Χάρτες και σχέδια ύδρευσης ως πηγή μελέτης της πολεοδομικής εξέλιξης της Θεσσαλονίκης (1912-1931) / by Δεληγιάννη, Όλγα Publication: Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, 1986 . 41 σ.: , Δημοσιευμένο στο: "Η Θεσσαλονίκη μετά το 1912. Συμπόσιο: Θεσσαλονίκη, 1-3 Νοεμβρίου 1985", σ. 567-607. Date:1986 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η χαρτογραφική ταξιθέτηση του τοπωνυμίου «Μακεδονία». by Λιβιεράτος, Ευάγγελος Publication: Αθήνα: Πατάκης, 2008 . 31 σ. , Τόμος "Μακεδονικές ταυτότητες στο χρόνο: Διεπιστημονικές προσεγγίσεις", σ.17-37 Date:2008 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Θεσσαλονίκης ανάδειξις-Χαρτών αναμνήσεις by Σαββαΐδης, Παρασκευάς Publication: Θεσσαλονίκη: Ευρωπαϊκό Κέντρο Επικοινωνίας Πληροφόρησης Πολιτισμού, 2008 . 32 σ.: , Τόμος "Θεσσαλονίκης ανάδειξις χαρτών αναμνήσεις", σ. 19-50 Date:2008 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Θεσσαλονίκης διά χαρτών ενθύμησις by Δεμερτζής, Σάββας Publication: Θεσσαλονίκη: Ευρωπαϊκό Κέντρο Επικοινωνίας Πληροφόρησης Πολιτισμού, 2008 . 20 σ.: , Τόμος "Θεσσαλονίκης ανάδειξις χαρτών αναμνήσεις", σ. 51-70 Date:2008 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η δική μου Θεσσαλονίκη των χαρτών. by Παπαϊωάννου, Άγγελος Publication: Θεσσαλονίκη: Ευρωπαϊκό Κέντρο Επικοινωνίας Πληροφόρησης Πολιτισμού, 2008 . 2 σ.: , Τόμος "Θεσσαλονίκης ανάδειξις χαρτών αναμνήσεις", σ. 71-72 Date:2008 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Θεσσαλονίκη σύμβολο δύναμης και σπουδαιότητας στους παλιούς χάρτες. by Παπαϊωάννου, Άγγελος Publication: Θεσσαλονίκη: Ευρωπαϊκό Κέντρο Επικοινωνίας Πληροφόρησης Πολιτισμού, 2008 . 8 σ.: , Τόμος "Θεσσαλονίκης ανάδειξις χαρτών αναμνήσεις", σ. 73-80 Date:2008 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αναζητώντας τη βυζαντινή Θεσσαλονίκη στους παλιούς χάρτες. by Μαρκή, Ευτέρπη Publication: Θεσσαλονίκη: Ευρωπαϊκό Κέντρο Επικοινωνίας Πληροφόρησης Πολιτισμού, 2008 . 10 σ.: , Τόμος "Θεσσαλονίκης ανάδειξις χαρτών αναμνήσεις", σ. 99-108 Date:2008 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Χάρτες με στοιχεία για τη βυζαντινή Θεσσαλονίκη. by Μαρκή, Ευτέρπη Publication: Θεσσαλονίκη: Ευρωπαϊκό Κέντρο Επικοινωνίας Πληροφόρησης Πολιτισμού, 2008 . 9 σ.: , Τόμος "Θεσσαλονίκης ανάδειξις χαρτών αναμνήσεις", σ. 109-116 Date:2008 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Χώροι λατρείας και εκπαίδευσης στους χάρτες της Θεσσαλονίκης. by Καραθανάσης, Αθανάσιος Ε. Publication: Θεσσαλονίκη: Ευρωπαϊκό Κέντρο Επικοινωνίας Πληροφόρησης Πολιτισμού, 2008 . 9 σ.: , Τόμος "Θεσσαλονίκης ανάδειξις χαρτών αναμνήσεις", σ. 135-142 Date:2008 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η εξέλιξη των συστημάτων μεταφοράς στη Θεσσαλονίκη μέσα από τους χάρτες. by Νανιόπουλος, Αριστοτέλης Publication: Θεσσαλονίκη: Ευρωπαϊκό Κέντρο Επικοινωνίας Πληροφόρησης Πολιτισμού, 2008 . 16 σ.: , Τόμος "Θεσσαλονίκης ανάδειξις χαρτών αναμνήσεις", σ. 227-240 Date:2008 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Θεσσαλονίκη και οι δρόμοι της στη γη και το νερό.   Publication: Θεσσαλονίκη: Ευρωπαϊκό Κέντρο Επικοινωνίας Πληροφόρησης Πολιτισμού, 2008 . 10 σ.; , Τόμος "Θεσσαλονίκης ανάδειξις χαρτών αναμνήσεις", σ. 251-260 Date:2008 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Θεσσαλονίκη και ο Θερμαϊκός Κόλπος.   Publication: Θεσσαλονίκη: Ευρωπαϊκό Κέντρο Επικοινωνίας Πληροφόρησης Πολιτισμού, 2008 . 10 σ.; , Τόμος "Θεσσαλονίκης ανάδειξις χαρτών αναμνήσεις", σ. 261-274 Date:2008 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Θεσσαλονίκη σημείο αναφοράς σε νεότερους χάρτες.   Publication: Θεσσαλονίκη: Ευρωπαϊκό Κέντρο Επικοινωνίας Πληροφόρησης Πολιτισμού, 2008 . 11 σ.; , Τόμος "Θεσσαλονίκης ανάδειξις χαρτών αναμνήσεις", σ. 275-285 Date:2008 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Θεσσαλονίκη και η ευρύτερη περιοχή της σε νεότερους χάρτες.   Publication: Θεσσαλονίκη: Ευρωπαϊκό Κέντρο Επικοινωνίας Πληροφόρησης Πολιτισμού, 2008 . 14 σ.; , Τόμος "Θεσσαλονίκης ανάδειξις χαρτών αναμνήσεις", σ. 287-300 Date:2008 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Γεννάδιος και ο εθνογραφικός χάρτης του Stanford / by Χριστοπούλου, Μαριάννα Publication: Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο, 2009 . 21 σ. , Δημοσιευμένο στο: "Έθνος, κράτος και πολιτική: Μελέτες νεοελληνικής ιστορίας αφιερωμένες στον Γιάννη Σ. Κολιόπουλο", σ. 329-349. Date:2009 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
"Ο εκ Μόσχας Ιωάν. Πετρόφ": by Χιονίδης, Γιώργος Χ. Publication: Αθήνα: Νεα Εστία, 1992 . 17 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Νέα Εστία", τχ.1571 (Χριστ.1992) σ.77-93. Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Προεπαναστατικοί και επαναστατικοί χάρτες της Ελλάδος   Publication: Κοζάνη: Ιστορικό-Λαογραφικό & Φυσικής Ιστορίας Μουσείο Κοζάνης, 2010 . 9 σ. , Τόμος "Ελληνική κληρονομιά" σσ. 231-238 Date:2010 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εθνολογικός χάρτης της Μακεδονίας / by Βακαλόπουλος, Κωνσταντίνος Α. Publication: Θεσσαλονίκη: Αδελφοί Κυριακίδη, 1990 . 10 σ. , Δημοσιευμένο στο : "Κείμενα εθνικής αυτογνωσίας", σ. 15-24. ("Καθημερινή", 17 Ιουλίου 1988). Date:1990 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
On the cartographic placement of the toponym "Macedonia". by Λιβιεράτος, Ευάγγελος Publication: Αθήνα: Επίκεντρο, 2011 . 27 σ. , Τόμος "Macedonian identities through time", σ. 11-38 Date:2011 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
"Της ευρυχώρου Ελλάδος": by Τόλιας, Γιώργος Publication: Θεσσαλονίκη: Τα Ιστορικά: Περιοδική έκδοση ιστορικών σπουδών, 1998 . 27 σ. Date:1998 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha