Η οχύρωση του Δίου από τον Κάσσανδρο έως τον Θεοδόσιο Α΄ : by Στεφανίδου-Τιβερίου, Θεοδοσία Publication: Χ.τ.: Υπουργείο Πολιτισμού, 1997 . 10 σ.: , Άρθρο από το : "Το αρχαιολογικό έργο στη Μακεδονία και Θράκη 10Α", σ.215-224 | Περιέχει περίληψη στα αγγλικά. Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ανασκαφικές εργασίες και μελέτη αναστήλωσης στη βυζαντινή οχύρωση της Καστοριάς στην πλατεία Κουμπελίδικης / by Κακαβάς, Γιώργος Publication: Θεσσαλονίκη: Υπουργείο Πολιτισμού, 1998 . 16 σ.: , Άρθρο από το : "Το αρχαιολογικό έργο στη Μακεδονία και Θράκη 8, 1994", σ.1-16 | Περιέχει περιλήψη στα αγγλικά. Date:1998 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το Πολίχνιον της Κασσανδρείας / by Παπάγγελος, Ιωακείμ Αθ. Publication: Θεσσαλονίκη: Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Χαλκιδικής, 1987 . 10 σ.: , Τόμος: "Α΄ πανελληνίου συμποσίου ιστορίας και αρχαιολογίας της Χαλκιδικής", σ. 201-210. Date:1987 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οχυρωμένος οικισμός στο Καβαλλάρι / by Παππά, Μαρία Publication: Θεσσαλονίκη: Υπουργείο Πολιτισμού, 1992 . 8 σ.; , Τόμος: "Το αρχαιολογικό έργο στη Μακεδονία και Θράκη 3, 1989", σ. 331-338. Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Δίον : η οχύρωση της όψιμης αρχαιότητας / by Στεφανίδου-Τιβερίου, Θεοδοσία Publication: Θεσσαλονίκη: Υπουργείο Πολιτισμού, 1993 . 10 σ.: , Άρθρο από το "Το αρχαιολογικό έργο στη Μακεδονία και Θράκη 4, 1990", σ.195-204 Date:1993 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Jebel Khalid on the Euphrates: The Acropolis Building / by Clark, Graeme W. Publication: Sydney: Meditarch, 1995 . 8 σ. , Δημοσιεύτηκε στα πρακτικά του: "Ancient Macedonia : an Australian symposium: Papers of the second International Congress of Macedonian Studies, The University of Melbourne 8-13 July, 1991", σ. 69-76. Date:1995 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο οχυρωματικός περίβολος του Λευκού Πύργου και άλλες οχυρώσεις στη Θεσσαλονίκη / by Μαρκή, Ευτέρπη Publication: Θεσσαλονίκη: Υπουργείο Πολιτισμού, 2007 . 10 σ.: , Άρθρο από το "Το αρχαιολογικό έργο στη Μακεδονία και Θράκη 19, 2005", σ.211-220 | Περιέχει περίληψη στα αγγλικά Date:2007 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Further observations on the chronologie of the Walls of Thessaloniki / by Vickers, Michael Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1972 . 6 σ. , Άρθρο από τα "Μακεδονικά", τόμος 12 (1972) 228-233 Date:1972 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Χ. Μπακιρτζή, Η θαλάσσια οχύρωση της Θεσσαλονίκης [Βιβλιοκρισία] / by Θεοχαρίδης, Γεώργιος Ι. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1975 . 25 σ. , Άρθρο από τα "Μακεδονικά", τόμος 15 (1975) 371-395 Date:1975 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Έδεσσα 2008: τα νέα τμήματα της οχύρωσης στην πλατεία Βαροσίου / by Χρυσοστόμου, Αναστασία Publication: Θεσσαλονίκη: Υπουργείο Πολιτισμού, 2011 . 10 σ. , Άρθρο από το "Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και Θράκη 22, 2008", σ.79-88 Date:2011 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Παρατηρήσεις στην οικοδομική ιστορία και την οχύρωση της Μ. Διονυσίου Αγ. Όρους κατά τον 16ο αιώνα / by Θεοχαρίδης, Πλούταρχος Λ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1982 . 30 σ.: , Ανάτυπο από τα "Μακεδονικά", τόμος 22 (1982) 444-469 | Περίληψη στα αγγλικά. Date:1982 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το κάστρο του Πλαταμώνα / by Βακαλόπουλος, Απόστολος Ε. Publication: Θεσσαλονίκη: Μακεδονικά, 1940 . 19 σ.: , Πρωτοδημοσιεύτηκε στα "Μακεδονικά", τ.1 (1940) 58-76 και, μεταγενέστερα, στην «Παγκαρπία μακεδονικής γης», σ. 327-345. Βλ. και Ι-14-104. Στο εξώφυλλο υπάρχει κτητορικό και, στο τέλος του φυλλαδίου, σχόλιο του Ι. Κ. Βασδραβέλλη για τη "δημοτική" γλώσσα του συγγραφέως. Date:1940 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Βυζαντινές οχυρώσεις στον Έβρο : by Τσουρής, Κωνσταντίνος Publication: Θεσσαλονίκη: Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών, 2006 . 58 σ. , Δημοσιευμένο στο περ. "Βυζαντινά", τόμος 26 (2006) 153-210. Date:2006 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
L'acropole de Thessalonique et autres lieux de la ville: by Odorico, Paolo Publication: Θεσσαλονίκη: Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών, 2005 . 18 σ. , Δημοσιευμένο στο περ. "Βυζαντινά", τόμος 25 (2005) 21-38. . Date:2005 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα κεραμοπλαστικά κοσμήματα του Roumeli Hisar και του Λευκού Πύργου : by Περδικοπούλου, Μελίνα Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2016 . 25 σ.; , Άρθρο από τα "Μακεδονικά", τ.41 (2015-16) 77-102 Date:2016 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Βεργίνα. Η αποκάλυψη της οχύρωσης στον αγρό Μπέλα / by Φάκλαρης, Παναγιώτης Β. Publication: Θεσσαλονίκη: Υπουργείο Πολιτισμού, 2014 . 8 σ. , Δημοσιευμένο στο: "Το Αρχαιολογικό έργο στη Μακεδονία και στη Θράκη, 24, 2010", σ. 113-120. Date:2014 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πληροφορίες για τη θαλάσσια οχύρωση της Θεσσαλονίκης στην περιοχή της πλατείας Ελευθερίας / by Γκαλά-Γεωργιλά, Έλλη Publication: Θεσσαλονίκη : Οργανισμός Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης, 2000 . 18 σ. : , Άρθρο από το "Θεσσαλονικέων Πόλις", τχ.1(2000) σ.17-34 Date:2000 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κάστρον Ραιδεστού / by Αποστολίδης, Κοσμάς Μυρτίλος Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1941 . 1 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", 15 (1941) 393. Date:1941 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Διδυμότειχον. Α΄. Τα τείχη – Ακρόπολις / by Σφαέλλος, Κωνσταντίνος Δ. Publication: Ξάνθη: χ.ε., 1968 . 5 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό : Θρακικά Χρονικά, 28 (Μάιος 1968) 18-22 Date:1968 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Manuel I Komnenos, the Maiandros campaigns of 1177-8 and Thessaloniki / by Stone, Andrew F. Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1997 . 9 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό "Balkan Studies", 38/1 (1997) 21-29 Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha