . 79 σ.: , Στο εξώφυλλο αναγράφεται ως τίτλος το "Ο μυστικός τύπος στην Ελλάδα" | Σφραγίδες: «Βιβλιοθήκη Σχολείων Μέσης Εκπαιδεύσεως της εν Αλεξανδρεία Ελληνικής Κοινότητος». Date:1943 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εμείς οι Έλληνες. by Μοδινός, Πόλυς Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Γρίβας, Σπύρος Ν., 1944 . 64 σ. , Σφραγίδες: «Βιβλιοθήκη Σχολείων Μέσης Εκπαιδεύσεως της Ελληνικής εν Αλεξανδρεία Κοινότητος» και «Βιβλιοθήκη \Ιωάννου Κ.Φωτίου». | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1944 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα βαθύτερα αίτια του σημερινού πολέμου. by Παπαδόπουλος, Δήμος Publication: Cairo: Γιούλης, Αλέκος, 1944 . 128 σ. , Στη σ. 5 υπάρχει αφιέρωση του συγγραφέα. Σφραγίδες: «Βιβλιοθήκη Σχολείων Μέσης Εκπαιδεύσεως της Ελληνικής εν Αλεξανδρεία Κοινότητος». | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1944 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η ελληνική κρίσις: by Νικολούδης, Θεολόγος Publication: Cairo: Φώς: Μηνιαίον χριστιανικόν περιοδικόν δι' οικογενείας, 1945 . 171 σ. , Σφραγίδες: «Βιβλιοθήκη Σχολείων Μέσης Εκπαιδεύσεως της Ελληνικής εν Αλεξανδρεία Κοινότητος». | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1945 Availability: No items available:

Actions: Add to cart
Οι Πρώσσοι των Βαλκανίων. by Μοναστηριώτης, Πέτρος Publication: Cairo: Μπαγάνης, Παναγιώτης Φ., 1944 . 90 σ. , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1944 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η θέσις της Ελλάδος εις τον Δεύτερον Παγκόσμιον Πόλεμον: by Σακελλαρίου, Αλέξανδρος Publication: Αθήνα: Ξένος, Γεώργιος Π., . 328 σ. , Τόμος 2ος | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ελληνικές ανωμαλίες στη Μέση Ανατολή. by Τσουδερός, Εμμανουήλ Ι. Publication: Αθήνα: Αετός Α. Ε., 1945 . 190 σ. , Σφραγίδες: «Βιβλιοθήκη Σχολείων Μέσης Εκπαιδεύσεως της Ελληνικής εν Αλεξανδρεία Κοινότητος». | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1945 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Παθητική αεράμυνα και πρώται βοήθειαι. by Βασιλειάδης, Π. Χ. Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Γκούτεμβεργ, Γ. Δ. Γεωργιάδη, 1939 . 122 σ. , Περιέχει σφραγίδες της «Βιλιοθήκης Ιωάννου Φώτιου» και της «Ελληνικής Αδελφότης των εν Αιγύπτω Κυπρίων». | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1939 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η εναντίον της Ελλάδος επιβουλή.   Publication: Αθήνα: Υφυπουργείον Τύπου και Πληροφοριών, 1947 . 176 σ.: , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1947 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πολεμικά άρθρα: by Βλάχος, Γεώργιος Α. Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Γρίβας, Σπύρος Ν., 1941 . 168 σ. , Σφραγίδες: «Βιβλιοθήκη Σχολείων Μέσης Εκπαιδεύσεως της Ελληνικής εν Αλεξανδρεία Κοινότητος», «Αβερώφειον Γυμνάσιον της Τοσιτσαίας Σχολής». | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1941 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λόγοι: by Τσουδερός, Εμμανουήλ Ι. Publication: New York: Anatolia Press Company, 1942 . ιζ'+120 σ.: , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1942 Availability: No items available:

Actions: Add to cart
Η συμβολή της Ελλάδος εις τον συμμαχικόν αγώνα: by Παπαμανώλης, Θ. Γ. Publication: Αθήνα: Ίκαρος, 1945 . 95 σ.; , Σφραγίδες: «Βιβλιοθήκη Σχολείων Μέσης Εκπαιδεύσεως». | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1945 Availability: No items available:

Actions: Add to cart
Ο ναυτικός πόλεμος του 1940 όπως τον έζησα: by Καββαδίας, Επαμεινώνδας Π. Publication: Αθήνα: Πυρσός, 1950 . viii+736 σ.: , Υπάρχει αφιέρωση του συγγραφέα προς τον Μητροπολίτη Ερμουπόλεως. | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1950 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha