Τα Ιωάννινα και το οροπέδιον του Λάκμου : "Πολιτσιές" επί του Πίνδου : Κλίμαξ 1:   Publication: Αθήνα: Χρυσοχόου, Μ.Θ., 1909 . 1 σ. Date:1909 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Narodna Republika Makedonija : Κλίμαξ 1:   Publication: BEOGRAD: χ.ε., 1952 . 1 σ. Date:1952 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Atlas de géographie moderne : Empire Russe : Κλίμαξ 1:   Publication: Paris: Hachette & Cie, . 1 σ. Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Carte des ecoles et des eglises Grecques de l'Asie Mineure en 1912 avec tableaux et statistiques=Map of the Greek schools and churches in Asia Minor at 1912 with tables and statistics : Κλίμαξ 1:   Publication: Αθήνα: χ.ε., 1919 . 1 σ. , Το χάρτη συνοδεύει στατιστικός πίνακας των ιδίων διαστάσεων με το χάρτη Date:1919 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πίναξ του μεσαιωνικού ελληνισμού κατά την δεκάτην εκατονταετηρίδα : Κλίμαξ 1: by Kiepert, Heinrich Publication: Χ.τ.: Σύλλογος προς Διάδοσιν των Ελληνικών Γραμμάτων, 1883 . 6 σ. Date:1883 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πίναξ του Μακεδονικού ελληνισμού ήτοι των χωρών όσαι εξελληνίσθησαν διά τε του Μεγάλου Αλεξάνδρου και των διαδόχων αυτού : Κλίμαξ 1: 3000000 / by Kiepert, Heinrich Publication: Αθήνα : Σύλλογος προς Διάδοσιν των Ελληνικών Γραμμάτων, 1880 . 1 σ. ; , Εκδόθηκε από τον Σύλλογο προς Διάδοσιν των Ελληνικών Γραμμάτων στην Αθήνα με δαπάνη του Σ. Ζαφειρόπουλου. Την πρωτοβουλία της έκδοσης αυτού του τύπου των χαρτών ανέλαβε ο Κων/νος Παπαρρηγόπουλος λόγω της φιλίας του με τον Κiepert 182x92,5 εκ. Date:1880 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πίναξ του ελληνισμού κατά την πέμπτην προ Χριστού εκατονταετηρίδα : Κλίμαξ 1: by Kiepert, Heinrich Publication: Berlin: Σύλλογος προς Διάδοσιν των Ελληνικών Γραμμάτων, 1880 . 6 σ. Date:1880 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πίναξ της Ευρώπης : Κλίμαξ 1: by Kiepert, Heinrich Publication: Leipzig: Σύλλογος προς Διάδοσιν των Ελληνικών Γραμμάτων, 1924 . 9 σ. Date:1924 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πίναξ των δύο της γης ημισφαιρίων: by Kiepert, Heinrich Publication: Εν Λειψία: Τύποις Ι. Δ. Νεράντζη, 1901 . 10 φ. ; , Δαπάνη του Κληροδοτήματος το αοιδίμου αρωγού της εθνιής παιδείας Στεφάνου Ζαφειρόπουλου ίνα τα αντίτυπα αυτού διανεμηθώσι δωρεάν εις τα άπορα ελληνικά πειδευτήρια. 52x62 εκ. Date:1901 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Χάρτης Ανατολικής Ρωμυλίας 1878-1885 : Κλίμαξ 1:   Publication: Χ.τ.: Σύλλογος των εξ Ανατολικής Ρωμυλίας Ελλήνων, . 1 σ. Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Sofia-Istanbul : Κλίμαξ 1:   Publication: SOFIJA: War Office, 1938 . 1 σ. Date:1938 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Athinai-Kastélli : Κλίμαξ 1:   Publication: Χ.τ.: Survey Coy, 1944 . 1 σ. Date:1944 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Izmir-Crete : Κλίμαξ 1:   Publication: Χ.τ.: Survey Coy, 1944 . 1 σ. Date:1944 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Χάρτης των περιφερειών των εν τη Ευρωπαϊκή Τουρκία Μητροπόλεων και Επισκοπών του Οικουμενικού θρόνου : Κλίμαξ 1:   Publication: Χ.τ.: χ.ε., . 1 σ. , Ο χάρτης συνοδεύεται και από μία φωτογραφία του σε διαστάσεις 16Χ31 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Graphische darstellung der bulgarischen herrscher und entwicklung Bulgariens von der grundung des Bulgarischen Reiches bis auf unsere tage (679-1917) by Antonoff, V. Publication: Berlin: χ.ε., 1919 . 1 σ. Date:1919 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κύπρος by Βασιλείου, Σπυρίδων Publication: Αθήνα: Γενική Διεύθυνση Τύπου και Πληροφοριών, 1965 . 1 σ. Date:1965 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εικονογραφημένος χάρτης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής   Publication: Η.Π.Α.: Αμερικανική Υπηρεσία Πληροφοριών, 1965 . 1 σ. Date:1965 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Νομός Κυκλάδων (Μέρος Α΄) : Κλίμαξ 1:   Publication: Αθήνα: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, 1972 . 1 σ. Date:1972 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Νομός Κυκλάδων (Μέρος Β΄) : Κλίμαξ 1:   Publication: Αθήνα: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, 1972 . 1 σ. Date:1972 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Νομός Θεσσαλονίκης : Κλίμαξ 1:   Publication: Αθήνα: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, 1972 . 1 σ. Date:1972 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha