Διορθόδοξοι και οικουμενικαί σχέσεις του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως κατά τον Κ΄ αιώνα. by Βαρέλλα, Ευαγγελία Α. Publication: Θεσσαλονίκη: Πατριαρχικόν Ίδρυμα Πατερικών Μελετών, 1994 . 349 σ. Date:1994 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ελλάς-Τουρκία. Εμπρός ολοταχώς για το....1930: by Τσαλουχίδης, Γιάννης Publication: Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη, 1994 . 484 σ. Date:1994 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Οθωμανικές θεωρήσεις για το Οικουμενικό Πατριαρχείο: by Κονόρτας, Παρασκευάς Publication: Αθήνα: Αλεξάνδρεια, 1998 . 565 σ.+(5) πίν.; Date:1998 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οικουμενικό Πατριαρχείο και Κύπρος: by Σταυρίδης, Θεοχάρης Publication: Λευκωσία: Κέντρο Μελετών Ιεράς Μονής Κύκκου, 2011 . 655 σ. Date:2011 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πηγές για την ιστορία της Μακεδονίας (1889-1905): by Βούρη, Σοφία Publication: Αθήνα: Gutenberg, 1999 . 349 σ. Date:1999 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Analecta Balcano-Russica by Παπουλίδης, Κωνσταντίνος Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Κυριακίδη Αφοί, 2005 . 255 σ. , Υπάρχει αφιέρωση | Δωρεά Αγγελικής Στεργίου Date:2005 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Les réformes et la protection des chrétiens en Turquie 1673-1904: by Schopoff, Α. Publication: Paris: Plon-Nourrit et Cie, 1904 . (8)+645 σ. Date:1904 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Germano-Graeca. Γερμανία-Ελλάς κατά τον ιστ΄ αιώνα. by Μυστακίδης, Βασίλειος Α. Publication: Κωνσταντινούπολη: Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας, 1922 . (4)+81 σ. , Υπάρχει αφιέρωση του συγγραφέα. Date:1922 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το φιρμιλιάνειον ζήτημα ήτοι ο εκ Σερβίας κίνδυνος της Μακεδονίας και του Οικουμενικού Πατριαρχείου και εθνολογική μελέτη περί του Βιλαετίου Κοσσόβου μετά στατιστικών. by Φιλιππίδης, Δημήτρης Publication: Αθήνα: Κουσουλινός, Σπυρίδων, 1903 . κ΄+74 σ. , Τα δύο αντίτυπα αποσυρμένα. | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1903 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3),

Actions: Add to cart
Οι σχέσεις μεταξύ Οικουμενικού Πατριαρχείου και Βατικανού κατά την περίοδο της Πατριαρχείας Ιωακείμ του Γ΄. by Βαρναλίδης, Σωτήριος Λ. Publication: Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, 1994 . 24 σ. , Τόμος "Χριστιανική Μακεδονία. Ο από Θεσσαλονίκης Οικουμενικός Πατριάρχης Ιωακείμ Γ΄", σσ. 249-273 Date:1994 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αι σχέσεις της Ιεράς Μονής Ιωάννου του Προδρόμου Σερρών προς το Οικουμενικό Πατριαρχείον και την Ιεράν Θεολογικήν Σχολήν της Χάλκης. by Σταυρίδης, Βασίλειος Θ. Publication: Χ.τ.: Κυριακίδη Αφοί, 1995 . 20 σ. , Τόμος Επιστ. συμπόσιο "Χριστιανική Μακεδονία": Ι.Μ. Τιμίου Προδρόμου Σερρών, σ. 77-96 Date:1995 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι παρενέργειες της ανακήρυξης του Αυτοκέφαλου της Ελλαδικής Εκκλησίας το 1833. Η περίπτωση της Μητρόπολης Γόρτυνος. by Κάππος, Ιωάννης Α. Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 2013 . 15 σ. , Τόμος "ΚΓ΄ Πανελλήνιο ιστορικό συνέδριο", σ.237-251 Date:2013 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εκκλησιαστικαί σχέσεις Σέρβων και Οικουμενικού πατριαρχείου κατά τον 19ο αιώνα. by Βαβούσκος, Κωνσταντίνος Αναστ. Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1979 . 5 σ. , Τόμος Συνεργασία Ελλήνων και Σέρβων κατά τους απελευθερωτικούς αγώνες..., σ.19-24 Date:1979 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η πνευματική σχέση Οικουμενικού Πατριαρχείου-Αγίου Όρους μέσα από το σύνταγμα και τον καταστατικό χάρτη του Αγίου Όρους / by Βαβούσκος, Κωνσταντίνος Αναστ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2006 . 13 σ.: , Πρακτικά: "Άγιον Όρος: Πνευματικότητα και ορθοδοξία, τέχνη. Β΄ Διεθνές συμπόσιο", σ. 41-53. | Περιέχει περίληψη στα αγγλικά. Date:2006 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κρίσεις Ρώσσου θεολόγου και ιστορικού: by Sokolov, Ι. Publication: Αθήνα: Ελληνισμός: Μηνιαία Εθνική Επιθεώρησις της Εταιρείας "Ο Ελληνισμός", 1906 . 4 σ. , Τόμος Έτος Θ΄ (1906) 229-232 Date:1906 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σχέσεις του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως με την Αθωνική κοινότητα: by Αποστολόπουλος, Δημήτρης Γ. Publication: Θεσσαλονίκη: Αγιορείτικη Εστία, 2012 . 6 σ. , Τόμος "Το Αγιον Όρος στον 15ο και 16ο αιώνα" : ΣΤ' Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο, 193-198 Date:2012 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Έγγραφα διαμειφθέντα μεταξύ της Υ. Πύλης και του Οικουμενικού Πατριαρχείου:   Publication: Trieste: Λόυδ, 1890 . 31 σ. , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1890 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα ιδιαίτερα δικαιώματα του Οικουμενικού Πατριαρχείου και η θέσις αυτού έναντι των άλλων Ορθοδόξων Εκκλησιών. by Γεννάδιος Αραμπατζόγλου, Μητροπολίτης Ηλιουπόλεως Publication: Κωνσταντινούπολη: Βακαλόπουλος, Τάσσος, 1931 . 20 σ. , Δωρεά Ι. Γ. Τριανταφυλλίδη Date:1931 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Περί την παραστατική υλοποίηση του εκτάκτου γεγονότος της δεκαετηρίδος της άρσεως των αναθεμάτων Ρώμης-Κωνσταντινουπόλεως. by Παπάς, Αθανάσιος Μητροπολίτης Ηλιουπόλεως και Θείρων Publication: Αθήνα: Δελτίο Εταιρείας Μελέτης της Καθ' Ημάς Ανατολής, 2004 . 29 σ.: , Τόμος Α (2004) 5-29 Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Φιλιππουπόλεως Νεόφυτος και η δράσις αυτού (1681-1711): by Γεννάδιος Αραμπατζόγλου, Μητροπολίτης Ηλιουπόλεως Publication: Κωνσταντινούπολη: Ορθοδοξία: Περιοδικόν Ηθικοθρησκευτικόν=Ortodoksia: Ahlaki ve dini resale, 1946 . 20+(1) σ. , Τόμος (1946) | Υπάρχει αφιέρωση του συγγραφέα | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1946 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha